Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Avainluvut

*Osakkeiden lukumäärää väheni tilikaudella 2020 suhteessa 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Vuoden 2020 osakekohtaiset tulokset on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019.