Invest in a clean future

Uusi Savosolar sijoituskohteena

Uusi Savosolar sijoituskohteena

Savosolar-konsernilla on 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoimintayksikköä:

  • Merilogistiikka
  • Uusiutuva energia.


Merilogistiikka muodostuu Meriauran ja VG-EcoFuelin liiketoiminnoista ja Uusiutuva energia Savosolarin liiketoiminnasta.

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu.

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vakaan ja vahvan kassavirran Uusiutuvan energian liiketoiminnan kasvun tueksi. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että investoimalla omaa laivastoon rakennuttamalla uusia vähäpäästöisiä aluksia. Orgaanisen kasvun lisäksi Merikuljetukset-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä. 

Uusiutuvan energian liiketoiminnalla on vahvat kasvumahdollisuudet. Tavoitteena on merkittävä kasvu ja asema johtavana aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Lisäksi Uusiutuvan energian liiketoimintayksikkö pyrkii lisäämään kykyään integroida muita puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä järjestelmätoimituksiinsa. Näin se pystyy kehittämään joustavia liiketoimintamalleja esimerkiksi energiantoimittajan roolissa laitevalmistajan ja järjestelmätoimittajan lisäksi. VG-EcoFuel tuo konserniin biopolttoaineosaamista, jota Uusiutuvan energian liiketoiminta voi hyödyntää muualla lämmityssektorilla.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Yhtiöllä on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä.