Invest in a clean future

Avainluvut

Pro forma tuloslaskelma 1-6/2022*

* Meriauran tuloslaskelmassa esitetyt luvut kuvaavat yhtiön liiketoimintaa olettaen, että yritysjärjestelyssä tehdyt omistusmuutokset olisivat astuneet voimaan jo 1.1.2022. Luvut eivät ole vertailukelpoisia Meriaura Oy:n historiallisten talouslukujen kanssa. Esitetyt luvut kuvastavat järjestelyn mukana siirtyvää laivastoa. Esitetyt luvut pitävät sisällään VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan, joka siirrettiin Meriaura Oy:lle Aura Mare Oy:ltä. Esitetyt luvut sisältävät Business Finlandin lainakustannukset, jotka on siirretty VG-Shipping Oy:ltä Meriaura Oy:lle.