Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Hallituksen osakeantivaltuudet

Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 275.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2026 saakka. Valtuutuksesta oli 30.6.2022 käyttämättä 81.183.075 osaketta.