Invest in a clean future

Tilintarkastus

Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastus vahvistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja rahoitusasemasta tilikauden aikana. Tilintarkastaja laatii lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana tarkastuksista raportoidaan hallitukselle.

Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi kattaa tilikauden, jona hänet valittiin ja päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Himanen. Inkeröinen & Himanen Oy:n uusi nimi 7.11. 2022 alkaen on Saimaa Audit Oy.