Invest in a clean future

throught the unique technology of Savosolar

Riskien hallinta

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat kyky saada uusia projekteja strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi, tarvittavan käyttöpääoman riittävyys ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta materiaalien ja komponenttien saatavuudesta ja hinnoista. Savosolarin tuotteissa ei käytetä suoraan venäläisiä tai ukrainalaisia materiaaleja eikä komponentteja. Sotatilanne voi kuitenkin ylläpitää poikkeuksellisen korkeita materiaalien ja komponenttien hintoja sekä pidentyneitä toimitusaikoja. Nämä saattavat pitkään jatkuessaan hidastaa Savosolarin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuuden paranemista. Toisaalta energian hintojen nousu ja Venäjän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti uusiutuvan energian kysyntään ja edesauttavan siten myös Savosolarin liiketoiminnan kehitystä.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja yhtiön kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon yhtiön ja toimialan viimeaikaisen myönteisen kehityksen hallitus on luottavainen, että yhtiö kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat riittävän edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu kasvun aikaansaamisessa ja parantamaan kannattavuuttaan ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.