Invest in a clean future

Palkitseminen

Tilikaudelta 2021 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 54,0 (46,4) tuhatta euroa sisältäen osana hallituspalkkiota luovutetut yhteensä 217.001 (110.766) uutta osaketta. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä 197 759 euroa.

Vuonna 2021 palkkana ja luontoisetuina maksettiin toimitusjohtaja Jari Varjotielle 143,8 tuhatta euroa (2020: 128,8 tuhatta euroa) ja muille johtoryhmän jäsenille 779,0 tuhatta euroa (2020: 546,3 tuhatta euroa).

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jari Varjotie ei ole oikeutettu yhtiön kustantamiin vapaaehtoisiin eläkejärjestelyihin. Mikäli yhtiö irtisanoo Varjotien johtajasopimuksen, yhtiö maksaa Varjotielle normaalin kuukausipalkan neljän kuukauden irtisanomisen ajalta, sekä palkkion, joka vastaa viiden kuukauden palkkaa.

Varsinainen yhtiökokous 2022 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 päätti, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2022 päättämät hallituspalkkiot säilyvät ennallaan, kuitenkin siten, että hallituksesta pois jäävillä hallituksen jäsenillä on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta ja uusilla valittavilla hallituksen jäsenillä 5/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta. Vastaavasti nykyisellä hallituksen puheenjohtajalla on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta ja 5/12 osaan muiden hallituksen jäsenten hallituspalkkiosta ja uudella valittavalla hallituksen puheenjohtajalla 5/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta. (Lisätietoa Yhtiökokouksen 25.11.2022 päätökset -tiedotteesta.)