Invest in a clean future

Hallituksen tehtävät

Savosolarin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä.

Osakeyhtiölain ja Savosolarin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus vahvistaa Savosolarin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä, urakkasopimuksista sekä takausten antamisesta. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista sekä hyväksyy yhtiön mahdolliset palkitsemisohjelmat.

Lisäksi hallituksen tehtävä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien menestystä suunnittelemalla yhtiön liiketoimintoja siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle pitkällä aikavälillä.

Savosolarin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet

EmptyProfile_onwhite

Kirsi Suopelto

Hallituksen puheenjohtaja

Syntynyt 1976, oikeustieteen maisteri ja MBA. Hallituksen jäsen 1.12.2022 alkaen ja johtoryhmän jäsen 8.12.2022 alkaen. Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä.

EmptyProfile_onwhite

Eero Auranne

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt 1959, sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen elokuusta 2018 ja puheenjohtaja huhtikuusta 2020 marraskuuhun 2022. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Ville Jussila

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1985, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen 1.12.2022 alkaen. Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei yhtiöstä.

EmptyProfile_onwhite

Eljas Repo

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1961, valtiotieteiden maisteri. Hallituksen jäsen huhtikuusta 2022. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Jussi Mälkiä

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1962, merikapteeni. Hallituksen jäsen 1.12.2022 alkaen. Ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.

EmptyProfile_onwhite

Ari Virtanen

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1958, sähköinsinööri ja MBA. Hallituksen jäsen elokuusta 2018. Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.