Savosolarin merkintäoikeusanti merkittiin täysmääräisesti

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              22.3.2019 klo 19:00 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolarin merkintäoikeusanti merkittiin täysmääräisesti

Savosolar Oyj (“Savosolar” tai “Yhtiö”) on toteuttanut noin 5,3 miljoonan euron merkintäoikeusannin (“Osakeanti”), joka merkittiin täyteen, päättänyt suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä hallituksen jäsenille osana heidän hallituspalkkioitaan ja päättänyt muuttaa optio-ohjelman 2-2017 ehtoja.

  • Savosolarin noin 5,3 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti merkittiin täysimääräisesti.
  • 52,1 % Osakeannista allokoidaan merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 47,9 % ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.
  • Yhtiön hallitus on lisäksi osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 27.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 765.506 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta.

Yhtiön hallitus päätti 21.3.2019 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Osakeannissa ilman merkintäoikeutta merkittyjen osakkeiden ja niihin liittyvien optio-oikeuksien osalta merkintöjen hyväksyminen on ehdollinen sille, että merkityt osakkeet maksetaan Yhtiölle viimeistään 27.3.2019. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien perusteella osakkeita merkinneille sijoittajille allokoitiin 52,1 % ja ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille 47,9 % tarjotuista osakkeista. Osakeannin ja hallituksen jäsenille suunnatun osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousee 1.058.380.748 osakkeella.

Osakeanneissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 2.4.2019. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa arviolta 3.4.2019 First North Finlandissa ja 10.4.2019 First North Swedenissä.

Savosolarin hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 27.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 765.506 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtaja merkitsi 408.269 uutta osaketta ja muut hallituksen jäsenet kukin 119.079 uutta osaketta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä marraskuun 2018 aikana, eli 0,1089 Ruotsin kruunua.

Osakeannin ja suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 1.410.919. Osakeannin yhteydessä allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on 352.538.326.

Savosolar saa Osakeannilla yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa (Osakeannista aiheutuneiden, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen).

Osakeannin johdosta Yhtiön hallitus päätti myös muuttaa Yhtiön optio-ohjelman 2-2017 ehtoja sen ehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman 2-2017 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,01 euroa ja jokainen optio antaa oikeuden merkitä viisi (5) osaketta.

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 22.3.2019 klo 19:00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savosolar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savosolarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Savosolar Oyj Liiketoimintakatsaus, Sisäpiiritieto            8.5.2023 klo 8.30 (CEST) Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2023 Liikevaihto tammi-maaliskuussa 16,2 milj. euroa (1-3/2022: 1,4

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       20.4.2023 klo 13.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.5.2023 kello 10.00 (EET)