Savosolarilla hetkellinen vaje käyttöpääomassa asiakasprojektiaikatauluista johtuen

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              28.11.2018 klo 12.00 (CET)

Savosolarilla hetkellinen vaje käyttöpääomassa asiakasprojektiaikatauluista johtuen

Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) arvion mukaan on olemassa riski, että käyttöpääoma ei riitä kattamaan Yhtiön lyhytaikaista pääomatarvetta lähiviikkojen aikana siihen asti, että kassavirtaa tulee toimituksessa olevista projekteista ensimmäisessä kvartaalissa 2019.

Yhtiöllä on luovutusvaiheessa olevia toimitusprojekteja, joiden kassavirta 2,7 MEUR kattaisi hyvin suunnitellun käyttöpääomarahoitustarpeen. Nämä maksut saadaan kuitenkin vasta 2019 Q1 aikana. Viimeinen merkintäpäivä Yhtiön Optio-ohjelman 1-2018 mukaisilla optio-oikeuksilla on 10.12.2018.

Merkintähinnan (0,02 euroa tai 0,21 Ruotsin kruunua) ja nykyisen osakekurssin eron vuoksi hallitus arvioi että nykyisellä osakekurssilla käyttöpääoman hankinnan suunnitelma warranttien osalta on riskialtis.

Tämän varalta yhtiö on käynnistänyt neuvottelut vaihtoehtoisen lyhytaikaisen käyttöpääomarahoituksen hankkimiseksi siihen asti, että kassavirtaa tulee nykyisistä projekteista ja palaa yksityiskohdilla heti, kun rahoitusta koskevat päätökset on tehty tai käytöpääomatilanne on muutoin ratkaistu.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.11.2018 klo 12.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpojärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North