Savosolar päätti hallituksen palkkioihin liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       12.12.2022 klo 8.00 (CET)

Savosolar päätti hallituksen palkkioihin liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.11.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Yhtiön 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Lisäksi yhtiön 25.11.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2022 päättämät hallituspalkkiot säilyvät ennallaan, kuitenkin siten, että hallituksesta pois jäävillä hallituksen jäsenillä on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta ja uusilla valittavilla hallituksen jäsenillä 5/12 osaan päätetystä hallituspalkkiosta. Vastaavasti nykyisellä hallituksen puheenjohtajalla on oikeus 7/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta ja 5/12 osaan muiden hallituksen jäsenten hallituspalkkiosta ja uudella valittavalla hallituksen puheenjohtajalla 5/12 osaan päätetystä hallituksen puheenjohtajan palkkiosta.

Savosolar laskee liikkeelle yhteensä 412.188 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi yhtiön nykyisille hallituksen jäsenille sekä 25.11.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myötä hallituksesta pois jääneille henkilöille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finlandissa 18.8.-31.8.2022, eli noin 0,06725 euroa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Merilogistiikka ja Uusiutuva energia.

Merilogistiikka-liiketoimintayksikkö (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa, VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva energia-liiketoimintayksikkö suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita.  Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty