Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Share:

Savosolar Oyj                       Yhtiötiedote 21.8.2018 klo 16.00 (CEST)

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2018 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 5 138 573 osaketta eli noin 1,47 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraava asia:

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen hallituksen nykyinen jäsen Feodor Aminoff ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön suurimmista omistajista riippumattomia.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh. +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 21.8.2018 klo 16.00 (CEST).

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

More Posts