Savosolar Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              14.3.2019 klo 13:45 (CET)

Savosolar Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu

Savosolar Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018, on julkaistu.

Yhtiön ennakoiman ja 22.2.2019 tiedottaman mukaisesti tilintarkastuskertomus sisältää seuraavan toiminnan jatkuvuuteen liittyvää olennaista epävarmuutta koskevan kirjauksen:

”Haluamme kiinnittää huomiota liitetietojen kohdassa ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”, jonka mukaan yhtiö ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Tämä osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.”

Tilintarkastetussa tilinpäätöksessä liikevaihto 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta oli 5.428,2 tuhatta euroa, eli 204,7 tuhatta euroa vähemmän kuin 20.2.2019 tiedotetussa tilinpäätöstiedotteessa. Tilikauden tappio 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli 6.635,4 tuhatta euroa, eli 212,1 tuhatta euroa enemmän kuin 20.2.2019 tiedotetussa tilinpäätöstiedotteessa. Tämä johtui jaksotusvirheestä tuloutuksen tunnistamisessa, joka laski vuoden 2018 liikevaihtoa ja tulosta, mutta arvion mukaan parantaa vuoden 2019 lukuja vastaavasti.

Vuosikertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.savosolar.com osiossa Uutiset ja media, Vuosikertomukset ja se on myös tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 14.3.2019 klo 13:45 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpojärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Savosolar Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2018

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North