Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto                            18.4.2023 klo 9.15 (CEST)

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) hallitus ja toimitusjohtaja Jari Varjotie ovat sopineet, että Varjotie jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävän 11.5.2023. Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Savosolarin nykyisen hallituksen puheenjohtajan ja strategiajohtajan Kirsi Suopellon kyseisestä päivästä alkaen. 

Savosolarin hallitus kiittää Jari Varjotietä toimitusjohtajan tehtävän pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta hoitamisesta sekä yhtiön luotsaamisesta uuteen rakenteeseen, joka tuo mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia kasvulle ja omistaja-arvon nousulle.

”Olen toiminut 12 vuotta Savosolarin toimitusjohtajana. Se on pitkä aika. Yhdistyminen Meriaura Oy:n kanssa marraskuussa 2022 toi yhtiön välietappiin, josta se jatkaa vahvempana eteenpäin, ja nyt on osaltani sopiva hetki siirtää toimitusjohtajan vastuu eteenpäin”, sanoo Varjotie.

Uudella toimitusjohtajalla, OTM, MBA Kirsi Suopellolla on pitkä finanssialan työkokemus. Hän tuntee hyvin Savosolarin molemmat liiketoiminnat, Merilogistiikan ja Uusiutuvan Energian, koska oli valmistelemassa yhtiöiden yhdistymistä ja on toiminut uudessa kokonaisuudessa alusta lähtien.

Savosolar Oyj:n pääomistajan Meriaura Invest Oy:n (ent. VG-Shipping Oy) hallituksen puheenjohtajan Jussi Mälkiän mukaan ”Kirsi Suopelto on työskennellyt viime vuosina tiiviisti Meriauran parissa ja yhdistymisen jälkeen Savosolarin päivittäisessä toiminnassa. Hänellä on näin ollen hyvä näkemys yhtiön kokonaistilanteesta ja koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta erinomaiset edellytykset kehittää kokonaisuutta edelleen vihreän siirtymän edelläkävijyydessä.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Savosolar Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: kirsi.suopelto@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 18.4.2023 klo 9.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia-liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita.  Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Savosolar Oyj Liiketoimintakatsaus, Sisäpiiritieto            8.5.2023 klo 8.30 (CEST) Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2023 Liikevaihto tammi-maaliskuussa 16,2 milj. euroa (1-3/2022: 1,4

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       20.4.2023 klo 13.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.5.2023 kello 10.00 (EET)