Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: tilauskanta kehittyi vahvasti, toimitusten viivästyminen supisti liikevaihtoa

Savosolar Oyj                                                    
Tilinpäätöstiedote, Sisäpiiritieto 9.3.2020 klo 9.10 (CET)

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: tilauskanta kehittyi vahvasti, toimitusten viivästyminen supisti liikevaihtoa

Avainluvut tammi-joulukuussa 2019

  • Liikevaihto oli 3,4 milj. euroa (2018: 5,4 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -5,0 milj. euroa (-5,6 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,003 euroa (-0,02 euroa).
  • Tilauskanta 31.12.2019 oli 3,2 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
  • Yhtiö keräsi maaliskuun merkintäoikeusannilla ja siihen liittyvällä optio-ohjelmalla marras-joulukuussa, sekä täydentävällä suunnatulla osakeannilla joulukuussa yhteensä noin 7,5 milj. euron nettovarat käyttöpääoman vahvistamiseksi.
  • Omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli vahva 61,8 (45,3) prosenttia.
  • Kassavarat katsauskauden päättyessä olivat 2,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).  

Avainluvut heinä-joulukuussa 2019

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,7 milj. euroa (7-12/2018: 4,1 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -2,7 milj. euroa (-3,2 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Jari Varjotie:

”Liikevaihtomme jäi vuonna 2019 edellisvuotta pienemmäksi johtuen osittain projektien toteutuksen siirtymisestä eteenpäin meistä riippumattomista syistä. Hyvin myönteistä on, että tilauskantamme kaksinkertaistui vertailukauden lopusta. Olemme onnistuneet parantamaan tehokkuuttamme projektien toteutuksessa ja alentamaan tuotekustannuksia, mikä näkyy viime vuoden liiketuloksen parantumisena verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka tulos jäikin tappiolliseksi.

Liiketappion suurimpia syitä olivat matala toimitusvolyymi, toimitusten viivästyminen, ennakoitua suuremmat kustannukset ensimmäisessä toimituksessamme Saksaan ja tulosvaikutteiset kertaluonteiset erät. Vuoden aikana teimme vielä myös aiempina vuosina toimitettujen keräinten takuukorjauksia.

Alkuvuonna Ranskaan ja Tanskaan toimittamamme aurinkolämpöjärjestelmät ovat toimineet erinomaisesti ja asiakkaat ovat niiden toimintaan hyvin tyytyväisiä. Suomessa otettiin loppuvuonna käyttöön Suur-Savon Sähkö Oy:lle Puumalaan toimittamamme aurinkolämpöjärjestelmä, jonka keräinala on toistaiseksi Suomen suurin.

Kasvun rahoittamiseksi alkuvuonna järjestetty merkintäoikeusantimme ja siihen liittyvä optio-ohjelma onnistuivat hyvin. Olemme myös selvittämässä kustannustehokasta projektien aikaista rahoitusta.

Suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektiemme määrä on pysynyt korkealla. Joulukuussa solmimme lisäksi aiesopimuksen Uniper SE:n kanssa yhteistyöstä suurien aurinkolämpöjärjestelmien toteutuksessa teollisuuden prosessilämmön ja kaukolämmön tarpeisiin. Kiinnostus ja kysyntä suuria aurinkolämpöjärjestelmiä kohtaan kasvaa edelleen eri puolilla maailmaa. EU-tasoisten päästövähennystavoitteiden rinnalla myös monet yritykset ja kunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi. Aurinkoenergia tunnetaan jo hyvin sähköntuotannossa, mutta aurinkolämmön mahdollisuuksia on vasta rajallisesti hyödynnetty. Uskon päästövähennystavoitteiden ja kasvavan ympäristötietoisuuden ohjaavan monen toimijan toimia yhä kasvavassa määrin aurinkolämpöön ja -jäähdytykseen.

Savosolarin vahvuuksia ovat edistyksellinen keräinteknologia, vahvat referenssit ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, ja näen, että kysyntä aurinkolämmön hyödyntämiseen liittyvään osaamiseen tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi.”

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella.  

Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä myyntiyhteistyökumppanit muun muassa Australiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2018 tilinpäätöksen laadinnassa. Savosolar käyttää osatuloutusperiaatetta (Percentage of Completion, PoC) projektien tuloutuksessa. Osatuloutusperiaatteen mukaan pitkäaikaisissa sopimuksissa liikevaihdon ja liiketuloksen tuloutus tapahtuu projektin valmiusasteen perusteella raportointikaudella. Osatuloutusta käytetään, kun projektin sopimuksellinen arvo ylittää 200 000 euroa. Osatuloutus edellyttää, että projektin lopullinen valmistuminen (project margin) voidaan arvioida luotettavasti projektin koko toteutumisjakson ajan. Takuuvarausten esittämistapaa on muutettu vuonna 2019 liiketoiminnan muista kuluista muuttuviin kuluihin. Vuoden 2018 takuuvarauksen muutos on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2019 

Liikevaihto

Koko vuoden 2019 liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 5,4 milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,7 (1,3) miljoonaa euroa. Alkuvuoden liikevaihtoa kasvattivat kaudella toteutuneet aurinkolämpöjärjestelmien toimitukset erityisesti Ranskassa ja Tanskassa.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,7 (4,1) miljoonaa euroa. Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi odotettua matalammaksi, sillä Issoudun ja Ettenheim toimitusten eteneminen oli suunniteltua hitaampaa, ja päätökset muista projekteista siirtyivät loppuvuodesta eteenpäin.

Merkittävät toimitukset ja uudet tilaukset

Tammikuussa 2019 otettiin käyttöön Savosolarin newHeat SAS:lle toimittama noin 4 000 m2 (3,3 MW:n) aurinkolämpölaitos Condat-sur-Vézèren kaupungissa Ranskassa. Condatin aurinkolämpölaitos on suurin teollisuuden prosessien lämmöntuotantoon Euroopassa koskaan toimitettu aurinkolämpöjärjestelmä. Aurinkolämpökentän tuotto on erittäin korkea, ja siinä on ensimmäisenä maailmassa tässä kokoluokassa aurinkokeräimet, jotka kääntyvät ja seuraavat auringon liikettä tehostaen näin lämmön talteenottoa. Toimituksen arvo oli kokonaisuudessaan runsaat kaksi miljoonaa euroa. NewHeat SAS:lle paikallisen paperitehtaan prosessilämmön tuotantoon toimitettu aurinkolämpölaitos on hyvä esimerkki aurinkolämmön uusista käyttökohteista sekä teollisuuden kasvavasta kiinnostuksesta aurinkolämmön hyödyntämistä kohtaan. 

Savosolarin tähän asti suurin aurinkolämpöjärjestelmä, Grenaa Varmeværkille Tanskassa toimitettu järjestelmä, otettiin käyttöön kaukolämmön tuotannossa maaliskuussa ja luovutettiin asiakkaalle huhtikuussa. Aurinkolämpökenttä on kooltaan lähes 21 000 m2 ja toimituksen arvo kokonaisuudessaan 3,5 miljoonaa euroa. Alkuvuonna toimitettiin myös tanskalaiselle Jelling Varmeværkille noin 4 800 m2:n laajennus vuonna 2016 toimitettuun aurinkokenttään. Toimituksen arvo oli noin 0,7 miljoonaa euroa.

Uusia tilauksia olivat Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin ja Ettenheimin kaukolämpöyhtiölle Saksaan toimitettavat aurinkolämpöjärjestelmät sekä Suur-Savon Sähkölle Puumalaan toimitettu aurinkokeräinjärjestelmä. Aurinkolämmön ja lämpöpumpun yhdistävän kaukolämpövoimala otettiin käyttöön Puumalassa loppusyksystä.

Elokuussa allekirjoitettu sopimus Kyotherm Solarin kanssa Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta Ranskan Issouduniin on Savosolarin suurin tilaus tähän mennessä. Järjestelmän koko on yli 14.000 m2, ja se tulee olemaan myös suurin teolliseen prosessilämpöön käytettävä aurinkolämpöjärjestelmä Euroopassa. Toimituksen arvo Savosolarille on 3,9 miljoonaa euroa. Savosolar toimittaa suurimman osan koko aurinkolämpöjärjestelmästä. Kyotherm ja sen tytäryhtiö Kyotherm Solar ovat sijoitusyhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet rahoittamaan uusiutuviin energioihin ja energian säästöön kohdistuvia projekteja. Kyotherm Solar tulee myymään lämpöä Issouduniin rakennettavasta järjestelmästä mallaskuivaamoon.

Saksassa Fernwärme Ettenheimille toimitetaan 1700 m2 ja 1,2 MW:n aurinko­lämpöjärjestelmä ja 200 m2 lämpövarasto Etteheimin kaupungin puuhakepolttolaitoksen täydentämiseksi. Savosolarin järjestelmä tulee vähentämään sekä lämmöntuotannon kustannuksia että päästöjä. Järjestelmän arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa, ja se on Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksaan.

Suomessa Savosolar toimitti Suur-Savon Sähkö Oy:lle aurinkolämpöjärjestelmästä osaksi Suur-Savon Sähkön Puumalaan rakentamaa ympäristöystävällistä aluelämpökeskusta, jossa energiaa tuottaa aurinkokeräin-lämpöpumppu-hybridijärjestelmä. Järjestelmän keräinala on Suomen toistaiseksi suurin. Kaupan arvo on noin 170 tuhatta euroa.

Aasiassa Savosolar allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen kiinalaisen Jiangsu Holly Environmental Technology Industrial Co., Ltd: n kanssa, joka on Shanghain pörssissä listatun Jiangsu Holly Corporationin tytäryhtiö. Sopimuksen mukaan Jiangsu Holly tulee myymään ja toimittamaan aurinkolämpöjärjestelmiä Kiinassa käyttäen Savosolarin tuotteita.

Myös yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa on edennyt suunnitellusti. Guangzhou Power Supplyn kanssa marraskuussa 2018 allekirjoitettu aiesopimus koskee yhteistyötä uusiutuvaa energiaa sisältävän mikroenergiaverkon demonstraatioprojektin rakentamisessa Nanshassa, Guangzhoussa. Projekti on osa Suomi-Kiina Energiaohjelmaa. Tavoitteena on, että yhteistyö kiinalaisten kumppanien kanssa johtaa ensimmäiseen toimitukseen vuonna 2020.

Joulukuussa allekirjoitettiin aiesopimus Uniper SE:n kanssa yhteistyöstä suurien aurinkolämpöjärjestelmien toteutuksesta teollisuuden prosessilämmön ja kaukolämmön tarpeisiin. Osapuolten tavoitteena on selvittää ensimmäisiä yhteistyöprojekteja vuoden 2020 aikana.

Yhtiön tilauskanta kasvoi tilikauden aikana ja oli kauden päättyessä 3,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).

Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 210 (125) miljoonaa euroa. Siitä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 87 (54) miljoonan euron arvosta. Kasvu johtuu muun muassa Ranskan ja Saksan markkinoiden edelleen lisääntyneestä aktiviteetista, johtuen panostuksista puhtaan lämpöenergian tuottamiseen. Myyntiputki sisältää yhtiön myynninohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2019 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 3,4 (5,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden kate parani vertailukaudesta.

Henkilöstökulut olivat 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,6 (2,5) miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 liiketulos (EBIT) oli -5,0 (-5,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus ei kehittynyt täysin odotetulla tavalla. Syinä tähän olivat toteutunut toimitusvolyymi, aiempina vuosina toimitettujen keräinten takuukorjaukset, takuuvarauksen lisäys, luottotappiovaraus, ennakoitua korkeammat kustannukset ensimmäisessä Saksan projektissa ja panostukset tuotannon ja toiminnan tehostamiseen.

Toimia kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkettiin. Tuotantokustannuksia on saatu madallettua ja yhtiö on jatkanut sisäisten toimintojen tehostamista sekä kehittänyt laadunvarmistustaan ja kerralla oikein tekemisen kulttuuria. Tehostamistoimien odotetaan näkyvän kannattavuuden parantumisena sitä mukaa, kun uusia toimituksia toteutetaan.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,8 (-1,0) miljoonaa euroa. Rahoituskuluista iso osa kohdistui alkuvuoden 2019 merkintäoikeusannin järjestelyyn, merkintäoikeusantiin liittyneeseen optio-ohjelman toteuttamiseen sekä täydentävän suunnatun annin järjestämiseen joulukuussa.

Tilikauden tulos oli -6,8 (-6,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen, laimentamaton, oli -0,006 (-0,03) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,003 (-0,02).

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa)  
 1-12/
2019
 
1-12/
2018
7-12/
2019
7-12/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
Liikevaihto 3 415 5 428 1 736 4 099 1 679 1 329
Liikevoitto/tappio (EBIT) -4 999 -5 586 -2 667 -3 150 -2 332 -2 436
Katsauskauden voitto/tappio -6 760 -6 635 -3 446 -3 990 -3 314 -2 645
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,006 -0,03 -0,005 -0,03 -0,007 -0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,003 -0,02 -0,002  -0,03 -0,002 -0,02


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2019 oli 7,3 (6,2) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus kasvoi ja oli 1,8 (1,0) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät 1,4 miljoonalla eurolla ollen tilikauden lopussa 2,1 (0,7) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset supistuivat 1,6 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan euroon.

Oma pääoma kasvoi 1,4 miljoonasta eurosta 3,6 miljoonaan euroon. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli tilikauden päättyessä yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 61,8 (45,3) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 3,3 (4,5) miljoonaa euroa, josta 0,5 (0,3) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 2,8 (4,2) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,3 (0,3) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 0,7 (1,4) miljoonaa euroa oli pääomalainoja ja 0,0 (0,8) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,7 (1,5) miljoonaa euroa ostovelkoja. Toimittamattomia aurinkolämpökeräimiä siirtoveloissa oli 0,9 (0,0) miljoonaa euroa.  

Yhtiö selvittää parhaillaan vaihtoehtoja projektirahoituksen ja projektivakuuksien järjestämiseksi kassavirtatehokkaasti kasvattaakseen kykyään strategian mukaisten laajojen aurinkolämpöjärjestelmien toimittamiseen ja pienentäkseen rahoituskustannuksia. Suur-Savon Osuuspankin kanssa viime vuoden marraskuun loppuun asti voimassa ollutta pankkitakauslimiittiä ei ole jatkettu uusien projektien osalta.

Keväällä 2019 Savosolar Oyj:n sopi Finnvera Oyj:n ja Suur-Savon Osuuspankin pääomalainojen, yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, lyhentämisestä. Suur-Savon Osuuspankin pääomalainat, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, maksetaan takaisin kuukausittaisissa erissä 24 kuukauden kuluessa huhtikuusta 2019 alkaen. Finnveran noin 0,2 miljoonan euron pääomalaina maksetaan takaisin vuosittaisissa erissä kolmen vuoden ajan, päättyen elokuussa 2021.

Rahoitustilanne parani maaliskuussa 2019 toteutetun merkintäoikeusannin ja siihen liittyneen marras-joulukuussa toteutetun optio-ohjelman sekä täydentävän suunnatun osakeannin avulla. Yhtiö keräsi niissä yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa kulujen jälkeen.

Liiketoiminnan rahavirta oli -6,1 (-6,1) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 7,6 (4,8) miljoonaa euroa, josta osakeantien osuus oli 9,0 (4,4) miljoonaa euroa. Savosolarin rahavarat 31.12.2019 olivat 2,1 (0,7) miljoonaa euroa.

Savosolarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa “Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa, ja suurin osa niistä liittyi tuotannon ylläpitoon. Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon.

Savosolarin projekti uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on saanut Business Finlandilta (ent. Tekes) enimmillään 494 tuhannen euron lainan, jonka korko on tällä hetkellä 1 %. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotannossa. Tavoitteena on alentaa logistiikka- ja asennuskustannuksia sekä parantaa asennuksen joustavuutta. Projekti jatkuu arviolta vuoden 2020 loppuun asti, ja sen kokonaisbudjetti on 0,7 milj. euroa.

Henkilöstö ja johto

Savosolar Oyj:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 31 (34) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli katsauskaudella 31 (33).

Savosolarin johtoryhmä koostui 31.12.2019 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, talousjohtaja Heikki Timonen, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, projektien toteutuksesta ja systeemisuunnittelusta vastaava johtaja Morten Hofmeister, tuotannosta vastaava johtaja Aku Järvisalo, laatupäällikkö Pekka Karjalainen, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow, Kiinan maajohtaja Raul Ikonen sekä määräaikaisena jäsenenä toimitusketjun kehittämisestä vastaava johtaja Martti Jalava.

Heikki Timonen aloitti talousjohtajana 12.4.2019. Savosolarin talousjohtajana aiemmin toiminut Raul Ikonen siirtyi Savosolarin maajohtajaksi Kiinaan 1.5.2019.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar on jatkanut strategiansa mukaisesti kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston rakentamista.

Toimintatapoja suurten kansainvälisten projektien toteutuksen hallintaan on jo kehitetty onnistuneesti, ja sitä työtä jatketaan kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi edelleen.

Yhtiö on jo toteuttanut, ja jatkaa, sisäisten toimintojensa tehostamista. Osana tätä yhtiö on kehittänyt laadunvarmistustaan sekä kerralla oikein tekemisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuria. Yhtiö keskittyi alkuvuonna tuotekustannusten pienentämiseen, ja toimet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla. Erityisesti on panostettu hankintaan materiaalikustannusten alentamiseksi läpi koko toimitusketjun. Kaikilla osa-alueilla on saatu positiivisia tuloksia aikaan, ja työ jatkuu tästäkin eteenpäin. Oleellinen osa myyntiprosessiamme ja osaamistamme on asiakasprojektien systeemisuunnittelu, johon panostamista jatketaan; kuten myös toimintamalleihin ja prosesseihin yhteistyökumppaneiden kanssa.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2019

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2019 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 572,68 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus korvasi ylimääräisen yhtiökokouksen 12.6.2018 hallitukselle myöntämät valtuutukset ja on voimassa 22.1.2024 saakka.

Valtuutusta on käytetty vuoden 2019 aikana seuraavasti: Keväällä 2019 järjestetyssä merkintäoikeusannissa 1.057.615.242 osaketta, varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 päättämän hallituksen osakepalkkion toisen erän maksamiseen 765.506 osaketta, varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 päättämän hallituksen osakepalkkion ensimmäisen erän maksamiseen 787.346 osaketta, merkintäoikeusannin yhteydessä annettujen optio-oikeuksien perusteella 311.558.850 osaketta ja 12.12.2019 sekä 27.12.2019 päätetyissä osakeanneissa 171.370.364 ja 37.267.057 osaketta. Valtuutuksesta oli 31.12.2019 jäljellä 420.635.635 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2018 ja päätti, että tilikauden tappio -6.635.369,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen. Hallitus valitsi Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Savosolar Oyj:n hallitus muodostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: Feodor Aminoff (puheenjohtaja), Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista. 

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2019 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 6.214.908 Savosolar Oyj:n osaketta, mikä edusti 0,36 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä on tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimus koskien muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluja. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu tilikaudella noin 506 tuhatta euroa (588) tuhatta euroa.

Samanlainen palvelusopimus on solmittu Savosolar GmbH:n kanssa ja sen perusteella Savosolar GmbH:lle on maksettu tilikaudella noin 168 (195) tuhatta euroa.

OSAKE

Savosolarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 1.723.265.358 (31.12.2018: 352.538.414). Kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakemäärä kasvoi vuonna 2019 merkintäoikeusannin, kahden hallituspalkkio-osakeannin ja merkintäoikeusantiin liittyneillä optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden perusteella yhteensä 1.370.726.944 osakkeella. Lisäksi Savosolarin kahdessa joulukuussa 2019 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 208.637.421 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.1.2020. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 1.156.701.231 (260.016.950).

Savosolarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH. 

Tilikauden aikana osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,043 ja 0,197 (0,052 ja 1,2) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,095 (0,074) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,004 ja 0,019 (0,004 ja 0,061) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,009 (0,006) euroa.

Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2019 oli 7.297.742.521 osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 736.597.388 First North Growth Market Finlandissa. Savosolarilla oli 13 580 omistajaa 31.12.2019 (1.10.2019: 6 067).

Merkintäoikeusanti, osakemerkinnät optioilla ja suunnatut osakeannit

Savosolar järjesti maaliskuussa 2019 noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin, joka merkittiin täysimääräisesti. Merkintähinta oli 0,005 euroa tai 0,05 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakkeiden lukumäärä nousi merkintäoikeusannissa 1.057.615.242 osakkeella. Annilla kerättiin kulujen jälkeen 4,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä järjestettiin maaliskuussa lisäksi suunnattu maksuton osakeanti varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 765.506 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä marraskuun 2018 aikana, eli 0,1089 Ruotsin kruunua.

Osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä järjestettiin syyskuussa suunnattu maksuton osakeanti varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 787.346 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Swedenissä 30.8.2019-12.9.2019 välisenä aikana, eli 0,1469 Ruotsin kruunua. Osakeosuus palkkiosta maksettiin hallituksen jäsenille kahdessa erässä: ensimmäinen erä kahden viikon kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 oli julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2019 välisenä aikana.

Maaliskuun merkintäoikeusannin yhteydessä allokoitiin 352.538.326 optio-oikeutta, jotka oikeuttivat kukin merkitsemään yhden Savosolarin uuden osakkeen 25.11.2019 ja 9.12.2019 välisenä aikana (Optio-ohjelma 1-2019). Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Growth Market Finlandissa 11.11.2019-22.11.2019 välisenä aikana. Merkintähinnaksi muodostui 0,077 Ruotsin kruunua.

Varmistaakseen, että yhtiö saa Optio-ohjelmalla 1-2019 kerättyä 3,5 miljoonaa euroa, hallitus päätti hankkia merkintäsitoumuksia ja -takauksia. Sijoittajat sitoutuivat merkintätakauksilla merkitsemään suunnatussa osakeannissa enintään 704.099.052 osaketta Optio-ohjelman 1-2019 ehtojen mukaisesti määräytyvällä merkintähinnalla.

Optio-ohjelmaan 1-2019 kuuluvien optio-oikeuksien perusteella merkittiin 311.558.850 uutta osaketta ja yhtiö sai noin 2,27 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Optio-oikeuksista käytettiin 88,38 prosenttia osakkeiden merkintään.

Sen määrän osalta, noin 3,5 miljoonaan euroon asti, jota optio-oikeuksien haltijat eivät merkinneet, hallitus päätti joulukuussa suunnatun annin järjestämisestä merkintätakauksen antaneille sijoittajille. Tässä suunnatussa annissa merkittiin 171.370.364 uutta osaketta merkintähintaan 0,077 Ruotsin kruunua per osake. Yhtiö keräsi tässä annissa noin 1,25 miljoonaa euroa ennen kuluja. Suunnattuun antiin liittyvien merkintätakaussopimusten ehtojen mukaisesti sijoittajilla oli oikeus takauspalkkioon, joka vastasi kahdeksaa prosenttia merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan rahassa, tai 10 prosenttia merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan yhtiön osakkeina.

Takauspalkkionsa osakkeina valinneiden takaajien merkittäväksi tarjottiin joulukuussa järjestetyssä toisessa suunnatussa osakeannissa enintään 37.267.057 uutta osaketta 0,077 Ruotsin kruunun osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta maksettiin kuittaamalla merkitsijöiden merkintätakaussopimuksiin perustuvat takauspalkkiosaatavat.

Osana merkintätakausten hankintaa yhtiö teki marraskuussa sopimuksen noin 1,0 miljoonan euron siltalainarahoituksesta. Siltalainan korko oli 2,5 prosenttia kultakin alkavalta 30 päivän jaksolta ja se maksettiin takaisin Optio-ohjelmaan 1-2019 kuuluvien optio-oikeuksien perusteella merkityistä osakkeista ja suunnatusta osakeannista saaduilla varoilla.

Optio-ohjelmaan 1-2019 kuuluvilla optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla ja joulukuussa 2019 järjestetyillä suunnatuilla osakeanneilla kerättiin kulujen jälkeen noin 7,5 miljoonaa euroa omaa pääomaa.

Savosolarin osakkeiden lukumäärä kasvoi tilikauden aikana merkintäoikeusannin ja siihen liittyneen optio-ohjelman sekä hallituspalkkio-suunnattujen osakeantien seurauksena 1.370.726.944 osakkeella ja oli vuoden lopussa 1.723.265.358. Lisäksi Savosolarin kahdessa joulukuussa 2019 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 208.637.421 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.1.2020.

Joulukuussa suunnatuissa osakeanneissa merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 3.1.2020.

Optio-ohjelmat

Henkilöstön optio-ohjelma (2-2017): Vuoden 2017 optio-ohjelman 2-2017 perusteella oli mahdollista myöntää enintään 2.000.000 yhtiön optio-oikeutta, joista kukin oikeutti merkitsemään yhden uuden osakkeen. Vuonna 2019 tehdyn merkintäoikeusannin johdosta yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman ehtoja siten, että uusi osakekohtainen merkintähinta oli 0,01 euroa ja jokainen optio antoi oikeuden merkitä viisi osaketta. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika päättyi kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2019. Optioilla ei merkitty uusia osakkeita. 

Sijoittajien optio-ohjelma (1-2019): Maaliskuussa 2019 järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä allokoitiin 352.538.326 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat kukin merkitsemään yhden Savosolarin uuden osakkeen 25.11.2019 ja 9.12.2019 välisenä aikana. Osakkeiden merkintähinta oli 0,077 Ruotsin kruunua. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 311.558.850 uutta osaketta. Optio-ohjelman 1-2019 toteuttamista on selostettu kappaleessa Merkintäoikeusanti, osakemerkinnät optioilla ja suunnatut osakeannit.


Hallituksen voimassa olevat valtuutukset tilinpäätöshetkellä

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2019 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 572,68 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 22.1.2024 saakka. Valtuutusta on käytetty vuoden 2019 aikana seuraavasti: Keväällä 2019 järjestetyssä merkintäoikeusannissa 1.057.615.242 osaketta,  varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 päättämän hallituksen osakepalkkion toisen erän maksamiseen 765.506 osaketta, varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 päättämän hallituksen osakepalkkion ensimmäisen erän maksamiseen 787.346 osaketta, merkintäoikeusannin yhteydessä annettujen optio-oikeuksien perusteella 311.558.850 osaketta ja 12.12.2019 sekä 27.12.2019 päätetyissä osakeanneissa 171.370.364 ja 37.267.057 osaketta.

Valtuutuksesta oli 31.12.2019 jäljellä 420.635.635 osaketta.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavan käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön rahoitustilannetta ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja sekä lisäkeinoja yhtiön toimintaan liittyvien kulujen karsimiseksi. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savosolar ei liiketoiminnan nykyisen rahoituksen ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa, ja ottaen huomioon yhtiön tuotantokustannuksissa saavutetut parannukset ja toimialan viimeaikaisen erittäin positiivisen kehityksen, Savosolarin hallitus on luottavainen, että yhtiön tarvitsema lisärahoitus saadaan hankittua.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta, että se saadaan ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta tarvitsemallaan tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Savosolar suojaa immateriaalioikeuksiansa aktiivisesti patenteilla ja valvoo patentoimiensa oikeuksien mahdollisia väärinkäytöksiä päämarkkinoillaan.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savosolar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Perustamisvuodesta 2010 lähtien vuoteen 2014 saakka yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa, ja vasta sen jälkeen yhtiön on pystynyt rakentamaan myyntiään ja tuotantoaan. Yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma päättyi suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 lopussa.

Savosolar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.

RIITA-ASIAT

Ranskalainen Sunti SAS on haastanut Savosolar Oyj:n vastaamaan Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolar Oyj:n väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta. Sunti väittää Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta, joka liittyy aurinkokeräinkenttäprojektin keskeneräiseen tarjouskilpailuun Ranskassa. Sunti vaatii haastehakemuksessa Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta.

Tilinpäätöshetkellä tiedossa olleen aikataulun mukaan asiassa suoritetaan kirjallista valmistelua 31.1.2020 saakka, jonka jälkeen tuomioistuin määrittelee suullisen käsittelyn aikataulun.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on vahvistaa asemaansa maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen suurten aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessien lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savosolarin strategisena tavoitteena on siirtyä vielä nykyistä vahvemmin järjestelmätoimittajan rooliin. Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.

Savosolarin tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa innovatiivinen teknologiajohtajuus alallaan. Vuonna 2020 tuotekehityspanostusten arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, ja yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Määräaikaisena toimitusketjun kehittämisestä vastaavana johtajana toiminut Martti Jalava nimitettiin 5.2.2020 Chief Operating Officer (COO) tehtävään. Uudessa tehtävässä Jalava vastaa tuotannosta, toimitusketjusta ja laadusta ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Morten Hofmeister, projektiosaston johtaja jättää yhtiön kesäkuun loppuun mennessä. Syynä muutokseen on Tanskan markkinoiden volyymin aleneminen. Savosolar on aloittanut toimenpiteet sopeuttaakseen organisaationsa tähän muutokseen ja keskittääkseen toimintaansa aktiivisemmille markkinoille.

Savosolar tiedotti 20.2.2020 allekirjoittaneensa yli 1,3 miljoonan euron sopimuksen ranskalaisen La Francaise de l’Energie (LFDE) -yhtiön tytäryrityksen kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Creutzwaldiin Ranskaan. Järjestelmän toimitus ja rakentaminen alkavat kevään 2020 aikana, ja luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020.

LDFE:n tytäryhtiö omistaa ja operoi toimitettavaa aurinkolämpöjärjestelmää ja myy lämpöä ENES Creutzwaldille, joka on Creutzwaldin kunnan energiapalveluyritys ja omistaa paikallisen kaukolämpöverkon.

Aurinkolämmitysjärjestelmän koko on yli 5 900 m2, ja se tuottaa yli 2 600 MWh puhdasta energiaa vuodessa. Creutzwald on neljäs järjestelmä, jonka Savosolar toimittaa Ranskan markkinoille. Savosolar toimittaa suurimman osan koko aurinkolämpölaitoksesta, mukaan lukien aurinkokeräinkenttä, putkistot, lämmönvaihtoasema ja automaatio.

Tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä tiedossa olevan aikataulun mukaan Sunti SAS:n ja Savosolar Oyj:n välisessä riita-asiassa ensimmäinen osapuolien välinen suullinen käsittely Montpellierin kauppatuomioistuimessa pidetään 21.4.2020.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.4.2020. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 9.3.2020. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 6.759.928,16 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde. Aurinkolämpöä voidaan hyödyntää muun muassa kaukolämmön tuotannossa, teollisissa prosesseissa kuten paperi- ja elintarviketeollisuudessa ja pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Keskeisiä ajureita aurinkoenergian lisääntyvälle käytölle ovat energiatehokkuuteen ja hiilidioksidista vapaaseen energiatuotantoon pyrkiminen ja ohjauskeinot uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä alan teknologinen kehitys.

Aurinkolämmön taloudelliset ja ympäristöön liittyvät edut ovat lisänneet sen kiinnostavuutta sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella esimerkiksi Kiinassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Euroopassa suunnannäyttäjä on ollut monena vuonna Tanska, jossa on paljon vahvoja paikallisia toimijoita. Aurinkolämmön käyttö on lisääntymässä merkittävästi Saksassa, Ranskassa ja muualla Keski-Euroopassa. Uusiutuvan energian osuus lämmityksessä on EU:ssa tällä hetkellä vain alle viidennes. Muunmuassa EU:n tulevassa Horizon Europe -puiteohjelmassa ilmastonmuutoksen sopeutuminen tulee olemaan merkittävä osa-alue, jonka odotetaan vaikuttavan myönteisesti myös aurinkolämpömarkkinoihin. Alan kansainvälinen järjestö International Renewable Energy Agency esittää tuoreessa selvityksessään, että kestävän kehityksen takaamiseksi uusiutuvien energianlähteiden käytön tulee kaksinkertaistua.

Aurinkolämmön käytön kasvulle on tehty monia markkinaennusteita, jotka perustuvat useiden järjestöjen ja tutkimuslaitosten (mm. IEA, IRENA, EU Heat Roadmap) ja valtioiden selvityksiin ja laskelmiin. Kaikkien niiden sanoma on, että uusiutuvan energian osuus lämmityksessä tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Sitä varten on myös monissa maissa otettu käyttöön uusiutuvaan lämmitykseen kohdennettuja tukitoimia, samalla kun myös fossiilisten polttoaineiden käytölle on tullut rajoituksia ja lisäkustannuksia.

Saksassa arvostettu BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) on tehnyt Berlinin keskushallinnolle selvityksen, jonka mukaan puhtaan lämmityksen osalle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi aurinkokaukolämmön määrän vuonna 2030 pitäisi olla 9 TWh vuodessa. Tämä tarkoittaa laskennallisesti joka vuosi seuraavan kymmenen vuoden ajan miljoonan neliömetrin verran uutta kapasiteettia Saksan kaukolämpöön. Vaikka noin suuriin lukuihin ei ihan heti päästäisikään, Saksan kunnat, kaupungit ja kaukolämpöyhtiöt ovat jo reagoineet näihin tavoitteisiin, ja markkinatilanne on parempi kuin koskaan ennen. Samaan aikaan Ranskassa on rakentunut valtiovallan ja projektikehittäjien systemaattisten panostusten ansiosta tällä hetkellä Euroopan aktiivisin suurien aurinkolämpöjärjestelmien markkina, mikä näkyy myös Savosolarin saamissa tilauksissa. Kiinassa puhutaan vuositasolla 4 miljoonan neliömetrin aurinkolämmön rakentamisesta, ja merkittävimmän kasvun odotetaan tapahtuvan nimenomaan suurissa järjestelmissä.

Sekä edellä mainittujen selvitysten että omien viimeaikaisten kokemustensa perusteella Savosolar näkee suurilla aurinkolämpöjärjestelmillä olevan vahvin kasvupotentiaali lähivuosina kaukolämpömarkkinoilla erityisesti Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Ruotsissa, Suomessa ja itäisen Euroopan maissa sekä Kiinassa. Teollisuuden prosessilämmitysjärjestelmien lupaavimmat markkinat yhtiön näkökulmasta ovat Euroopan lisäksi Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa. Savosolar arvioi markkinoiden kasvavan lähivuosina suhteellisen nopeasti sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti, kuitenkin niin, että markkinakasvussa voi olla voimakkaitakin heilahteluja. Lisäksi projektit ovat kooltaan yleensä suuria, jolloin yksittäisten projektien toteutumisaikataulut voivat aiheuttaa isojakin kasvupiikkejä.

YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2020

Savosolarin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 3.4.2020.

Yhtiön puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan 27.8.2020. Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 9.3.2020 klo 9.10 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat
6 Suurimmat osakkeenomistajat


LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2019
7-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
         
Liikevaihto 1 736 4 099 3 415 5 428
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 9
Materiaalit ja palvelut -1 848 -4 654 -3 355 -5 919
Henkilöstökulut -907 -960 -1 881 -1 932
Poistot ja arvonalentumiset -317 -383 -624 -719
Liiketoiminnan muut kulut -1 331 -1 252 -2 554 -2 454
Liikevoitto/-tappio -2 667 -3 150 -4 999 -5 586
Rahoitustuotot 3 23 20 23
Rahoituskulut -781 -863 -1 781 -1 072
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 446 -3 990 -6 760 -6 635
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 446 -3 990 -6 760 -6 635
         

  7-12/
2019
7-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,005 -0,03 -0,006 -0,026
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,002 -0,03 -0,003 -0,02
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 1 931 902 779 352 538 414 1 931 902 779 352 538 414
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 723 809 890 154 972 475 1 156 701 231 260 016 950
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 1 931 902 779

 

356 538 414 1 931 902 779

 

356 538 414
         

LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2019 31.12.2018
       
Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet   991 1 348
Aineelliset hyödykkeet   708 854
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 861 2 364
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus   1 789 982
Pitkäaikaiset saamiset   803 504
Myyntisaamiset   176 63
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä   2 1
Muut saamiset   75 460
Siirtosaamiset 453 1 069
Rahat ja pankkisaamiset 2 133 747
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   5 431 3 827
       
Vastaavaa yhteensä   7 292 6 190
       

(1 000 euroa) 31.12.2019 31.12.2018
       
Vastattavaa      
Oma pääoma      
Osakepääoma   470 470
Osakeanti   1 537 0
SVOP-rahasto 36 715 29 273
Edellisten tilikausien tappio   -28 371 -21 736
Katsauskauden/tilikauden tulos -6 760 -6 635
Oma pääoma yhteensä 3 592 1 372
       
Pakolliset varaukset      
Muut pakolliset varaukset   393 326
       
Vieras pääoma, pitkäaikainen      
Pääomalainat   231 0
Lainat rahoituslaitoksilta 314 314
       
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 545 314
       
Vieras pääoma, lyhytaikainen      
Pääomalainat   682 1431
Lainat rahoituslaitoksilta 0 819
Ostovelat   706 1 501
Velat saman konsernin yrityksille   62 58
Muut velat   41 35
Siirtovelat 1 272 334
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 763 4 178
       
Vieras pääoma yhteensä   3 307 4 492
       
Vastattavaa yhteensä   7 292 6 190


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2019
7-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 445 -3 778 -6 760 -6 635
Oikaisut 1 183 621 2 452 1 922
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -474 -728 589 -1 748
Vaihto-omaisuuden muutos -1 103 194 -807 14
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 342 808 153 1 369
Korot liiketoiminnasta -779 -840 -1 761 -1 049
Liiketoiminnan rahavirta -3 276 -3 723 -6 134 -6 127
         
Investoinnit        
Investoinnit -3 -163 -122 -162
Myönnetyt lainat 0 0 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0 0 0
Investointien rahavirta -3 -163 -122 -162
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 3 825 4 140 8 979 4 354
Saadut ennakot -64 -709 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 112
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -440 -137 -559 -203
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 031 778 1 031 1 069
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 031 -68 -1 810 -509
Rahoituksen rahavirta 3 321 4 004 7 641 4 824
         
Rahavarojen muutos 41 118 1 386 -1 465
Rahavarat kauden alussa 2 092 629 747 2 212
Rahavarat kauden lopussa 2 133 747 2 133 747


LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma 1.1.2019 470 29 273 -28 371 0 1 372
Osakeanti 1 537 7 442 0 0 8 979
Katsauskauden tulos 0 0 0 -6 760 -6 760
Oma pääoma 31.12.2019 2 007 36 715 -28 371 -6 760 3 592
           
           
Oma pääoma 1.1.2018 470 24 919 -21 736 0 3 653
Osakeanti 0 4 354 0 0 4 354
Katsauskauden tulos 0 0 0 -6 635 -6 635
Oma pääoma 31.12.2018 470 29 273 -21 736 -6 635 1 372
           

LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-12/2019 1-12/2018
       
Liikevaihto   3 415 5 428
Katsauskauden/tilikauden tulos   -6 760 -6 635
Rahavarat   2 133 747
Oma pääoma   3 592 1 372
Omavaraisuusaste, %   61,8 45,3
       
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
       
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma 
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
       

LIITE 6
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2019

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
GRIMALDI, SALVATORE 89 355 081 5,19
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 62 181 860 3,61
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 25 682 445 1,49
GEUST, NIKLAS 23 689 351 1,38
JOKINEN, JUKKA ERKKI 23 000 000 1,34
SPP SVERIGE PLUS 17 267 785 1,00
JOJIC, ZORAN 15 718 284 0,91
VON SCHUPPLER, HENRIK 11 000 001 0,64
NORDNET BANK AB 10 093 096 0,59
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY DAC 10 000 000 0,58
MUUT 1 435 277 455 83,29
KAIKKI YHTEENSÄ 1 723 265 358 100


Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North