Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: liikevaihto kasvoi merkittävästi, tulos yhä tappiollinen

Savosolar Oyj                                                                                       Tilinpäätöstiedote                                                  20.2.2019 klo 15:00 (CET)

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: liikevaihto kasvoi merkittävästi, tulos yhä tappiollinen

Avainluvut tammi-joulukuussa 2018

  • Savosolarin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 5,6 milj. euroa (2017: 0,8 milj. euroa euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -5,4 milj. euroa (-4,9 milj. euroa).
  • Tilikauden tulos oli -6,4 milj. euroa (-5,7 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,07 euroa).
  • Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 125 milj. euroa, josta tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevien projektien arvo oli noin 54 milj. euroa.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2018

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (7-12/2017: 0,2 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -2,9 milj. euroa (-2,6 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Jari Varjotie:

”Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti suuret toimitukset Tanskaan ja Ranskaan. Vertailuvuonna 2017 toteutui vain muutama pieni asiakasprojekti, kun Euroopan suurimmalla markkinalla Tanskassa investoinnit jäivät odottamaan valtion tukipäätöksiä, eivätkä muut markkinat vielä lähteneet liikkeelle.  Vuoden 2018 toukokuussa allekirjoitettu sopimus tanskalaisen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a:n kanssa on Savosolarin tähän asti suurin aurinkolämpöjärjestelmän toimitus. Valtaosa töistä saatiin valmiiksi katsauskauden aikana, ja luovutus tapahtuu maaliskuussa 2019. NewHeat SAS:lle Condat-sur-Vézèressa tammikuussa 2019 käyttöönotettu aurinkolämpöjärjestelmä on puolestaan Ranskan suurin aurinkokeräinkenttä ja samalla maailman suurin yksiakseliselle, kääntyvälle kiskojärjestelmälle asennettu tasokeräinkenttä.

Tulos ei vastannut odotuksia ja jäi tappiolliseksi. Liiketappion suurimpina syinä olivat yhtiölle vuoden 2018 aikana syntyneet korvausvastuut, jotka liittyvät yhtiön alkuvaiheen keräinten laatuongelmiin, sekä meneillään olevien Tanskan projektien ennakoitua korkeammat toteutuskustannukset.  Alkuvaiheen keräinten laatuongelmat johtuivat tuolloin valmistusprosessissa olleista virheistä, jotka on sittemmin korjattu.

Tuloksen jäämiseen tappiolliseksi vaikuttivat myös toimitusten ja työkuorman epätasainen jakautuminen vuoden aikana. Loppuvuoden isot hankkeet eivät paikanneet vaimeaa alkuvuotta. Luvuissa näkyy myös panostuksemme myyntiin ja asiakasprojektien järjestelmäsuunnitteluun.

Viime vuoden merkittävät asiakassopimukset osoittavat, että sekä aiemmin toteutetut tuotannolliset investoinnit että voimakas panostuksemme myyntiin ovat vieneet meitä oikeaan suuntaan.

Kasvun rahoittamiseksi vuoden 2018 kesä-heinäkuussa järjestetty merkintäoikeusantimme onnistui hyvin. Sen jatkoksi joulukuuksi suunnitellut osakemerkinnät optio-oikeuksilla eivät kuitenkaan toteutuneet. Pystyäksemme toteuttamaan jo tilatut ja mahdolliset uudet projektit, pysyäksemme kasvu-uralla ja toteuttaaksemme tuotannon kustannusten säästöohjelman, päätimme käynnistää uuden annin tilikauden päättymisen jälkeen.  

Kiinnostus ja kysyntä suuria aurinkolämpöjärjestelmiä kohtaan kasvaa eri puolilla maailmaa. Suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektiemme määrä on pysynyt korkealla, ja niitä on vireillä lukuisissa eri maissa. Yhtenä merkkinä alan kehittymisestä on se, että markkinoille on tullut mukaan myös projektikehittäjiä, jotka ovat valmiita investoimaan puhtaan lämpöenergian tuottamiseen.

Savosolarin vahvuuksia ovat edistyksellinen teknologia, vahvat referenssit ja osaavat yhteistyökumppanit. Lähtökohtamme on yhdessä kumppaneidemme kanssa löytää asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu, ja tyytyväiset asiakkaat ovatkin yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista. Hieno esimerkki tästä on tanskalaisen Jellingin kaukolämpöyhtiön tilaama laajennus nykyiseen järjestelmäänsä, jolla on hallussaan Tanskan aurinkolämpöjärjestelmien päiväkohtaisen energiantuotannon ennätys. Pyrimme myös kehittämään uusia ratkaisuja, kun näemme, että ne tuovat lisäarvoa asiakkaille. Tästä loistava esimerkki on Ranskaan toimitettu järjestelmä, jonka kääntyvillä keräimillä saadaan entistä enemmän energiaa rajoitetulta alueelta. Uskon, että vastaaville ratkaisuille on tulevaisuudessa kysyntää laajemminkin. Meidät tunnetaan alallamme innovatiivisena toimijana, ja haluamme pysyä jatkossakin sellaisena.”

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpöabsorbereita ja aurinkolämpökeräimiä sekä näistä rakennettuja energiantuotantojärjestelmiä. Yhtiön johdon saatavilla olevien tietojen perusteella Savosolarin valmistamat MPE-absorberilla varustetut aurinkolämpökeräimet ovat maailman tehokkaimpia.

Savosolar keskittyy ensisijaisesti suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä teollisuuskokoluokan lämmitysjärjestelmiin. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella.

Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä myyntiyhteistyökumppanit Australiassa ja Meksikossa.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätöksen laadinnassa. Savosolar käyttää osatuloutusperiaatetta (Percentage of Completion, PoC) projektien tuloutuksessa. Osatuloutusperiaatteen mukaan pitkäaikaisissa sopimuksissa liikevaihdon ja liiketuloksen tuloutus tapahtuu projektin valmiusasteen perusteella raportointikaudella. Osatuloutusta käytetään, kun projektin sopimuksellinen arvo ylittää 200 000 euroa. Osatuloutus edellyttää, että projektin lopullinen valmistuminen (project margin) voidaan arvioida luotettavasti projektin koko toteutumisjakson ajan.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2018 

Liikevaihto

Koko vuoden 2018 liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (1-12/2017: 0,8 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti suuret toimitukset Tanskaan ja Ranskaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vertailuvuonna 2017 toteutui vain muutama pieni asiakasprojekti, kun Euroopan suurimmalla markkinalla Tanskassa investoinnit jäivät odottamaan valtion tukipäätöksiä.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa (7-12/2017: 0,2 milj. euroa) Liikevaihto kertyi pääasiassa suurista toimituksista Tanskaan ja Ranskaan.

Merkittävät tilaukset  

Savosolar allekirjoitti toukokuussa sopimuksen tanskalaisen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a:n kanssa Savosolarin tähän asti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta. Sopimuksen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.  Toimitus on edennyt suunnitellusti ja luovutus tapahtuu maaliskuussa 2019. 

Toinen merkittävä sopimus tehtiin maaliskuussa newHeat SAS:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Condat-sur-Vézèreen Ranskaan. Kyseessä on Ranskan suurin aurinkokeräinkenttä, ja sopimuksen arvo oli yli kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi Savosolar sai kentän huolto- ja ylläpitosopimuksen ja vastaa järjestelmän toiminnasta. Kokonaistoimitus aloitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja otettiin käyttöön tammikuussa 2019.  

Tanskalaisen Jelling Varmevaerkin kanssa sovittiin heinäkuussa 0,7 miljoonan euron laajennuksesta Savosolarin vuonna 2016 toimittamaan aurinkokeräinkenttään. 

Savosolar toimitti Ranskaan aurinkolämpöjärjestelmän myös Véolia ECHM-yhtiölle Voreppen kaupunkiin. Aurinkolämpöratkaisujen markkinat Ranskassa kasvavat nopeasti ja Rhône-Alpesin alue, missä Voreppe sijaitsee, edistää aktiivisesti aurinkolämmön kehittämistä.

Muita pienempiä toimituksia olivat aurinkolämpöjärjestelmä Oulun Seudun Sähkölle ja Energi-Center Nordicille Tukholmaan. Ouluun toimitettu järjestelmä on Suomen suurin aurinkokeräinkenttä.

Savosolar julkisti marraskuussa allekirjoittaneensa aiesopimuksen kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa, joka on China Southern Power Grid Co., Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö. China Southern Power Gridin viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 73 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Aiesopimus koskee yhteistyötä uusiutuvaa energiaa sisältävän mikroenergiaverkon demonstraatioprojektin rakentamisessa Nanshassa, Guangzhoussa.

Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 125 miljoonaa euroa. Siitä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 54 miljoonan euron arvosta ja tilauskanta noin 1,2 miljoonaa euroa. Myyntiputki sisältää yhtiön myynninohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit. 

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2018 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 5,8 (0,8) miljoonaa euroa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtui huomattavasti suuremmasta toteutuksessa olleiden toimitusprojektien määrästä. Tuotantoa tehostavilla kehitysprojekteilla tuotantokustannuksia onnistuttiin alentamaan sekä työtuntien että materiaalikäytön osalta.

Henkilöstökulut olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,6 (2,3) miljoonaa euroa. Kokonaiskuluista suurin erä olivat merkintäoikeusannin järjestelykulut.

Vuoden 2018 liiketulos (EBIT) oli -5,4 (-4,9) miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensivät yhtiölle vuoden 2018 aikana syntyneet korvausvastuut, jotka liittyvät vuosien 2013 ja 2015 välillä valmistettujen keräinten sittemmin korjattuihin laatuongelmiin, sekä meneillään olevien Tanskan projektien ennakoitua korkeammat toteutuskustannukset.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 (-0,8) milj. euroa. Rahoituskuluista suurin osa kohdistui osakeanteihin.

Tilikauden tulos oli -6,4 (-5,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,07) euroa.

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa)   1-12/2018
1-12/2017

7-12/2018

7-12/2017

1-6/2018

1-6/2017
Liikevaihto 5 633 831 4 304 219 1 329 612
Liikevoitto/tappio (EBIT) -5 374 -4 853 -2 938 -2 655 -2 436 -2 198
Katsauskauden voitto/tappio -6 423 -5 664 -3 778 -3 118 -2 645 -2 545
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,07 -0,01 -0,03 -0,02 -0,07


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2018 oli 6,4 (6,5) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus pysyi 1,0 miljoonassa eurossa. Rahat ja pankkisaamiset supistuivat 1,5 miljoonalla eurolla.  Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 0,1 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon.

Oma pääoma pieneni 3,6 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli tilikauden päättyessä yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 24,7 (56,4) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 4,4 (2,7) miljoonaa euroa, josta 0,3 (0,3) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 4,2 (2,3) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,3 (0,3) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 1,4 (1,4) miljoonaa euroa oli pääomalainoja ja 0,8 (0,2) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja, josta Finnvera 40,0 tuhatta ja Formue Nord Markedsneutral A/S 778,7 tuhatta euroa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 1,5 (0,3) miljoonaa euroa ostovelkoja.

Savosolar Oyj sopi 21.5.2018 Finnvera Oyj:n ja Suur-Savon Osuuspankin kanssa 12 kuukauden jatkosta pääomalainojen erääntymiseen, jonka mukaisesti yhteensä 1,4 miljoonan euron suuruiset lainat erääntyvät 31.12.2019. Edellä mainituista lainoista Suur-Savon Osuuspankin  pääomalainojen, 1,2 miljoonaa euroa, erääntyminen on uudelleenneuvoteltu 20.2.2019 siten, että lainat maksetaan takaisin kuukausittaisissa erissä 24 kuukauden kuluessa huhtikuusta 2019 alkaen.

Suur-Savon Osuuspankki jatkoi marraskuussa 2018 Savosolar Oyj:n kahden miljoonan euron pankkitakauslimiitin voimassaoloaikaa 12 kuukaudella 30.11.2019 saakka. Yhtiö käyttää limiittiä suurissa projekteissa muun muassa toimitusten ja takuuajan aikana tarvittaviin takauksiin.

Savosolarin rahoitustilanne parani merkittävästi kesällä 2018 toteutetun merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin jälkeen. Yhtiö keräsi niissä yhteensä noin 3,7 miljoonan euron nettovarat kulujen jälkeen. Sen jatkoksi joulukuulle suunnitellut optiomerkinnät eivät kuitenkaan toteutuneet, joten yhtiö päätti joulukuussa käynnistää uuden noin 5,3 miljoonan suuruisen merkintäoikeusannin tilikauden päättymisen jälkeen. 

Liiketoiminnan rahavirta oli -6,1 (-5,7) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 4,8 (5,7) miljoonaa euroa, josta osakeantien osuus oli 4,4 (5,8) miljoonaa euroa. Savosolarin rahavarat 31.12.2018 olivat 0,7 (2,2) miljoonaa euroa.

Savosolarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa, ja suurin osa niistä liittyi tavanomaiseen tuotannon ylläpitoon. Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti on nostettu tasolle, joka mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon.

Savosolarin projekti uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on osa valtion keihäänkärkihankkeita. Business Finland  (ent. Tekes) on myöntänyt projektille rahoitustukena enimmillään 494 tuhannen euron lainan, jonka korko on tällä hetkellä 1 %. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotannossa. Tavoitteena on alentaa logistiikka- ja asennuskustannuksia sekä parantaa asennuksen joustavuutta. Projekti kestää vuoden 2019 loppuun asti ja sen kokonaisbudjetti on 0,7 milj. euroa.

Henkilöstö ja johto

Savosolar Oyj:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 37 (36) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli katsauskaudella 35 (37).

Savosolarin johtoryhmä koostui 31.12.2018 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, talousjohtaja Raul Ikonen, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, projektien toteutuksesta ja systeemisuunnittelusta vastaava johtaja Morten Hofmeister, tuotannosta vastaava johtaja Aku Järvisalo, laatupäällikkö Pekka Karjalainen, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow sekä määräaikaisena jäsenenä toimitusketjun kehittämisestä vastaava johtaja Martti Jalava.

Raul Ikonen aloitti talousjohtajana 1.11.2018 talousjohtaja Nalle Stenmanin jätettyä yhtiön lokakuun lopussa. Torben Frederiksen nimitettiin teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi elokuussa. Myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Patrick Jansson jätti yhtiön huhtikuussa, ja yhtiön myyntiorganisaatio on raportoinut siitä lähtien toimitusjohtaja Jari Varjotielle.  

Toiminnan kehittäminen

Savosolar on jatkanut kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston rakentamista. Jo aiemmin julkistettujen Australian ja Latinalaisen Amerikan lisäksi tilikaudella tehtiin kolme uutta yhteistyösopimusta. Organisaatiota on myös vahvistettu niin, että kumppaneita voidaan paremmin tukea myyntivaiheen teknologiaosaamisessa.

Savosolar solmi vuonna 2018 yhteistyösopimuksen Geoflow Australia Pty Ltd:n kanssa aurinkolämpökenttien ja aurinkolämpöä hyödyntävien kokonaisratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sopimuksen mukaan yhtiöt keskittyvät suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmiin, joiden markkinointi tapahtuu Savosolar Australia -nimellä. Geoflow toimii Savosolarin paikallisena kumppanina toteuttaen järjestelmien kokonaistoimitukset alueen asiakkaille. Savosolar toimittaa laitteistot ja osallistuu tarpeen mukaan projektien toteutukseen. Latinalaisessa Amerikassa yhteistyötä tehdään paikallisen Flemming Jorgensenin kanssa.

Osana myynnin ja markkinoinnin kehittämistä on parannettu myös asiakasprojektien systeemisuunnittelua. Lisäksi vuoden aikana on lisätty panostusta hankintatoiminnan kehittämiseen, sekä tehtaalle tulevien materiaalien että projektihankintojen osalta.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2017 ja päätti, että tilikauden tappio -5 663 528,48 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Christof Geyn, Håkan Knutssonin ja Sami Tuhkasen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Aminoff, Gey ja Knutsson ovat myös yhtiön suurimmista omistajista riippumattomia.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petter Lindemanin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 200.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 152,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi muutetaan Savosolar Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan sen mukaisesti.

Ylimääräiset yhtiökokoukset 12.6.2018 ja 21.8.2018

Savosolar Oyj:n 12.6.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 400.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 305,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun ja kokouksen päivämääränä. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen ja on voimassa 11.6.2023 saakka.

Savosolarin 21.8.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalle toimikaudelle seuraavat henkilöt: aiemmista hallituksen jäsenistä valittiin Feodor Aminoff ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Feodor Aminoffin.

Hallitus ja tilintarkastaja

Savosolar Oyj:n hallitus muodostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: Feodor Aminoff (puheenjohtaja), Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä on tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimus koskien muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluja. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu tilikaudella noin 589,5 tuhatta euroa (521) tuhatta euroa).

Samanlainen palvelusopimus on solmittu Savosolar GmbH:n kanssa ja sen perusteella Savosolar GmbH:lle on maksettu tilikaudella noin 179,2 (143) tuhatta euroa.

MERKINTÄOIKEUSANTI JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI

Savosolar Oyj tiedotti 14.6.2018 päättäneensä järjestää noin 3,5 miljoonan euron merkintäoikeusannin (”osakeanti”) sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 3,3 miljoonaa euroa (”optio-oikeudet”). Yhtiö tiedotti lisäksi järjestävänsä mahdollisesti myös 0,9 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin. Osakeannin merkintäaika oli 21.6.-10.7.2018 ja se merkittiin 126-prosenttisesti. 

Osakeannissa Savosolarin osakkeenomistajat saivat yhden merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä (18.6.2018) omistamaansa osaketta kohden. Kolme merkintäoikeutta oikeutti merkitsemään neljä antiosaketta. Merkintähinta oli 0,02 euroa tai 0,20 kruunua antiosakkeelta. Antiosakkeet edustivat noin 57,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Antiosakkeita merkinneille henkilöille tarjottiin vastikkeetta optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden sai yhden optio-oikeuden.

Yhtiön hallitus päätti 13.7.2018, että osakkeista 77 prosenttia allokoidaan merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 23 prosenttia ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille. Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 174.332.080 osakkeella.

Samalla, kun yhtiön hallitus päätti osakeannissa saatujen merkintöjen hyväksymisestä, se päätti suunnatusta osakeannista. Suunnatun osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 43.583.020 osakkeella. Osakeannin ja suunnatun osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 348.664.162. Osakeanneissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä oli 108.957.539.

Savosolar keräsi osakeanneilla kulujen jälkeen yhteensä noin 3,7 miljoonan euron varat, jotka käytettiin käyttöpääoman vahvistamiseen.

Osakeanneissa merkityt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.7.2018 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 24.7.2018 First North Finlandissa ja 27.7.2018 First North Swedenissä.

Osakeannin johdosta yhtiön hallitus päätti myös muuttaa yhtiön optio-ohjelman 2-2017 ehtoja.  Optio-ohjelman 2-2017 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa ja jokainen optio antaa oikeuden merkitä kaksi osaketta.

OSAKE

Savosolarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 31.12.2018 oli 352.538.414 (31.12.2017: 130.749.064). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakemäärä kasvoi merkintäoikeusannin, suunnatun osakeannin, hallituspalkkio-osakeannin ja merkintäoikeusantiin liittyneillä optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden perusteella yhteensä 221.789.350 osakkeella. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 260.016.950 (74.061.376).

Savosolarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.  

Optio-ohjelmat

Henkilöstön optio-ohjelma (2-2017)

Vuoden 2017 optio-ohjelman 2-2017 perusteella voidaan myöntää enintään 2.000.000 yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat seuraaviin luokkiin: 500.000 kappaletta 2-2017A, 500.000 kappaletta 2-2017B, 500.000 kappaletta 2-2017C ja 500.000 kappaletta 2-2017D.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2-2017A 1.1.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017B 1.7.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017C 1.1.2019-31.12.2019 ja optio-oikeudella 2-2017D 1.7.2019-31.12.2019. Optio-ohjelmaan kuuluvia optio-oikeuksia oli yhtiön avainhenkilöillä 31.12.2018 yhteensä 1.670.000 kappaletta. Kesällä 2018 tehdyn merkintäoikeusannin johdosta yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman 2-2017 ehtoja siten, että uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa ja jokainen optio antaa oikeuden merkitä kaksi osaketta. Henkilöstöoptio-ohjelman ”1-2015” merkintäaika päättyi 31.3.2018 eikä ohjelman perusteella merkitty optioita.

Sijoittajien optio-ohjelma (1-2018)

Yhtiön hallitus päätti ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 12.6.2018 saamansa valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta yhtiön 14.6.2018 päätetyssä merkintäoikeusannissa ja/tai suunnatussa annissa antiosakkeita merkinneille sijoittajille.

Optio-ohjelman 1-2018 mukaisia optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta yhteensä 108.957.539 kappaletta, ja ne oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 108.957.539 yhtiön uutta osaketta ajalla 26.11.-10.12.2018. Osakkeen merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 12.11.2018 – 23.11.2018 vähennettynä 25 prosentilla. Euroclear Swedenin kautta merkityillä osakkeilla merkintähinta määritettiin EUR/SEK-termiinikurssilla 23.11.2018. Osakekohtaiseksi merkintähinnaksi muodostui 0,02 euroa tai 0,21 Ruotsin kruunua. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 3.303.950 uutta osaketta.

Hallituksen voimassa olevat valtuutukset tilinpäätöshetkellä

Yhtiön 12.6.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 400.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 305,9 prosenttia yhtiön osakkeista yhtiökokoushetkellä.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 11.6.2023 saakka.

Valtuutuksesta käytettiin kesällä 2018 järjestetyn osakeannin ja sen yhteydessä järjestetyn suunnatun osakeannin, optio-oikeuksilla 1-2018 tehtyjen osakemerkintöjen, hallituksen osakepalkkioannin sekä optio-ohjelman 2-2017 merkintäsuhteen muutoksen myötä yhteensä 221.789.350 osaketta. Tilikauden lopussa valtuutuksesta oli käyttämättä 178.210.650 osaketta.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti Yhtiön rahoitustilannetta ja hakee yhdessä Yhtiön johdon kanssa vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja sekä lisäkeinoja Yhtiön toimintaan liittyvien kulujen karsimiseksi. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savosolar ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason, yhtiön lainojen erääntymisen ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa ja Savosolarin hallitus on luottavainen, että yhtiön todennäköisesti tarvitsema lisärahoitus saadaan hankittua tälläkin kertaa. Yhtiö on 19.12.2018 julkistanut suunnitelmansa järjestää noin 5,3 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti, joka on taattu merkintäsitoumuksilla ja -takauksilla 80 prosenttisesti, sekä merkintäoikeusantiin liittyvä optio-oikeuksien tarjoaminen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 3,5 miljoonaa euroa. Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta, että se saadaan ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta tarvitsemallaan tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savosolar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Perustamisvuodesta 2010 lähtien vuoteen 2014 saakka yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa, ja vasta sen jälkeen yhtiön on pystynyt rakentamaan myyntiään ja tuotantoaan. Yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma päättyi suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 lopussa.

Savosolar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.


RIITA-ASIAT

Ranskalainen Sunti SAS on haastanut Savosolar Oyj:n vastaamaan Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolar Oyj:n väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta. Sunti väittää Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta, joka liittyy aurinkokeräinkenttäprojektin keskeneräiseen tarjouskilpailuun Ranskassa. Sunti vaatii haastehakemuksessa Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta.

Sunti ja Savosolar ovat toistaiseksi toimittaneet kauppatuomioistuimelle kirjallisia lausumia asiassa. Kauppatuomioistuin on antanut käsittelylle lisäaikaa niin, että ensimmäinen mahdollinen suullinen käsittely on aikaisintaan loppukeväästä 2019. Osapuolten on mahdollista valittaa päätöksestä. Savosolar katsoo Suntin vahingonkorvausvaatimusten olevan perusteettomia.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on oleellisen tärkeää. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessilämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savosolarilla on eri markkinoilla kumppaneita, jotka myyvät yhtiön tuotteita ja joiden kanssa yhtiö toimittaa kokonaistoimituksina energiajärjestelmiä. Kumppanit voivat olla joko globaaleja komponenttien tai ratkaisujen toimittajia, paikallisia integraattoreita tai asennusyrityksiä. Savosolar on siirtymässä vielä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.

Savosolarin tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2017-2018 tuotekehitysinvestointien arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 2-5 % liikevaihdosta.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on tällä hetkellä Euroopassa, mutta yhtiö on aloittanut aktiivisen partnereiden haun ja markkinoinnin Euroopan ulkopuolella ja pyrkii lähivuosina laajentumaan vahvasti myös Euroopan ulkopuolelle.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2019 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.000.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 572,68 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 12.6.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutus on voimassa 22.1.2024 saakka.

Savosolar Oyj sopi 20.2.2019 Suur-Savon Osuuspankin kanssa yhtiön yhteensä 1,2 miljoonan euron suuruisille pääomalainoille uuden takaisinmaksuaikataulun. Pääomalainat, joiden eräpäivä oli ennen nyt sovittua muutosta 31.12.2019, maksetaan takaisin kuukausittaisissa erissä 24 kuukauden kuluessa huhtikuusta 2019 alkaen.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2019. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 4.3.2019. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 6 423 274,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille eikä osinkoa jaeta.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Aurinkolämmön taloudelliset ja ympäristöön liittyvät edut ovat lisänneet sen kiinnostavuutta erityisesti Euroopassa. Vuosina 2013-2016 merkittävä markkina oli käytännössä vain Tanskassa, jossa on vahvaa paikallista kilpailua. Tanskan markkina oli täysin hiljainen vuoden 2017, ja nyt vuosi 2018 ja alkuvuosi 2019 ovat olleet sillä markkinalla taas suuren aktiivisuuden aikaa. Markkinan oletetaan hiljenevän selvästi pariksi vuodeksi, mutta vastaavasti muualla Euroopassa ja maailmassa markkinat ovat lähteneet liikkeelle ja niiden uskotaan kasvavan suhteellisen nopeasti.

Alan asiantuntijat ovat arvioineet, että aurinkokaukolämpö tuotti vuonna 2017 Euroopassa ensimmäistä kertaa yli 1 TWh (= 1 miljardia kilowattituntia) kaukolämpöä. Aurinkokaukolämmön kapasiteetin odotetaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 240 terawattituntiin, mikä tarkoittaisi 15 prosenttia Euroopan kaukolämpötarpeesta. Aurinkokaukolämmön markkina on kasvanut viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin 35 prosenttia vuodessa ja kasvu näyttää jatkuvan. Maailmanlaajuisesti markkinapotentiaali kaukolämmön osalta on yli miljardi neliömetriä, jolloin puhutaan usean sadan miljardin euron markkinapotentiaalista. (Lähteet: Werner Lutsch, Solar District Heating -konferenssi, huhtikuu 2018 sekä esityksiä Euroheat & Power ja SDH -konferensseista 2017-2018).

Savosolar näkee aurinkolämpöjärjestelmillä olevan suurin kasvupotentiaali kaukolämpömarkkinoilla erityisesti Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa, Ruotsissa ja itäisen Euroopan maissa sekä muun muassa Kiinassa.  Teollisuuden prosessilämmitysjärjestelmien lupaavimmat markkinat yhtiön näkökulmasta ovat Euroopan lisäksi Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2019

Savosolarin tilinpäätös vuodelta 2018 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 14.3.2019.

Yhtiön puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkaistaan 30.8.2019. Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 20.2.2019 klo 15:00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista     
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.
LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2018
7-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
         
Liikevaihto 4 304 219 5 633 831
Liiketoiminnan muut tuotot 0 -66 9 24
Materiaalit ja palvelut -4 523 -428 -5 788 -752
Henkilöstökulut -960 -760 -1 932 -1 829
Poistot ja arvonalentumiset -383 -380 -719 -762
Liiketoiminnan muut kulut -1 376 -1 240 -2 578 -2 329
Liikevoitto/-tappio -2 938 -2 655 -5 374 -4 817
Rahoitustuotot 23 14 23 14
Rahoituskulut -863 -477 -1 072 -824
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 778 -3 118 -6 423 -5 664
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 778 -3 118 -6 423 -5 664
         


  7-12/
2018
7-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,01 -0,02 -0,02 -0,04
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,01 -0,02 -0,02 -0,04
         
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 352 538 414 130 749 062 352 538 414 130 749 062
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 154 972 475 112 653 420 260 016 950 74 061 376
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 356 537 414 130 934 262 356 537 414 130 934 262
         


LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017
       
Vastaavaa      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet   1 348 1 628
Aineelliset hyödykkeet   854 1 130
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 364 2 920
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus   982 996
Pitkäaikaiset saamiset   504 222
Myyntisaamiset   63 49
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä   1 0
Muut saamiset   460 43
Siirtosaamiset 1 274 35
Rahat ja pankkisaamiset 747 2 212
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   4 031 3 557
       
Vastaavaa yhteensä   6 395 6 478
       (1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017
       
Vastattavaa      
Oma pääoma      
Osakepääoma   470 470
SVOP-rahasto 29 273 24 919
Edellisten tilikausien tappio   -21 736 -16 072
Katsauskauden/tilikauden tulos -6 423 -5 664
Oma pääoma yhteensä 1 585 3 653
       
Pakolliset varaukset      
Muut pakolliset varaukset   319 172
       
Vieras pääoma, pitkäaikainen      
Pääomalainat   0 0
Lainat rahoituslaitoksilta 314 312
Muut velat   0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 314 312
       
Vieras pääoma, lyhytaikainen      
Pääomalainat   1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 819 224
Ostovelat   1 501 315
Velat saman konsernin yrityksille   58 56
Muut velat   35 37
Siirtovelat 334 277
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 178 2 340
       
Vieras pääoma yhteensä   4 492 2 652
       
Vastattavaa yhteensä   6 395 6 478


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2018
7-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Liiketoiminta        
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 778 -3 118 -6 423 -5 664
Oikaisut 621 880 1 915 1 608
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -728 192 -1 953 199
Vaihto-omaisuuden muutos 194 -121 14 -505
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 808 -325 1 369 -534
Korot liiketoiminnasta -840 -463 -1 049 -810
Liiketoiminnan rahavirta -3 723 -2 955 -6 127 -5 706
         
Investoinnit        
Investoinnit -163 -8 -162 -181
Myönnetyt lainat 0 0 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0 0 -28
Investointien rahavirta -163 -8 -162 -209
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 4 140 5 770 4 354 5 770
Saadut ennakot -709 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 112 201
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -137 -380 -203 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 778 366 779 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -68 -702 -218 -284
Rahoituksen rahavirta 4 004 5 054 4 824 5 687
         
Rahavarojen muutos 118 2 091 -1 465 -228
Rahavarat kauden alussa 629 121 2 212 2 440
Rahavarat kauden lopussa 747 2 212 747 2 212LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma 1.1.2018 470 24 919 -21 736 0 3 653
Osakeanti 0 4 354 0 0 4 354
Katsauskauden tulos 0 0 0 -6 423 -6 423
Oma pääoma 31.12.2018 470 29 273 -21 736 -6 423 1 584
           
           
Oma pääoma 1.1.2017 470 19 149 -16 072 0 3 547
Osakeanti 0 5 770 0 0 5 770
Katsauskauden tulos 0 0 0 -5 664 -5 664
Oma pääoma 31.12.2017 470 24 919 -16 072 -5 664 3 653
           LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-12/2018 1-12/2017
       
Liikevaihto   5 633 831
Katsauskauden/tilikauden tulos   -6 423 -5 664
Rahavarat   747 2 212
Oma pääoma   1 585 3 653
Omavaraisuusaste, %   24,7 56,4
       
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
       
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma   
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
       

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North