Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022

Share:

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus, sisäpiiritieto            26.10.2022 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022

Avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2,9 milj. euroa (1-9/2021: 2,2 milj. euroa).
  • Liiketulos tammi-syyskuussa (EBIT) oli -3,5 milj. euroa (-3,2 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -3,7 milj. euroa (-3,5 milj. euroa).
  • Sopimukset Newheat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän toimittamisesta Verduniin Ranskaan sekä Jorgensen Thermal Solutions APS:n kanssa Sonoraan Meksikoon.
  • Savosolar tiedotti 29.8.2022 ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jonka toteutuessa Savosolar Oyj saa omistukseensa Meriaura Oy:n koko osakekannan.


Avainluvut heinä-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 0,8 milj. euroa (7-9/2021: 0,5 milj. euroa).
  • Liiketulos heinä-syyskuussa (EBIT) oli -1,1 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
  • Heinä-syyskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).


Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

”Kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on vahvempaa kuin koskaan aiemmin, ja myynti- ja systeemisuunnittelutiimimme tukevat aktiivisesti sekä nykyisiä että uusia potentiaalisia asiakkaita erityisesti Euroopassa löytämään ratkaisuja päästöttömän ja toimitusvarman lämpöenergian käyttöönottoon. Uusia asiakastilauksia ei kuitenkaan kolmannella kvartaalilla vielä tullut.

Kiinnostusta suuria aurinkolämpöjärjestelmiä kohtaan kasvattaa ilmastotavoitteiden lisäksi erityisesti tarve energiaomavaraisuudelle ja aurinkolämmön hintakilpailukyky. Aurinkolämpöä hyödyntämällä nopeutetaan myös laajemmin siirtymistä puhtaaseen energiantuotantoon, kun rajallisesti saatavissa olevaa päästötöntä sähköä voidaan hyödyntää muualla kuin lämmöntuotannossa. Lämmön osuus kaikesta energiankulutuksesta Euroopassa ja globaalistikin on noin puolet. Asiakkaiden päätöksentekoa hidastaa kuitenkin lyhyellä aikavälillä turbulentti energiamarkkina ja talousnäkymien yleinen epävarmuus.

Tammi-syyskuun liikevaihtomme kasvoi 35 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2,9 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus oli liikevaihdosta 0,8 miljoonaa euroa. Tulosta on heikentänyt kuluvana vuonna materiaalikustannusten nousu, jota emme ole pystyneet täysin siirtämään aiemmin sovittuihin kiinteisiin asiakashintoihin. Olemme ottaneet materiaalikustannusten muutokset aiempaa vahvemmin huomioon uusissa tarjouksissa. Syyskuun lopun tilauskantamme oli 1,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,6 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna aloitetut uudet toimituksemme etenevät suunnitellusti sekä Verdunissa Ranskassa että Sonorassa Meksikossa.

Euroopassa on suunnitteilla kymmeniä suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmiä, jotka odottavat toteutuspäätöksiä. Haasteita erityisesti energiayhtiöiden investointipäätöksille aiheuttavat tällä hetkellä energiamarkkinoiden turbulenssin rinnalla energiayhtiöiden pakottava tarve tallettaa käteisvakuudet aiemmin sopimiensa kiinteiden toimitussopimusten mukaisille määrille, kun energianhinta on noussut valtavasti.  Teollisuuden prosessilämmityksessä investointipäätöksen tekijä on usein joku muu taho kuin perinteinen energiayhtiö, minkä vuoksi siellä ei ole samaa talletusvakuusongelmaa. Teollisuuden prosessilämmitys onkin noussut jopa kaukolämpömarkkinaa lupaavammaksi, ainakin lyhyellä aikajänteellä. Teollisuuden prosessilämmitys on jo aiemmin ollut vahva segmentti meille, mistä kertovat myös viimeaikaiset toimituksemme Issouduniin ja Verduniin.

Savosolarin liiketoiminnan kehittämisessä alkaa uusi vaihe, jos edellä mainittu ehdollinen osakevaihtosopimus toteutuu. Osakevaihdon toteutuessa saamme ankkuriomistajaksi vähähiilisiin ja kestäviin merikuljetuksiin erikoistuneen VG-Shippingin. VG-Shippingillä on pitkäaikaiset näytöt liiketoiminnan menestyksellisestä kehittämisestä merilogistiikassa sekä uusiutuvan energian tuotannossa ja sen hyödyntämisessä. VG-Shippingin tällä hetkellä omistaman Meriauran kanssa pystymme yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistymisen tavoitteena on nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä ja erilaisissa kestävissä energian- ja lämmöntuotannon hybridiratkaisuissa sekä vähähiilisessä merilogistiikassa ja muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Uuden konsernin toimintojen ja strategian suunnittelu on edennyt hyvin. Odotamme yhdistymisen toteutuvan marraskuun loppuun mennessä.

Vaikka viimeaikainen energiamarkkinoiden turbulenssi on jarruttanut investointipäätöksiä, uskon laajamittaisen aurinkolämmön hyödyntämisen kasvun kiihtyvän ja näen yhdistymisen Meriauran kanssa lisäävän kykyämme vastata kasvavaan kysyntään sekä taloudellisesti että tarjontaa laajentamalla. Osakevaihdon myötä muodostuva konserni pystyy vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeisiin sekä kasvattamaan omistaja-arvoa merkittävästi.”


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 7-9/2022 7-9/2021 Muutos
%
1-9/2022 1-9/2021 Muutos
%
1-12/2021
Liikevaihto 802 540 48,3 2 934 2 168 35,3 2 497
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-1 096 -1 017 -7,8 -3 519 -3 218 -9,3 -4 554
Katsauskauden voitto/tappio -1 157 -1 204 3,9 -3 706 -3 537 -4,8 -5 772

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA 2022

Savosolarin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi ja oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.

Projektitoiminnalle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosipuoliskojen liikevaihto voi vaihdella riippuen projektien toimitusvaiheista.

Newheat SAS:lle Ranskan Verduniin toimitettavan aurinkolämpökentän työt etenevät suunnitellusti. Aikataulun mukaan järjestelmä otetaan käyttöön tämän vuoden lopussa ja luovutetaan asiakkaalle keväällä 2023. Valmistuttuaan tämä arvoltaan noin kolmen miljoonan euron aurinkolämpökenttä tuottaa lämpöä Lactalis Groupin herajauhetehtaalle ja tulee olemaan Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä teollisuuden prosessilämpöön.

Myös toimitukset Jorgensen Thermal Solutions ApS:n urakoimalle kaivoshankkeelle Sonorassa Meksikossa ovat alkaneet suunnitellusti. Savosolarin toimittaman aurinkolämpökentän arvo Savosolarille on noin 0,2 miljoonaa euroa. Laitoksen käyttöönotto ja luovutus toteutuvat vuonna 2023. Sonoran toimitus on kokoaan merkityksellisempi yhtiön ensimmäisenä toimituksena kaivosteollisuuden prosessilämmitykseen.

Savosolarin tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -3,5 (-3,2) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulos oli -3,7 (-3,5) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -1,1 (-1,0) miljoonaa euroa ja tulos -1,2 (-1,2) miljoonaa euroa.

Odotettua heikomman tuloskehityksen syy on liikevaihdon jääminen selvästi odotettua pienemmäksi uusien projektisopimusten viivästyttyä. Kannattavuuteen vaikutti olennaisesti myös materiaalikustannusten nousu, jota ei pystytty täysin siirtämään aiemmin sovittuihin kiinteisiin asiakashintoihin.

Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 4,8 (3,2) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 72,2 (68,8) prosenttia.

MERIAURA OY:N HANKINTAA KOSKEVA EHDOLLINEN OSAKEVAIHTOSOPIMUS

Savosolar Oyj allekirjoitti 29.8.2022 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Mikäli osakevaihto toteutuu, Savosolarin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan noin 28 prosenttia ja VG-Shippingin osuus noin 72 prosenttia, kun huomioidaan myös VG-Shippingin optio-oikeuksiin 2-2021 liittyneen 1,0 miljoonan euron takauksen kautta suunnatulla annilla merkittävät osakkeet.

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel vastaavat yhdessä uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun. Meriaura on kannattavasti kasvava yritys ja alansa edelläkävijä vähähiilisten merikuljetusten tarjoamisessa. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Yhdistymisen myötä yhtiöllä on kaksi operatiivista liiketoiminta-aluetta: uusiutuva energia ja merilogistiikka. Yritysjärjestely toteutetaan järjestämällä suunnattu osakeanti Meriaura Oy:n koko osakekannan omistavalle VG-Shipping Oy:lle. VG-Shipping Oy on Meriauran omistava holding-yhtiö, eikä sillä ole muuta varsinaista liiketoimintaa.

Meriauran liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli 33,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 148. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. VG EcoFuelin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 0,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 30 prosenttia. Liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa. Osakevaihtosopimuksessa on sovittu, että Meriaura Oy:ssä ja VG EcoFuel Oy:ssä on kaupantekohetkellä korollista velkaa yhteensä enintään 21 miljoonaa euroa sekä rahaa ja pankkisaamisia vähintään 4,4 miljoonaa euroa.

VG-Shippingin pääomistajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Mälkiä. Uuden Savosolar-konsernin emoyhtiön Savosolar Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi tullaan ehdottamaan Kirsi Suopeltoa. Savosolar-konsernin emoyhtiön Savosolar Oyj:n toimitusjohtajana jatkaa Jari Varjotie ja Meriauran toimitusjohtajana Bengt-Erik Rosin.

Suunniteltu yritysjärjestely on ehdollinen Savosolar Oyj:n yhtiökokouksen päätöksille. Järjestelyn täytäntöönpano edellyttää, että Meriauran rahoittajat (Nordea, Finnvera, Varma) antavat kirjallisen suostumuksen yhtiön omistusmuutokseen.

Savosolar Oyj:n on tarkoitus jatkaa listautuneena First North Growth -markkinapaikalla sekä Tukholmassa että Helsingissä. Uutta yhtiötä koskeva yhtiöesite on tarkoitus julkaista ennen yritysjärjestelystä päättävää Savosolar Oyj:n ylimääräistä yhtiökokousta. Yritysjärjestelyn täytäntöönpano tapahtuu sopimuksen mukaan 30.11.2022 mennessä.

Tarkemmat tiedot yhdistymissuunnitelmasta on julkaistu yhtiötiedotteella 29.8.2022.

MUUTOKSET OSAKEMÄÄRÄSSÄ

Savosolar Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 30.9.2022 oli 216.959.964 (31.12.2021 osakkeiden lukumäärä oli 165.187.636).

Osakkeiden lukumäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla optio-oikeuksien 1-2021 perusteella tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena 33.991.820 uudella osakkeella, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.4.2022.

Savosolarin optio-oikeuksilla 2-2021 merkittävien osakkeiden merkintäaika alkoi 12.9.2022 ja päättyi 23.09.2022. Optio-oikeuksista noin 46 prosenttia käytettiin osakkeiden merkintään, ja niillä merkittiin 17.780.508 uutta osaketta. Savosolar sai merkinnöillä noin miljoona euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.10.2022. Tämän lisäksi yhtiö tulee päättämään saadun merkintätakauksen perusteella noin miljoonan euron suunnatusta osakeannista VG-Shipping Oy:lle, mikäli 29.08.2022 tiedotettu ehdollinen osakevaihto toteutuu. Merkintähinta on 0,056 euroa per osake, mikä on sama merkintähinta kuin optio-oikeuksien nojalla. Osakevaihdon on suunniteltu tapahtuvan 30.11.2022.

Savosolar tiedotti 29.8.2022 ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jolla Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyvät. Mikäli transaktio toteutuu ja optio-oikeuksien 2-2021 takaukseen liittyvän VG-Shippingille suunnattavan miljoonan euron osakeannin jälkeen Savosolarin osakkeenomistajien osuus tulee olemaan tiedotteessa mainitun 30 prosentin sijaan noin 28 prosenttia ja VG-Shippingin osuus vastaavasti 70 prosentin sijaan noin 72 prosenttia Savosolarin osakkeista.Suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet on suunniteltu haettavaksi kaupankäynnin kohteeksi First North Growth –markkinapaikalla transaktion toteutumisen jälkeen.

Osakevaihtosopimuksessa määritellyn yritysjärjestelyn jälkeen Savosolar Oyj:n osakemäärä nousee noin 782 723 687 osakkeeseen. VG-Shipping Oy on sitoutunut olemaan luovuttamatta osakevaihdossa merkitsemiään Savosolar Oyj:n osakkeita 12 kuukauden ajan osakevaihdon toteuttamisesta lukien.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 26.10.2022 klo 8.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, optisesti korkealuokkaisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä yli 1.000 m2 lämmitysjärjestelmiin kaukolämmön tuotannossa ja teollisuuden prosessilämmityksessä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North