Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus       25.4.2022 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022

Avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

  • Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 1,4 milj. euroa (1-3/2021: 0,7 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) tammi-maaliskuussa oli -1,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).
  • Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).
  • Sopimus Newheat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän toimittamisesta Verduniin, Ranskaan, arvoltaan noin 3,0 miljoonaa euroa.

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Vuoden 2022 ensimmäistä neljännestä on värittänyt Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan. Savosolarilla ei ole myyntiä eikä ostoja Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt energiamarkkinoiden turbulenssia ja jatkanut Covid-19-pandemian aiheuttamaa epävarmuutta materiaalien ja komponenttien saatavuudesta ja hinnoista.

Energiamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta Savosolarin vuosi on käynnistynyt myynnillisesti odotustemme mukaisesti. Tammi-maaliskuun liikevaihtomme oli 1,4 miljoonaa euroa eli selvästi viime vuoden alkuvuotta parempi. Katsauskauden liiketulos jäi kuitenkin odotuksistamme ja oli -1,2 miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aiemmin. Maaliskuun lopun tilauskantamme oli 1,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,3 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen neljänneksen ehdottomasti myönteisin tapahtuma oli Newheat SAS:n kanssa allekirjoittamamme sopimus noin kolmen miljoonan euron arvoisen aurinkolämpökentän toimittamisesta Verduniin Ranskaan. Valmistuttuaan järjestelmä tuottaa lämpöä Lactalis Groupin herajauhetehtaalle ja tulee olemaan Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä teollisuuden prosessilämpöön. Tämä on jo neljäs järjestelmätoimituksemme Newheatille, joka aurinkolämpöjärjestelmän omistajana ja operoijana myy sen tuottamaa lämpöä pitkäaikaisilla sopimuksilla asiakkailleen. Päästötön aurinkolämpö on osoittanut olevansa erinomainen fossiilisten energianlähteiden korvaaja kaukolämmön lisäksi myös teollisuudessa. Verdunin aurinkolämpökentän rakennustyöt alkoivat maaliskuun lopussa ja aikataulun mukaan järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuonna 2022. Kentän luovutuksen odotamme toteutuvan keväällä 2023.

Aurinkolämmön markkinanäkymät ovat suotuisat erityisesti Keski-Euroopassa sekä yritysten että kaupunkien hakiessa aidosti puhtaita ratkaisuja lämmöntuotantoon. Lisäksi energian hintojen nousu ja eurooppalaisten maiden halu vähentää merkittävästi riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista energialähteistä tulee useiden arvioiden mukaan entisestään nopeuttamaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan on nähtävissä huomion kiinnittyminen yhä enemmän tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Myös elinkaaripäästöjä vertailtaessa aurinkolämpö on erittäin kilpailukykyistä, sillä sen elinkaaripäästöt ovat alhaisemmat kuin missään muussa energiamuodossa. Myös Euroopan unionin ulkopuolella kysyntä on kasvussa, ja esimerkiksi monet kansainväliset kaivosyhtiöt etsivät aktiivisesti uusia energiamuotoja fossiilisten energialähteiden korvaajiksi.   

Kasvava kysyntä ja markkinoiden aktiivisuus näkyvät myös meidän toiminnassamme. Olemme vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana antaneet budjettitarjouksia määrällisesti noin kaksi kertaa ja rahallisesti noin neljä kertaa enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Olemme vahvistaneet suunnitelman mukaisesti Keski-Euroopan myyntiämme rekrytoinneilla sekä saksankieliseen Keski-Eurooppaan että Puolan kasvaville puhtaan energian markkinoille.

Näyttää siltä, että markkina palaa vuonna 2022 kasvu-uralle, vaikka Ukrainan sota onkin lisännyt epävarmuutta energiamarkkinoiden kehityksestä erityisesti lyhyellä aikavälillä ja vaikka osa Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta joudutaan todennäköisesti korvaamaan lyhytaikaisesti muilla nopeasti käyttöönotettavilla fossiilisilla energianlähteillä.

Jo toteuttamamme projektit, niiden tuomat päästövähennykset sekä konkreettiset taloudelliset hyödyt asiakkaillemme ovat erinomaisia referenssejä, kun sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella etsitään toimitusvarmaa ja puhdasta lämpöä.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2022

Tämän liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Savosolarin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 1,4 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa vertailukauteen kasvatti erityisesti Verdun-projektille kohdistetut valmiit keräimet, joita olemme pystyneet valmistamaan varastoon, kun ennakoimme jo vuonna 2021 materiaalien ja komponenttien hintojen nousua ja saatavuuden heikentymistä nostamalla varastotasojamme. Olemme jatkaneet varautumista materiaalimarkkinoiden turbulenssiin myös alkuvuonna 2022 niin materiaaliostoissamme kuin myyntitarjouksiemme hinnoittelussa.

Savosolarin tammi-maaliskuun liiketulos (EBIT) oli -1,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Tulosta painoivat eräiden materiaalien kohonneet hinnat sekä lisäpanostukset myyntiin kasvavilla markkinoilla. Kassavarat 31.3.2022 olivat 2,7 (2,5) miljoonaa euroa.

Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 4,8 (4,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 65,1 (64,0) prosenttia. Taseen loppusummaa kasvatti katsauskauden päättyessä projekteille kohdistetut, vielä toimittamattomat keräimet 1,3 (0,2) miljoonaa euroa.

Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 1-12/2021
Liikevaihto 1 447 742 94,9 % 2 497
Liikevoitto /tappio (EBIT) -1 176  -1 090 -7,8 % -4 554
Katsauskauden voitto/tappio -1 198  -1 230 2,6 % -5 772

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Savosolar tiedotti 23.3.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen Newheat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän toimituksesta Verduniin Ranskaan. Toimitettavan aurinkolämpökentän koko on noin 15 000 m2 ja toimituksen arvo noin 3,0 miljoonaa euroa. Valmistuttuaan järjestelmä tuottaa lämpöä Lactalis Groupin herajauhetehtaalle ja tulee olemaan Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä teollisuuden prosessilämpöön. Järjestelmän käyttöönoton on suunniteltu toteutuvan loppuvuonna 2022.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-oikeuksilla 1-2021 alkoi 21.3. ja päättyi katsauskauden jälkeen 1.4.2022. Optio-oikeuksilla merkittiin 33.991.820 uutta osaketta, ja yhtiö sai uutta pääomaa noin 1,02 miljoonaa euroa ennen kuluja. Optio-oikeuksista käytettiin noin 87,8 prosenttia osakkeiden merkintään. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.4.2022. Yhtiön osakemäärä optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen on 199.179.456 osaketta.

SAVOSOLARIN YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2022

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.4.2022 alkaen kello 16:00 (EET) Technopolis Ruoholahden seminaaritilassa ”Mill” osoitteessa Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

Savosolar julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 18.8.2022.
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 26.10.2022.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

More Posts

Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       8.12.2022 klo 10.30 (CET) Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi Savosolar on nimittänyt Kirsi Suopellon, oikeustieteen maisteri ja MBA (syntynyt 1976) Savosolar

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli