Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus       26.4.2021 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2021

  • Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,7 milj. euroa (1-3/2020: 1,3 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) tammi-maaliskuussa oli -1,1 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
  • Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Toimitusvaiheessa olevat Narbonnen, Ponsin ja Cadaujacin projektimme etenivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti. Issoudunin ja Creutzwaldin järjestelmät ovat olleet käytössä ison osan alkuvuotta ja tuottaneet puhdasta lämpöenergiaa asiakkaillemme, mutta niiden lopulliset luovutukset siirtyivät vuoden toiselle neljännekselle.

Tammi-maaliskuun liikevaihto jäi viime vuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemmaksi. Liikevaihtomme koostuu pääosin projekteista eli niiden kustannuskertymien mukaisista osatuloutuksista. Projektitoiminnalle tyypillisesti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto voi vaihdella suuresti riippuen projektien toimitusvaiheista.

Toiminnan kehittämisessä olemme panostaneet erityisesti useiden yhtäaikaisten projektien toteuttamiseen entistä tehokkaammin sekä projektihankintojen kehittämiseen. Olemmekin jo saaneet hyviä tuloksia tässä kehitystyössä. Toimitusvolyymin edelleen jatkossa kasvaessa kyky toimittaa tehokkaasti useita projekteja yhtäaikaisesti korostuu. Olemme jatkaneet määrätietoisesti toimintamme kehittämistä kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Tammi-maaliskuun liiketuloksemme oli -1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopun tilauskantamme oli 1,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tilauskantaa kasvattivat suuret tilaukset, Issoudun ja Creutzwald. Yhtiön myynninohjausjärjestelmässä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 138 miljoonan euron arvosta (vuoden 2020 lopussa 117). Maaliskuun lopun luvussa näkyy erityisesti teollisuuden kasvava kiinnostus puhtaan aurinkoenergian käyttöön prosessilämmityksessä, ja niitä projekteja varten tehdyt budjettitarjoukset.

Voitimme Saksassa maaliskuussa aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevan tarjouskilpailun Stadtwerke Lemgo GmbH:lle, mutta sopimusneuvottelut eivät johtaneet sopimukseen. Savosolarin voitto tarjouskilpailusta on hyvä osoitus siitä, että määrätietoinen työmme aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on vahvistanut jalansijaamme Keski-Euroopassa.

Aurinkolämpöenergian markkinanäkymät ovat edelleen hyvin suotuisat erityisesti Euroopassa sekä yritysten että kaupunkien hakiessa aidosti puhtaita ratkaisuja lämmöntuotantoon. Kiinnostus puhtaaseen lämmöntuotantoon kasvaa Ranskan lisäksi erityisesti Saksassa ja Puolassa. Euroopan unionin Green Deal -ohjelma tukee tätä kehitystä myös muualla Euroopassa. Toisaalta asiakkaiden investointipäätöksissä on ollut havaittavissa viiveitä heidän odottaessaan kansallisten Green Deal -tukiohjelmien tarkentumista.

Euroopan ulkopuolella esimerkiksi kansainväliset kaivosyhtiöt ovat aktivoituneet etsimään uusia energiamuotoja fossiilisten energialähteiden sijaan.

Aasiassa neuvottelumme kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa ovat edenneet myönteisesti.

Helsingin kaupunki julkisti maaliskuussa järjestämänsä Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittajat. Yhdeksi voittajista valittiin HIVE-konsortio, johon Savosolar osallistui. Kilpailussa etsittiin ehdotuksia hiilineutraalin lämmityksen toteuttamiseksi. HIVE-konsortion ehdotus koostuu käytössä olevista teknologioista. Siinä yhdistyvät muun muassa meriveden lämmön hyödyntäminen lämpöpumpuilla, suuret aurinkolämpöjärjestelmät, sähköllä toimivat vesivaraajat ja lämpövarastot. Voitto osoittaa, että aurinkolämpö on kilpailukykyinen lämmöntuotantomuoto myös pohjoisen alueen kaupunkien lämmittämisessä ja että se voidaan helposti yhdistää muiden energialähteiden kanssa. HIVE-konsortion lisäksi Savosolar oli mukana Sustainable Heat Coalition -konsortiossa, joka myös valittiin finaaliin. Molemmat konsortiot ovat jo aloittaneet ratkaisujen hyödyntämisen kansainvälisesti markkinoinnissa ja myynnissä.

Katsauskaudelle ajoittui myös optio-ohjelman 2-2020 merkintäaika. Optio-oikeuksista lähes 90 prosenttia käytettiin merkintöihin. Keräsimme optioilla tehdyillä osakemerkinnöillä sekä merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta suunnatulla osakeannilla noin 1,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja.

Savosolarin aurinkolämpöjärjestelmillä tuotetaan päästötöntä lämpöenergiaa. Autamme yhteisöjä ja yrityksiä vähentämään heidän CO2-päästöjään puhtaan uusiutuvan lämpöenergian avulla. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, yhteensopivuus muiden lämmöntuotantolaitteiden kanssa ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa kustannustehokkaasti.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2021

Tämän liiketoimintakatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Savosolarin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa.

Savosolarin tammi-maaliskuun liiketulos (EBIT) oli -1,1 (-1,0) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun tulos oli -1,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät projektien osatulouksen edellisvuotta matalampi kertyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä maaliskuussa toteutuneen optio-ohjelman 2-2020 ja siihen liittyvän suunnatun annin yhteensä 0,1 miljoonan euron rahoituskulut.

Kassavarat katsauskauden lopussa 31.3.2021 olivat 2,5 (0,1) miljoonaa euroa. Oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 4,4 (2,0) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 64,0 (44,9) prosenttia.

Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 1-12/2020
Liikevaihto 742 1 270 -41,5 5 117
Liikevoitto/-tappio (EBIT) -1 090 -1 045 -4,4 -3 897
Katsauskauden voitto/tappio -1 230 -1 079 -14,0 -4 977

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Savosolar tiedotti 26.3.2021, että se on valittu neuvottelemaan arvoltaan noin 2,1 miljoonan euron aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevasta sopimuksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:n kanssa Saksassa. Sopimusneuvottelut päättyivät tuloksettomina, mistä Savosolar tiedotti katsauskauden jälkeen 14.4.2021.
Savosolar tiedotti 15.2.2021 solmineensa sovintosopimuksen Sunti SAS:n kanssa siitä, että kumpikaan osapuoli ei valita Montpellierin kauppatuomioistuimen 23.12.2020 tekemästä ratkaisusta, jossa Savosolar velvoitetaan maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruinen vahingonkorvaus sopimusrikkomuksesta koskien yksinoikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa.

Savosolar tiedotti 8.1.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen arvoltaan noin 300.000 euron aurinkolämpöjärjestelmän pilottitoimituksesta AbSolarille Ranskan Cadaujaciin.

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-oikeuksilla 2-2020 päättyi 19.03.2021. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta ja yhtiö sai noin 1,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Noin 89,5 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta suunnatusta osakeannista, jolla yhtiö keräsi noin 0,1 miljoonaa euroa ennen kuluja. Optio-ohjelmalla ja suunnatulla osakeannilla merkittiin yhteensä 14.498.631 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.3.2021. Yhtiön osakemäärä 31.3.2021 oli 77.440.623.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 14.4.2021, että neuvottelut aurinkolämmitysjärjestelmän toimitusta koskevasta sopimuksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:n kanssa Saksassa päättyivät tuloksettomina.
SAVOSOLARIN YHTIÖKOKOUS JA TALOUSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2021

Savosolarin yhtiökokous pidetään 27.4.2021 klo 16. Covid-19-pandemian vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Järjestely perustuu 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaiseen lakiin.

Savosolar julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 19.8.2021
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 27.10.2021.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8-604 22 55.

Liite

More Posts