Savosolar Oyj: Meriaura pienensi vuoden 2022 aikana päästöjään yli 11%

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sijoittajauutinen   14.3.2023 klo 11.15 (CET)

Savosolar Oyj: Meriaura pienensi vuoden 2022 aikana päästöjään yli 11%

Savosolar Oyj:n tytäryhtiö Meriaura Oy onnistui pienentämään alustensa päästöjä 11,2 prosenttia vuoden 2022 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Päästö kuljetettua lastitonnia kohden merimaililla pieneni bulk-laivaston osalta 7,8 % ja kansilastialusten osalta 20,6 %. Meriauran saavutusta korostaa, että yritys pystyi samanaikaisesti kasvamaan ja tekemään taloudellisesti erittäin hyvää tulosta, sillä yleensä korkean markkina-aktiivisuuden aikoina päästöt kasvavat.

Viime vuonna tapahtuneen Savosolarin ja Meriauran yhdistymisen tärkeimpänä motiivina oli rakentaa yhtiö, joka molemmissa liiketoiminta-alueissaan pystyy vauhdittamaan vihreää siirtymää ja auttamaan asiakkaitaan päästövähennystavoitteidensa saavuttamisessa. Yhtiö onkin asettamassa taloudellisten tavoitteiden lisäksi strategiset tavoitteet vaikuttavuudelle, eli sille, kuinka paljon yhtiö pystyy toiminnallaan vähentämään päästöjä omassa ja asiakkaidensa toiminnassa.

Meriaura on vuosien ajan tehnyt pitkäjänteisesti töitä vähähiilisen merikuljetuksen kehittämisessä. Viime vuoden tulos on osoitus sen työn onnistumisesta. Keskeisimpiä toimenpiteitä päästövähennysten saavuttamiseksi ovat selkeiden tavoitteiden asettaminen, niiden seuranta ja raportointi, operatiivisen tehokkuuteen ja taloudelliseen ajoon panostaminen sekä lisääntyvä uusiutuvien polttoaineiden käyttö.

Beppe Rosin, Meriauran toimitusjohtaja: ”Voimme erittäin tyytyväisinä todeta, että onnistuimme ylittämään viime vuodelle asettamamme päästövähennystavoitteet. Kehittämistämme digitaalisista sovelluksista on merkittävä apu aluskapasiteetin optimaalisen käytön suunnittelussa ja päästövähenemän todentamisessa. Jotta voimme jatkossa tarjota entistäkin vähäpäästöisempiä merikuljetuksia asiakkaillemme, tulemme panostamaan uuden vähäpäästöisen kaluston hankintaan ja edelleen lisäämään valmistamamme VG Marine EcoFuelin käyttöä aluksillamme.”

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Tämä päästövähennys kertoo osaltaan motivaatiosta Meriauran ja Savosolarin yhdistymiseen. Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on, kannattavan kasvun lisäksi, kiihdyttää ja tukea asiakkaidemme vihreää siirtymää. Merilogistiikassa se tapahtuu kehittämällä yhä vähäpäästöisempiä kuljetuksia ja Uusiutuvassa Energiassa tarjoamalla ja toimittamalla teollisen mittakaavan puhtaan energian ratkaisuja. Yhdistyneenä pystymme etenemään molemmilla alueilla aikaisempaa vahvemmin ja nopeammin.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Savosolar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Savosolar Oyj Liiketoimintakatsaus, Sisäpiiritieto            8.5.2023 klo 8.30 (CEST) Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2023 Konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2023 Liikevaihto tammi-maaliskuussa 16,2 milj. euroa (1-3/2022: 1,4

Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       20.4.2023 klo 13.30 (CEST) Kutsu Savosolar Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Savosolar Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.5.2023 kello 10.00 (EET)