Savosolar Oyj: Meriaura Oy:n liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta 2022

Share:

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto            26.10.2022 klo 8.31 (CEST)

Savosolar Oyj: Meriaura Oy:n liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta 2022

Savosolar tiedotti 29.8.2022 ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jonka toteutuessa Savosolar Oyj saa omistukseensa Meriaura Oy:n koko osakekannan. Savosolar julkaisee Meriauran liiketoimintakatsauksen heinä-syyskuulta:

Meriauran avainluvut ja merkittävät tapahtumat heinä-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 20,4 milj. euroa (7-9/2021: 13,6 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 3,8 milj. euroa (2021 1,5 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 3,6 milj. euroa (2021 1,5 milj. euroa).
  • Alus Mirva VG myytiin 8.9.2022. Katsauskauden liiketulos ja tulos sisältävät aluksesta saadun myyntivoiton (0,9 milj. euroa). Aluksen käyttöä jatketaan vuokrattuna.
  • 15.8. Meriaura Oy osti Biolaite Oy:n koko osakekannan.
  • 29.8. Meriaura Oy:n emoyhtiö VG-Shipping Oy allekirjoitti ehdollisen osakevaihtosopimuksen Savosolar Oyj:n kanssa, jolla se myy Meriaura Oy:n liiketoiminnat Savosolar Oyj:lle. VG-Shipping Oy:stä tulee yhdistymisen jälkeen Savosolar Oyj:n enemmistöomistaja.
  • 21.9. Meriaura, Wärtsilä ja Green NortH2 Energy allekirjoittivat aiesopimuksen vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta.


Avainluvut tammi-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 53,7 milj. euroa (2021 39,2 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 7,8 milj. euroa (2021 3,6 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 7,1 milj. euroa (2021 3,5 milj. euroa).

Liiketoiminnan kehitys heinä-syyskuussa 2022

Meriauran kolmas kvartaali oli vahva ja yrityksen historian paras kesäkvartaali. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen verrattuna 50 % ja oli 20,4 M€ (13,6 M€). Tulos parani selkeästi ja oli 3,6 M€ (1,5 M€). Tiedot eivät ole suoraan verrannollisia edelliseen vuoteen vuodenvaihteessa 2021/2022 tapahtuneiden liiketoimintakauppojen vuoksi. Meriauralle siirtyi liiketoimintakaupoissa emoyhtiö VG-Shipping Oy:ltä varustamoliiketoiminta ja Aura Mare Oy:ltä hallintoliiketoiminnot. Siirtyneiden liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon on kuluvana vuonna ollut noin +4 %. Kuluvaikutus on ollut lähinnä rakenteellinen, kun aiemmin vuokratut alukset ja ostetut palvelut siirtyivät omaan omistukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Perinteisesti merikuljetusten kysyntä on kolmannella kvartaalilla alkuvuotta heikompaa, mikä on heijastunut niin rahteihin kuin kapasiteetin käyttöasteeseen. Kuluneenakin kesänä koettiin lievä ja hetkellinen lasku kysynnässä lomakauden aikana, mutta onnistuneen ennakkomyynnin ja sopimuskattavuuden turvin laivat olivat hyvin työllistettyjä, ja kannattavuus säilyi hyvänä.

Paitsi yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa kysyntä oli vahvaa myös muualla Manner-Euroopassa ja Välimerellä, minkä takia laivakapasiteettia ei juurikaan siirtynyt alueelta toiselle ja markkina pysyi tasapainoisena. Useimmat varustamot pyrkivät mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan laivojen telakointeja kesäkaudelle, ja tämä vaikuttaa osaltaan kapasiteettiin. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta noin 60 prosenttia muodostui Bulk-liiketoiminnasta. Bulk-liiketoiminnan liikevaihdosta yli 70 % kertyi sopimusasiakkaiden lasteista, mikä on samaa tasoa tai hieman enemmän kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Spot-markkina oli heinä-elokuussa hetkellisesti hiljaisempi, mutta sen vaikutus rahtitasoihin oli kuitenkin melko vähäinen. Syyskuussa markkinoilla nähtiin kysynnän vilkastuminen kesää edeltäneelle tasolle.

Projektilogistiikan kuljetusten kansilastilaivat olivat niin ikään hyvin työllistettyjä koko kvartaalin ajan. Katsauskaudella toteutettiin muun muassa kuljetuksia tuulivoimaprojektiin Norjassa ja kuljetettiin satamanostureita niin Islantiin kuin Välimerellekin. Projektilogistiikan osuus oli hieman alle 30 prosenttia liikevaihdosta. Laivapolttoaineen hinta on Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta lähtien ollut poikkeuksellisen korkea ja kvartaalin euromääräiset polttoaineostot olivat yli kaksinkertaiset verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Voimakkaasti kohonnut polttoaineen hinta kasvatti merkittävästi liikevaihtoa vertailukauteen nähden, mutta kuljetussopimusten polttoainelausekkeista johtuen vaikutus euromääräiseen tulokseen oli vähäinen.

Muun liiketoiminnan osalta Kipsi-projektin kipsinlevityksen pääkausi ajoittui kolmannelle kvartaalille. Levityskaudella kipsiä levitettiin 5500 peltohehtaarille, eli noin 35 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisistä vuosista poiketen kipsiä ei geopoliittisesta tilanteesta johtuen voitu kuljettaa Siilinjärveltä Saimaan kanavaa pitkin laivoilla, vaan se jouduttiin siirtämään rekka-autoilla joko välivarastoihin tai suoraan maatiloille. Muun liiketoiminnan osuus oli katsauskaudella noin 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Muut merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Meriauran emoyhtiö VG-Shipping ja Savosolar Oyj solmivat ehdollisen sopimuksen Meriaura Oy:n koko osakekannan myymisestä Savosolar Oyj:lle.

Meriaura myi Mirva VG aluksen pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen, Helmer Lundström Ab:lle. Myynnin yhteydessä Meriaura solmi laivasta pitkäaikaisen aikarahtisopimuksen, ja laivan liikennöinti jatkui keskeytyksittä. Osana järjestelyä sovittiin, että Meriaura hoitaa jatkossakin laivan miehityksen, ja näin ollen kaupalla ei ollut vaikutusta miehistön työsuhteisiin.

Meriaura allekirjoitti yhdessä Green NortH2 ja Wärtsilän kanssa aiesopimuksen ns. vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtilaivan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

RoRo-alus Polaris VG, jonka myymisestä oli sovittu tammikuussa 2022, luovutettiin uudelle omistajalleen lokakuussa sen palauduttua suunnitellusti pitkäaikaisesta aikarahdista syyskuussa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Meriaura Oy
Toimitusjohtaja Bengt-Erik Rosin
Puh:  +358 50 557 4323
Sähköposti: beppe.rosin@meriaura.fi

Savosolar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 26.10.2022 klo 8.31 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura lyhyesti

Meriaura on vuonna 1986 perustettu suomalainen merilogistiikkayritys, joka on keskittynyt bulk- ja vaativien erikoislastien kuljettamiseen. Erikoislasteihin suunnitellut kansilastialukset operoivat Euroopan laajuisesti, jossa merkittävimmät asiakassegmentit ovat uusiutuva energia, satamanosturit ja -laitteet, laivanrakennus- ja off-shore-teollisuus. Kuivarahtialukset kuljettavat muun muassa bio- ja kiertotalouden tuotteita, agri-bulkkia ja mineraaleja asiakasteollisuuden tarpeisiin pääasiallisesti Itä- ja Pohjanmeren alueella. Yhtiö operoi 14 alusta ja tuottaa myös miehitys- ja laivanhoitopalveluita ulkopuolisille asiakkaille.

Yhtiö pyrkii kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan ja haluaa olla innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North