Savosolar Oyj: Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä yhteistyöhön vihreällä ammoniakilla kulkevan rahtilaivan rakentamiseksi

Share:

Savosolar Oyj
Lehdistötiedote                 22.9.2022 klo 13.00 (CEST)

Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä yhteistyöhön vihreällä ammoniakilla kulkevan rahtilaivan rakentamiseksi

Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta. Meriaura tilaa Wärtsilän modulaarisilla monipolttoainepääkoneilla varustetun aluksen ja operoi sitä, kun taas Green NortH2 Energy toimittaa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vihreän ammoniakin sen polttoaineeksi. Aluksen toimitus on suunniteltu vuodelle 2024 ja vihreällä ammoniakilla liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

Vihreällä ammoniakilla on merkittävä rooli merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, koska alan energiantarpeita ei pystytä kattamaan akkuteknologialla. Vetyyn verrattuna ammoniakki on helpommin varastoitavaa ja kuljetettavaa, ja logistinen verkosto on sille jo olemassa.

Rakennettava demoalus tulee liikennöimään erikoislastien segmentissä yhdessä Meriauran kansilastialusten kanssa, ja sen voimanlähteenä voidaan ammoniakin lisäksi käyttää bioöljyä tai dieseliä. Meriauralla on pitkä historia uusiutuvan energian ratkaisujen hyödyntämisestä merenkulussa.

”Tämä on luonnollinen askel Meriauran tulevassa kalustoportfoliossa, joka täydentää uusiutuvaa polttoainevalikoimaa yhdessä tuottamamme biopolttoaineen kanssa. Yhteistyö tukee meneillään olevaa uudisrakennusohjelmaamme ja hiilineutraaliustavoitteitamme”, kertoo Meriauran hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Koko Meriauran tiedote on luettavissa osoitteessa:

meriaura.fi/vihrealla_amoniakilla_kulkeva_alus/

Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Savosolar Oyj julkaisi 29.8.2022 ehdollisen osakevaihtosopimuksen jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Savosolarin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia.

Yhdistyminen vastaa uusiutuvan energian kysyntään

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

Savosolar Oyj:n yhtiötiedote ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta on luettavissa osoitteessa:

https://savosolar.com/fi/savosolar-oyj-ja-meriaura-oy-yhdistyvat-osakevaihdolla/

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie, Savosolar Oyj
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä, Meriaura Oy
puh. +358 400 785 489
Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.fi

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Meriaura lyhyesti

Meriaura Oy on merikuljetuksiin keskittyvä varustamo, joka operoi 16 aluksen laivastoa, joista yhtiö omistaa itse viisi alusta, ja loput on aikarahdattu eli vuokrattu yhtiön käyttöön. Merikuljetuksissa yhtiö on keskittynyt uusiutuvia energiamuotoja ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja tukeviin rahteihin. Meriaura kuljettaa esimerkiksi merituulipuistojen tarvitsemia suuria komponentteja kuten voimalan lapoja ja toisaalta se vie kipsiä rannikon viljelyalueille hillitsemään ravinnepitoisten valumavesien pääsyä Itämereen.

Omassa toiminnassaan Meriaura on keskittynyt mm. energian säästöön ja energiatehokkuuteen, kierrätykseen sekä biopohjaisten polttoaineiden käyttöön hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi, jotka kaikki perinteisempien kuljetusten tehostamistoimenpiteiden kanssa hyödyttävät sen nykyisiä ja uusia asiakkaita entistäkin puhtaampina ja taloudellisempina kuljetuksina. www.meriaura.fi.

More Posts