Savosolar on sopinut 30 prosentin takauksesta kattamaan mahdollisesti vajaaksi jäävää osakemerkintää optio-ohjelman 1-2020 yhteydessä

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto                            9.11.2020 klo 10.15 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolar on sopinut 30 prosentin takauksesta kattamaan mahdollisesti vajaaksi jäävää osakemerkintää optio-ohjelman 1-2020 yhteydessä

Savosolar Oyj (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) on tehnyt sopimuksen määrältään enintään noin 0,5 miljoonan euron suuruisesta merkintätakauksesta, jota voidaan käyttää, jos optio-ohjelmaan 1-2020 kuuluvia optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti. Optio-oikeudet allokoitiin 1.6.2020 – 17.6.2020 välisenä aikana järjestetyn merkintäoikeusannin yhteydessä, missä optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta osakkeiden merkitsijöille (”Optio-oikeudet”) (”Optio-ohjelma 1-2020”). Sijoittaja Fredrik Lundgren on merkintätakaussopimuksella annetulla merkintätakauksella, jota voidaan käyttää, jos Optio-ohjelmaan 1-2020 kuuluvia Optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti, sitoutunut merkitsemään enintään 4.349.589 osaketta Optio-ohjelman 1-2020 ehtojen mukaisesti määräytyneellä merkintähinnalla suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”). Sijoittajalle maksetaan palkkio takauksesta ainoastaan siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta.

  • Optio-ohjelman 1-2020 perusteella on allokoitu yhteensä 14.498.631 Optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa yhden (1) uuden osakkeen merkintään. Jos kaikki Optio-oikeudet käytettäisiin osakkeiden merkintään, osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi 1.644.442,84 euroa. Mikäli Optio-oikeuksia ei käytetä osakkeiden merkintään täysimääräisesti, hallitus voi päättää enintään 499.332,82 euron (4.349.589 osakkeen) Suunnatusta Osakeannista sijoittajalle Optio-ohjelman 1-2020 ehtojen mukaisesti määräytyneellä merkintähinnalla.
  • Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittajalla on oikeus merkintätakauksensa määrään perustuvaan takauspalkkioon, joka vastaa 10 prosenttia merkintätakauksen määrästä. Sijoittajalle maksetaan palkkio takauksesta ainoastaan siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta.
  • Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Suunnatun Osakeannin osalta on Yhtiön tarve varmistaa Yhtiölle uutta pääomaa ja parantaa Yhtiön rahoitusasemaa kustannustehokkaalla ja nopealla tavalla, ja näin mahdollistaa ja tukea Yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tulevaisuudessa. Täten Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellä mainitussa mahdollisesti toteutettavassa Suunnatussa Osakeannissa.

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Optio-oikeuksien yhteydessä ja Suunnatussa Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön juridisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 9.11.2020 klo 10.15 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savosolar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai tarjoamisen rekisteröimiseksi tai arvopapereiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita.

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty