Savosolar 1-6/2018: Liikevaihto ja markkinat kehittyivät myönteisesti, liiketulos edelleen negatiivinen

Share:

Savosolar Oyj                                                                                        
Puolivuosikatsaus                                                   27.8.2018 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018: Liikevaihto ja markkinatilanne kehittyivät myönteisesti, liiketulos edelleen tappiollinen

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2018

  • Liikevaihto kasvoi noin 117 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 1 329 tuhatta euroa (1-6/2017: 612 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta pääasiassa hyvin edenneistä aurinkolämpöjärjestelmien toimituksista, kun taas vertailukauden liikevaihtoa rasitti poikkeuksellisen heikko markkinatilanne.
  • Liiketulos (EBIT) oli -2 436 tuhatta euroa (-2 198 tuhatta euroa). Liiketulos pysyi tappiollisena johtuen myyntiin ja markkinointiin tehdyistä panostuksista, projektitoimitusten kaudelle ajoittuneista kustannuksista, tehostustoimista huolimatta edelleen raskaasta kulurakenteesta markkinahintaan ja tuotannon volyymiin nähden sekä tavoitetta alemmasta liikevaihdosta. Yhtiö jatkaa toimenpiteitään kustannusten alentamiseksi.
  • Kauden tulos oli -2 645 tuhatta euroa (-2 545 tuhatta euroa).
  • Savosolar järjesti kesä-heinäkuussa 2018 merkintäoikeusannin ja suunnatun annin yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiö keräsi anneilla noin 3,7 milj. euron nettovarat.
  • Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 145 milj. euroa. Siitä avoimia tarjouksia oli noin 53 milj. euroa. Myyntiputki sisältää yhtiön myynnin ohjausjärjestelmään kirjatut aktiiviset projektit. 

SAVOSOLAR OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

”Liikevaihtomme kasvoi aurinkolämpöjärjestelmäprojektien aloitusten ja osatoimitusten ansiosta merkittävästi, mutta ei kuitenkaan riittävästi nostamaan tulosta voitolliseksi.

Tammi-kesäkuun liikevaihtomme oli 1,3 miljoonaa euroa, joka on noin kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtoa kasvattivat onnistuneesti edenneet projektimme erityisesti Ranskassa ja Tanskassa. Vertailukaudella ja koko vuonna 2017 liikevaihtomme jäi odotettua pienemmäksi, mikä johtui markkinakysynnän hetkellisestä pysähtymisestä. Euroopan suurimmalla markkinalla Tanskassa investoinnit jäivät tuolloin odottamaan valtion tukipäätöksiä, ja monet näistä projekteista ovat nyt edenneet.

Tuloksen jäämiseen tappiolliseksi vaikutti paitsi edelleen tavoitetta alhaisempi liikevaihdon määrä, myös tekemämme kasvupanostukset myyntiin ja markkinointiin sekä tuotannon valmistelu sovittuihin suuriin tilauksiin. Huolimatta toteuttamistamme ja menossa olevista tehostustoimista, kulurakenne on edelleen raskas suhteessa tuotannon volyymiin ja markkinahintapaineisiin. Uudet merkittävät asiakassopimukset joka tapauksessa osoittavat, että sekä aiemmin toteutetut tuotannolliset investoinnit että voimakas panostuksemme myyntiin ovat vieneet meitä oikeaan suuntaan. Olemme siis jälleen ottaneet ison harppauksen kohti tavoitettamme olla maailmanlaajuinen aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja. Olemme myös jatkaneet investointeja asiakasprojektien systeemisuunnitteluun.

Alkuvuoden merkittävimpiä sopimuksia oli toukokuussa allekirjoitettu lopullinen sopimus tanskalaisen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a:n kanssa. Kyseessä on Savosolarin tähän asti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimitus, jonka arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa, ja jonka rakentamisessa ja asennuksissa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Valtaosa töistä tehdään tämän vuoden aikana, ja luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan helmikuun 2019 lopussa.

Toinen erittäin merkittävä sopimus tehtiin newHeat SAS:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Condat-sur-Vézèreen. Kyseessä on Ranskan suurin aurinkokeräinkenttä. Sopimuksen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa, minkä lisäksi saimme kentän käyttö- ja ylläpitosopimuksen. Kesällä aloitetut työt ovat edenneet suunnitellusti.

Toimitimme Ranskaan Véolia ECHM -yhtiölle aurinkolämpöjärjestelmän Voreppen kaupunkiin. Aurinkolämpöratkaisujen markkinat Ranskassa kasvavat nopeasti, ja Rhône-Alpesin alue, missä Voreppe sijaitsee, edistää erittäin aktiivisesti aurinkolämmön kehittämistä.

Kesän toimituksia olivat myös Oulun Seudun Sähkölle toimitettu Suomen suurimman aurinkokeräinkentän sisältävä järjestelmä sekä aurinkokeräintoimitus Energi-Center Nordille Tukholmaan.

Sen sijaan yhteistyökumppanimme Beijing Yuxinin neuvottelut paikallisen energiayhtiön kanssa eivät johtaneet kauppoihin. Jatkamme kuitenkin Beijing Yuxin Solar Energyn kanssa yhteistyön rakentamista ja muutenkin Kiinan markkinoiden tutkimista.

Jatkamme kasvuinvestointeja, sillä uskomme vahvasti aurinkolämmön kysynnän kasvuun. Siitä kertoo osaltaan myös uusien ja uudenlaisten asiakkaiden tulo markkinoille ja kasvava kiinnostus ratkaisuiden tehokkuutta kohtaan. Vahvuuksiamme ovat vahvat referenssit maailman toistaiseksi merkittävimmällä suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla Tanskassa sekä kehittämämme teknologia, jonka ansiosta aurinkolämpöjärjestelmämme ovat alan tutkimuslaitosten sertifiointitestien mukaan maailman tehokkaimpia. Yhtiö on saavuttanut jo merkittävän aseman aurinkolämpömarkkinoilla myös Keski-Euroopassa.

Kasvun rahoittamiseksi kesä-heinäkuussa järjestetty merkintäoikeusantimme onnistui erinomaisesti. Se antaa uskoa siihen, että teemme oikeita asioita. Haluan kiittää kaikkia antiin osallistuneita osakkeenomistajia luottamuksesta ja toivotan myös uudet osakkeenomistajat tervetulleiksi osallistumaan Savosolarin tarinaan.”

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpöabsorbereita ja aurinkolämpökeräimiä sekä näistä rakennettuja energiantuotantojärjestelmiä. Yhtiön johdon saatavilla olevien tietojen perusteella Savosolarin valmistamat MPE-absorberilla varustetut aurinkolämpökeräimet ovat maailman tehokkaimpia.

Savosolar keskittyy ensisijaisesti suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä teollisuuskokoluokan lämmitysjärjestelmiin. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella.

Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä myyntiyhteistyökumppanit Australiassa ja Meksikossa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Liikevaihto

Savosolarin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi noin 117 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 1 329 tuhatta euroa (1-6/2017: 612 tuhatta euroa).

Liikevaihdon kasvua selittivät suunnitelmien mukaan edenneet projektit Euroopassa, alkuvuonna saadut uudet tilaukset sekä vertailukauden poikkeuksellisen huono markkinatilanne. Vertailukauden liikevaihto jäi odotettua pienemmäksi, mikä johtui markkinakysynnän hetkellisestä pysähtymisestä erityisesti Euroopan suurimmalla markkinalla Tanskassa.

Alkuvuoden merkittäviä projekteja olivat aurinkojärjestelmä Voreppen kaupunkiin Ranskaan Veolia ECHM:lle sekä laajat newHeat SAS:n ja Grenaa Varmeverken kanssa aloitetut hankkeet.

Merkittävät tilaukset ja tarjouskanta

Savosolar allekirjoitti maaliskuussa newHeat SAS:n kanssa sopimuksen aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Condat-sur-Vézèreen. Kyseessä on Ranskan suurin aurinkokeräinkenttä ja myös maailman ensimmäinen yksiakseliselle, kääntyvälle kiskojärjestelmälle asennettava tasokeräinkenttä. Sopimuksen arvo on yli kaksi miljoonaa euroa. Kokonaistoimitus, joka kattaa rakennustyöt, kiskojärjestelmälle asennetun keräinkentän, putkiston, aurinkolämpöaseman siirtolaitteistoineen ja valvontajärjestelmän, on aloitettu. Lisäksi Savosolar sai kentän huolto- ja ylläpitosopimuksen ja vastaa järjestelmän toiminnasta. newHeat-yhtiö toimittaa aurinkolämpölaitoksesta lämpöä paikalliselle teollisuuslaitokselle.

Véolia ECHM -yhtiön kanssa tehtiin alkuvuonna sopimus aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Voreppen kaupunkiin. Sopimuksen arvo ei ole rahallisesti suuri, mutta sen toivotaan avaavan mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön Veolia-ryhmän kanssa ja toimivan hyvänä referenssinä muille energia-alan toimijoille Ranskassa. Aurinkolämpöratkaisujen markkinat Ranskassa kasvavat nopeasti ja Rhône-Alpesin alue, missä Voreppe sijaitsee, edistää aktiivisesti aurinkolämmön kehittämistä.

Katsauskauden uusia sopimuksia ovat myös aurinkolämpöjärjestelmä Oulun Seudun Sähkölle. Limingan Ankkurilahteen sijoittuva yli 350 neliömetrin järjestelmä on Suomen suurin aurinkokeräinkenttä. Kokonaistoimitus sisältää varsinaisen keräinkentän lisäksi varaajat, automaation ja muut lämpölaitokselle asennettavat komponentit sekä järjestelmän kytkennän nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Energi-Center Nordicille Tukholmaan toimitettiin 134 neliömetrin edestä aurinkokeräimiä katolle rakennettavaa aurinkolämpökenttää varten. Oulun ja Tukholman toimitusten arvo on yhteensä noin 200 tuhatta euroa.

Savosolarin yhteistyökumppani Beijing Yuxin Solar Energyn neuvottelut paikallisen energiayhtiön kanssa eivät johtaneet kauppoihin. Projektin toteuttajaksi valittiin Beijing Yuxinin kiinalainen kilpailija. Yhtiö jatkaa Beijing Yuxin kanssa yhteistyön rakentamista keräimien myynnissä ja valmistamisessa Kiinan markkinoille mahdollisesti lisenssisopimuksen tai yhteisyrityksen avulla sekä jatkaa myyntipanostuksiaan Kiinassa.

Toukokuussa Savosolar allekirjoitti lopullisen sopimuksen tanskalaisen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a:n kanssa Savosolarin tähän asti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta. Sopimuksen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa sisältäen aurinkokentän, jonka koko on lähes 21 000 m2.  Järjestelmän rakentamisessa ja asennuksissa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Valtaosa töistä tehdään tämän vuoden aikana, ja luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan helmikuun 2019 lopussa.

Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 145 milj. euroa. Siitä avoimia tarjouksia oli noin 53 milj. euroa. Myyntiputki sisältää yhtiön myynnin ohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit. 

Kustannukset ja tulos

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 1 265 tuhatta euroa (324 tuhatta euroa). Kustannusten merkittävä kasvu johtui projektitoimituksiin sekä saatujen tilausten tuotannon aloittamiseen liittyvistä kuluista.

Henkilöstökulut alenivat hieman ja olivat 972 tuhatta euroa (1 071 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 202 tuhatta euroa (1 125 tuhatta euroa). Eniten kasvoivat ulkoisten palveluiden kulut, jotka muodostuivat pääasiassa uusien toimitusten asennustyöstä, sekä myynnin ja markkinoinnin kulut. Myös kesällä 2018 järjestetyn merkintäoikeusannin järjestelykulut rasittivat tulosta.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -2 436 tuhatta euroa (-2 198 tuhatta euroa). Liiketulos pysyi tappiollisena johtuen myyntiin, markkinointiin ja systeemisuunnitteluun tehdyistä panostuksista, projektitoimitusten kaudelle ajoittuneista kustannuksista, toteutetuista ja menossa olevista tehostustoimista huolimatta edelleen raskaasta kulurakenteesta markkinahintaan ja tuotannon volyymiin nähden sekä kasvaneesta myynnistä huolimatta edelleen tavoitetta alemmasta liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -209 tuhatta euroa (-347 tuhatta euroa). Rahoituskuluista suurin osa kohdistui osakeanteihin. Rahoituskulut pienenivät johtuen siitä, että osakeannin kulut vuonna 2017 kohdistuivat pääasiassa kesäkuulle kun vuonna 2018 ne kohdistuvat pääasiassa heinäkuulle.

Katsauskauden tulos oli -2 645 tuhatta euroa (-2 545 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,07 euroa).

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 1329 612 831
Liikevoitto/tappio (EBIT) -2 463 -2 198 -4 853
Katsauskauden voitto/tappio -2645 -2 545 -5 664
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,07 -0,08

Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 30.06.2018 oli 5 963 tuhatta euroa (30.6.2017: 4 831 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus kasvoi 875 tuhannesta eurosta 1 176 tuhanteen euroon. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 508 tuhannella eurolla. Lyhytaikaiset saamiset supistuivat 318 tuhannesta eurosta 179 tuhanteen euroon.

Oma pääoma kasvoi 1 002 tuhannesta eurosta 1 222 tuhanteen euroon. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli 30.6.2018 yhteensä 2 653 tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 23,3 (20,7) prosenttia. Omavaraisuusaste annin jälkeen 31.7.2018 oli 54,0 prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 3 821 tuhatta euroa (3 693 tuhatta euroa), josta 1 790 tuhatta euroa (1 979 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 2 030 tuhatta euroa (1 714 tuhatta euroa) lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 1 431 tuhatta euroa oli pääomalainoja (1 431 tuhatta euroa) ja 359 tuhatta euroa pankkilainoja (391 tuhatta euroa).

Saneerausvelkojen määrä 30.6.2018 oli 100 tuhatta euroa (30.6.2017: 156 tuhatta euroa).

Savosolar Oyj sopi 21.5.2018 Finnvera Oyj:n ja Suur-Savon Osuuspankin kanssa 12 kuukauden jatkosta pääomalainojen erääntymiseen. Nyt sovitun eräpäivän siirron jälkeen yhteensä 1 431 tuhannen euron suuruiset lainat erääntyvät 31.12.2019 niiden alkuperäisen eräpäivän 31.12.2018 sijaan. Savosolarilla on myös kahden miljoonan euron pankkitakauslimiitti 30.11.2018 saakka Suur-Savon Osuuspankilta. Yhtiö käyttää limiittiä suurissa projekteissa muun muassa toimitusten ja takuuajan aikana tarvittaviin takauksiin.

Savosolarin rahoitustilanne parani merkittävästi katsauskauden jälkeen kesällä 2018 toteutetun merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin jälkeen. Yhtiö keräsi niissä yhteensä noin 3,7 miljoonan euron nettovarat kulujen jälkeen. Merkintäoikeusannista on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa kohdassa ”Merkintäoikeusanti ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti”.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2 450 tuhatta euroa (-2 799 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta 0 tuhatta euroa (-202 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 867 tuhatta euroa (682 tuhatta euroa), josta osakeantien osuus oli 213 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa). Savosolarin rahavarat 30.6.2018 olivat 629 tuhatta euroa (121 tuhatta euroa).

Savosolarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa ”Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 15 tuhatta euroa (202 tuhatta euroa), ja suurin osa niistä liittyi tavanomaiseen tuotannon ylläpitoon. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 15 tuhatta euroa (154 tuhatta euroa).

Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti on nostettu tasolle, joka mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon.

Aurinkolämpöjäähdytyksen SOLHC-projektiin (Solar Thermal Heating and Cooling) on saksalaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten yhteinen EU-hanke. Projektin saksalaisten osapuolien on vielä tuotannollistettava järjestelmään kuuluva jäähdytin, ennen kuin järjestelmää voidaan alkaa markkinoida. Projektiin on saatu Tekes-tukea vuonna 2017.

Savosolarin projekti uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on hyväksytty osaksi valtion keihäänkärkihankkeita. Tekes on myöntänyt projektille rahoitustukena enimmillään 494 tuhannen euron lainan, jonka korko on tällä hetkellä 1 %. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotannossa. Tavoitteena on alentaa logistiikka- ja asennuskustannuksia sekä parantaa asennuksen joustavuutta. Projekti kestää vuoden 2018 loppuun asti ja sen kokonaisbudjetti on 706 tuhatta euroa.

Henkilöstö ja johto

Savosolar Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 35 (39) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli katsauskaudella 36 (39).

Savosolarin myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Patrick Jansson jätti yhtiön huhtikuun lopussa, ja yhtiön myyntiorganisaatio siirtyi suoraan toimitusjohtaja Jari Varjotien alaisuuteen. Savosolarin johtoryhmä koostui 30.6.2018 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, talousjohtaja Nalle Stenman, projektien toteutuksesta ja systeeminsuunnittelusta vastaava johtaja Morten Hofmeister, tuotannosta vastaava johtaja Aku Järvisalo, tekninen johtaja Kaj Pischow ja laatupäällikkö Pekka Karjalainen.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar on aloittanut myynnin ja markkinoinnin Australiaan solmimalla katsauskaudella yhteistyösopimuksen Geoflow Australia Pty Ltd:n kanssa aurinkolämpökenttien ja aurinkolämpöä hyödyntävien kokonaisratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sopimuksen mukaan yhtiöt keskittyvät suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmiin, joiden markkinointi tapahtuu Savosolar Australia -nimellä. Geoflow toimii Savosolarin paikallisena kumppanina toteuttaen järjestelmien kokonaistoimitukset alueen asiakkaille. Savosolar toimittaa laitteistot ja osallistuu tarpeen mukaan projektien toteutukseen.

Toiminnan kehittäminen jatkuu myös latinalaisessa Amerikassa paikallisen yhteistyökumppanin Flemming Jorgensenin kanssa sekä muilla markkinoilla. 

Osana myynnin ja markkinoinnin kehittämistä on parannettu myös asiakasprojektien systeemisuunnittelua.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2017 ja päätti, että tilikauden tappio -5 663 528,48 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2018 on julkistettu ja toinen erä 1.11.ja 30.11.2018 välisenä aikana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Christof Geyn, Håkan Knutssonin ja Sami Tuhkasen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Aminoff, Gey ja Knutsson ovat myös yhtiön suurimmista omistajista riippumattomia.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petter Lindemanin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 200.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 152,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 26.3.2023 saakka.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi muutetaan Savosolar Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan lukemaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Savosolar Oyj, ruotsiksi Savosolar Abp ja englanniksi Savosolar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”

Ylimääräinen yhtiökokous 12.6.2018

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.6.2018 Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 400.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 305,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun ja kokouksen päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutus on voimassa 11.6.2023 saakka.


HIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä on tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimus koskien muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluja. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu katsauskaudella noin 324 tuhatta euroa (279 tuhatta euroa).

Samanlainen palvelusopimus on solmittu Savosolar GmbH:n kanssa ja sen perusteella Savosolar GmbH:lle on maksettu katsauskaudella noin 112 tuhatta euroa (52 tuhatta euroa).

MERKINTÄOIKEUSANTI JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI

Savosolar Oyj tiedotti 14.6.2018 päättäneensä järjestää noin 3,5 miljoonan euron merkintäoikeusannin (”osakeanti”) sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 3,3 miljoonaa euroa (”optio-oikeudet”). Yhtiö tiedotti lisäksi järjestävänsä mahdollisesti myös 0,9 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin.

Osakeannin merkintäaika oli 21.6.-10.7.2018 ja se merkittiin 126-prosenttisesti. 

Osakeannissa Savosolarin osakkeenomistajat saivat yhden merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä (18.6.2018) omistamaansa osaketta kohden. Kolme merkintäoikeutta oikeutti merkitsemään neljä antiosaketta. Merkintähinta oli 0,02 euroa tai 0,20 kruunua antiosakkeelta. Antiosakkeet edustivat noin 57,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Antiosakkeita merkinneille henkilöille tarjottiin vastikkeetta optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden sai yhden optio-oikeuden.

Yhtiön hallitus päätti 13.7.2018 osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Osakkeista 77 prosenttia allokoitiin merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 23 prosenttia ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille. Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 174.332.080 osakkeella.

Samalla, kun yhtiön hallitus päätti osakeannissa saatujen merkintöjen hyväksymisestä, se päätti suunnatusta osakeannista. Suunnatun osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 43.583.020 osakkeella. Osakeannin ja suunnatun osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 348.664.162. Osakeanneissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on 108.957.539.

Savosolar keräsi osakeanneilla kulujen jälkeen yhteensä noin 3,7 miljoonan euron varat, jotka käytetään käyttöpääoman vahvistamiseen.

Osakeanneissa merkityt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.7.2018 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 24.7.2018 First North Finlandissa ja 27.7.2018 First North Swedenissä.

Osakeannin johdosta yhtiön hallitus päätti myös muuttaa yhtiön optio-ohjelman 2-2017 ehtoja.  Optio-ohjelman 2-2017 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa ja jokainen optio antaa oikeuden merkitä kaksi osaketta.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Savosolarilla on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä 30.6.2018 oli 130.749.064 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeiden lukumäärä nousi katsauskauden jälkeen edellä kuvatussa merkintäoikeusannissa ja suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin myötä 348.664.162 osakkeeseen, mikä on yhtiön osakkeiden lukumäärä myös tämän puolivuosikatsauksen päivämääränä 27.8.2018. 

Savosolarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Kauden aikana osakkeen hinta First North Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,261 ja 1,20 (0,61 ja 3,03) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,309 (0,90) Ruotsin kruunua. First North Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,027 ja 1,113 (0,07 ja 0,32) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,031 (0,10) euroa.

Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2018 oli 170 021 673 osaketta. Savosolarilla oli 7 038 omistajaa 9.8.2018 (30.6.2017: 4 358). Yhtiö ei omistanut omia osakkeita tarkastuskauden lopussa.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 9.8.2018

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 44 351 260 12,72
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6 377 460 1,83
Geust Johan Niklas Erik 4 204 537 1,21
Virtway Invest AB (PUBL) 4 000 000 1,15
JPMEL – Stockholm branch 3 453 557 0,99
Croner, Eric 3 422 500 0,98
Jortikka, Pekka Tapani 3 167 693 0,91
Hämäläinen Sami Petteri 2 571 514 0,74
Netfonds ASA, NQ 2 191 956 0,63
Muhonen, Antti 2 107 522 0,60
Muut 272 880 867 78,26
Yhteensä 348 664 162 100

OPTIO-OHJELMAT

Savosolarilla oli katsauskauden päättyessä kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa: ”2-2017” henkilöstölle ja ”1-2018” sijoittajille. Henkilöstöoptio-ohjelman ”1-2015” merkintäaika päättyi 31.3.2018 eikä ohjelman perusteella merkitty optioita.

Henkilöstön optio-ohjelma (2-2017)

Vuoden 2017 optio-ohjelman 2-2017 perusteella voidaan myöntää enintään 2.000.000 yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat seuraaviin luokkiin: 500.000 kappaletta 2-2017A, 500.000 kappaletta 2-2017B, 500.000 kappaletta 2-2017C ja 500.000 kappaletta 2-2017D.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2-2017A 1.1.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017B 1.7.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017C 1.1.2019-31.12.2019 ja optio-oikeudella 2-2017D 1.7.2019-31.12.2019. Osakkeiden merkintähinta oli alunperin yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi First North Finlandissa 1.6.2017-31.8.2017 eli 0,12 euroa osakkeelta. Optio-ohjelmasta oli jaettu optioita yhtiön avainhenkilöille 30.6.2018 mennessä yhteensä 1.790.000 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen 13.7.2018 yhtiön hallitus päätti muuttaa optio-ohjelman 2-2017 ehtoja merkintäoikeusannin johdosta. Optio-ohjelman 2-2017 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa ja jokainen optio antaa oikeuden merkitä kaksi osaketta.

Sijoittajien optio-ohjelma (1-2018)

Yhtiön hallitus päätti ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 12.6.2018 saamansa valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta yhtiön 14.6.2018 päätetyssä merkintäoikeusannissa ja/tai suunnatussa annissa antiosakkeita merkinneille sijoittajille.

Optio-ohjelman 1-2018 mukaisia optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta yhteensä 108.957.539 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 108.957.539 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 26.11.-10.12.2018. Osakkeen merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 12.11.2018 – 23.11.2018 vähennettynä 25 prosentilla. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,02 euroa ja enintään 0,03 euroa. Euroclear Swedenin kautta toimitetuilla optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa, ja merkintähinta määritetään EURSEK-termiinikurssilla 23.11.2018.

Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa, jotta se voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina 2018-2019. Pääomaa tarvitaan myös toimintojen kehittämiseen.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiön 12.6.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 400.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 305,9 prosenttia yhtiön osakkeista yhtiökokoushetkellä.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 11.6.2023 saakka.

Valtuutuksesta käytettiin kesällä 2018 järjestetyn osakeannin ja sen yhteydessä järjestetyn suunnatun osakeannin ja optio-oikeuksien tarjoamisen sekä optio-ohjelman 2-2017 merkintäsuhteen muutoksen myötä yhteensä 328.872.639 osaketta ja siitä jäi käyttämättä 71.127.361 osaketta, olettaen, että valtuutuksen perusteella annetut optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään täysimääräisesti.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savosolar ei liiketoiminnan nykyisen kustannustason ja liikevaihtokertymän perusteella voi odottaa käyttöpääoman riittävän seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa ja Savosolarin hallitus on luottavainen, että yhtiön todennäköisesti tarvitsema lisärahoitus saadaan hankittua tälläkin kertaa. Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiö saa lisärahoitusta, että se saadaan ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta tarvitsemallaan tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savosolar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen sekä toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen.  Perustamisvuodesta 2010 lähtien vuoteen 2014 saakka yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa, ja vasta sen jälkeen yhtiön on pystynyt rakentamaan myyntiään ja tuotantoaan. Yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti. 

Savosolar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.

Yhtiön riskejä on kuvattu tarkemmin 14.6.2018 julkaistussa merkintäoikeusantiesitteessä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://savosolar.com -> sijoittajille -> hallinto.

RIITA-ASIAT

Ranskalainen Sunti SAS on haastanut Savosolar Oyj:n vastaamaan Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolar Oyj:n väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta. Sunti väittää Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta, joka liittyy aurinkokeräinkenttäprojektin keskeneräiseen tarjouskilpailuun Ranskassa. Sunti vaatii haastehakemuksessa Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta.

Tuomioistuin määritteli kesäkuussa 2018 asian käsittelylle aikataulun, jonka mukaan asiassa suoritetaan kirjallista valmistelua lokakuuhun 2018 saakka, jolloin tuomioistuin päättää ajankohdan ensimmäiselle suulliselle käsittelylle. Savosolar odottaa, että tuomioistuimen päätös saadaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Osapuolten on mahdollista valittaa päätöksestä.

Savosolar katsoo Suntin vahingonkorvausvaatimusten olevan perusteettomia.

STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana asiakkaille ja sovelluksiin, joissa hyötysuhde on oleellisen tärkeää. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessilämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savosolarilla on eri markkinoilla kumppaneita, jotka myyvät yhtiön tuotteita ja joiden kanssa yhtiö toimittaa kokonaistoimituksina energiajärjestelmiä. Kumppanit voivat olla joko globaaleja komponenttien tai ratkaisujen toimittajia, paikallisia integraattoreita tai asennusyrityksiä. Savosolar on siirtymässä vielä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.

Savosolarin tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2017-2018 tuotekehitysinvestointien arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 2-5 % liikevaihdosta.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on tällä hetkellä Euroopassa, mutta yhtiö on aloittanut aktiivisen partnereiden haun ja markkinoinnin Euroopan ulkopuolella ja pyrkii lähivuosina laajentumaan vahvasti myös Euroopan ulkopuolelle.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Yhtiö on sopinut katsauskauden jälkeen tanskalaisen Jelling Varmevaerkin kanssa 0,7 miljoonan euron laajennuksesta Savosolarin vuonna 2016 toimittamaan aurinkokeräinkenttään. 

Savosolarin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.8.2018. Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalle toimikaudelle seuraavat henkilöt: aiemmista hallituksen jäsenistä Feodor Aminoff ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Feodor Aminoffin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Savosolar arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2018 tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2017, jolloin se oli 831 tuhatta euroa. Yhtiön arvion mukaan koko vuoden liiketulos (EBIT) tulee olemaan parempi kuin vuonna 2017, jolloin liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Savosolar keskittyy aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla erityisesti segmentteihin, joissa on suuri nopean kasvun potentiaali. Niitä ovat kaukolämpömarkkina Euroopassa erityisesti Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa, Ruotsissa ja itäisen Euroopan maissa sekä muun muassa Kiinassa sekä teollisuuden prosessilämmitysjärjestelmiin, joiden potentiaalisimmat markkinat yhtiön näkökulmasta ovat Euroopan lisäksi Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

Aurinkolämmön taloudelliset ja ympäristöön liittyvät edut ovat lisänneet sen kiinnostavuutta erityisesti Euroopassa. Vuosina 2013-2016 merkittävä markkina oli käytännössä vain Tanskassa, jossa on vahvaa paikallista kilpailua. Nyt Tanska on reilun vuoden hiljaiselon jälkeen taas erittäin aktiivinen, ja muiden markkinoiden merkityksen odotetaan edelleen kasvavan.

Alan asiantuntijat ovat arvioineet, että aurinkokaukolämpö tuottaa tänä vuonna Euroopassa ensimmäistä kertaa yli 1 TWh (= 1 miljardia kilowattituntia) kaukolämpöä. Aurinkokaukolämmön kapasiteetin odotetaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 240 terawattituntiin, mikä tarkoittaisi 15 prosenttia Euroopan kaukolämpötarpeesta. Aurinkokaukolämmön markkina on kasvanut viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin 35 prosenttia per vuosi ja kasvu näyttää jatkuvan. Maailmanlaajuisesti markkinapotentiaali kaukolämmön osalta on yli miljardi neliömetriä, jolloin puhutaan usean sadan miljardin euron markkinapotentiaalista. (Lähteet: Werner Lutsch, Solar District Heating -konferenssi, huhtikuu 2018 sekä esityksiä Euroheat & Power ja SDH -konferensseista 2017-2018)

YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2019

Savosolar julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen 4.3.2019.

Savosolar Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 27.8.2018 klo 8.30 (CEST).

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista     
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat


Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Liikevaihto 1 329 612 831
Liiketoiminnan muut tuotot 9 90 24
Materiaalit ja palvelut -1 265 -324 -752
Henkilöstökulut -972 -1 071 -1 829
Poistot ja arvonalentumiset -336 -381 -762
Liiketoiminnan muut kulut -1 202 -1 125 -2 365
Liikevoitto/-tappio -2 436 -2 198 -4 853
Rahoitustuotot 0 0 14
Rahoituskulut -209 -347 -824
Satunnaiset erät 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 645 -2 545 -5 664
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 645 -2 545 -5 664
       


  1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,02 -0,07 -0,04
Tulos/osake, laimennettu, euroa    0,01   -0,07 -0,04
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden
päättyessä
130 749 062   35 469 332 130 749 062
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 130 749 062 35 469 332 130 749 062
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 242 206 601   35 654 532 130 934 262
       

LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
         
Vastaavaa        
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   1 433 1 813 1 628
Aineelliset hyödykkeet   989 1 318 1 130
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 584 3 293 2 920
         
Vaihtuvat vastaavat        
Vaihto-omaisuus   1 176 875 996
Pitkäaikaiset saamiset   1 395 224 222
Myyntisaamiset   81 239 49
Muut saamiset   78 28 43
Siirtosaamiset 20 51 35
Rahat ja pankkisaamiset 629 121 2 212
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   3 379 1 538 3 557
         
Vastaavaa yhteensä   5 963 4 831 6 478
         


(1 000 euroa) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017
Vastattavaa        
Oma pääoma        
Osakepääoma   470 470 470
SVOP-rahasto 25 133 19 149 24 919
Edellisten tilikausien tappio   -21 736 -16 072 -16 072
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 645 -2 545 -5 664
Oma pääoma yhteensä 1 222 1 002 3 653
 

Tilinpäätössiirtojen kertymä
       
Vapaaehtoiset varaukset   748 0 0
 

Pakolliset varaukset
       
Muut pakolliset varaukset   172 136 172
         
Vieras pääoma, pitkäaikainen        
Pääomalainat   1 431 1 431 0
Lainat rahoituslaitoksilta 359 391 312
Muut velat   0 157 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 790 1 979 312
         
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
Pääomalainat

 
0 0 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta  201 703 224
Saadut ennnakot   709 0 0
Ostovelat   421 517 316
Velat saman konsernin yrityksille   63 53 57
Muut velat   339 46 37
Siirtovelat 297 395 277
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 030 1 714 909
         
Vieras pääoma yhteensä   3 820 3 693 2 652
         
Vastattavaa yhteensä   5 963 4 831 6 478

LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Liiketoiminta      
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 645 -2 545 -5 664
Oikaisut 1 294 444 1 608
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -1224 7 199
Vaihto-omaisuuden muutos -180 385 -505
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 514 -257 -534
Korot liiketoiminnasta -209 -63 -810
Liiketoiminnan rahavirta -2 450 -2 799 -5 706
       
Investoinnit      
Investoinnit 0 -174 -181
Myönnetyt lainat 0 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 -28 -28
Investointien rahavirta   0  -202 -209
       
Rahoitus      
Maksullinen osakeanti 213 0 5 770
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 47 -148 -127
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 600 201
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -102 -66 -157
Saadut ennakkomaksut
Rahoituksen rahavirta
709
45
0
682
0
5 687
       
Rahavarojen muutos -1 583 -2 319 -228
Rahavarat kauden alussa 2 212 2440 2 440
Rahavarat kauden lopussa 629 121 2 212

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
       
Oma pääoma 1.1.2018 470 24 919 -21 736 0 3 653
Osakeanti 0 214 0 0 214
Katsauskauden tulos 0 0 0 – 2 645 -2 645
Oma pääoma 30.06.2018 470 25 133 -21 736 -2 645 1 222
           
Oma pääoma 1.1.2017 470 19 149 -16 072 0 3 547
Osakeanti 0 0 0 0 0
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 545 -2 545
Oma pääoma 30.06.2017 470 19 149 -16 072 -2 545 1 002
           

LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton) 
 

(1 000 euroa)   1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
         
Liikevaihto   1 329 612 831
Katsauskauden/tilikauden tulos   -2 645 -2 545 – 5 664
Rahavarat   629 121 2 212
Oma pääoma   1 222 1 002 3 654
Omavaraisuusaste, %   20,5 20,7 56,4
         
Tunnuslukujen laskentakaavat  
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma     
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä  
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä  
         

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty