Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET)

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty osana tonniston modernisointia. Alus hankittiin yritysryhmään loppuvuodesta 2021 ja sen oli tarkoitus kuljettaa Meriauran liikennöimänä kipsiä Saimaan kanavan kautta. Geopoliittisen tilanteen estettyä liikennöinnin Saimaan kanavassa alus on ollut aikarahdattuna ulkopuoliselle operaattorille. Laivan myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta Meriauran liikevaihtoon eikä tulokseen.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Savosolar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

More Posts

VG-Shipping osti osuuden Rederi Ab Nathaliesta, osana kauppahintaa Savosolarin osakkeita

Savosolar Oyj                                                     Yhtiötiedote                                       8.3.2023 klo 8.30 (CET) VG-Shipping osti osuuden Rederi Ab Nathaliesta, osana kauppahintaa Savosolarin osakkeita VG-Shipping Oy on ostanut 35% osuuden turkulaisesta