Savo-Solar Oy:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote                       17.12.2015 klo 16 (CET)

 

Savo-Solar Oy:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin

Savo-Solar Oy (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut merkintäoikeusannin siihen liittyvine optio-oikeuksineen (”Osakeanti”) 27.11.-15.12.2015 Suomessa ja 27.11.-11.12.2015 Ruotsissa.

  • Savo-Solarin noin 4,2 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti siihen liittyvine optio-oikeuksineen ylimerkittiin.
  • 38 % Osakeannista allokoidaan merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 62 % ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.
  • Tarjotuista osakkeista 44 % allokoidaan Suomessa merkinnän tehneille sijoittajille ja 56 % Ruotsissa merkinnän tehneille sijoittajille.

Savo-Solarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Olemme todella iloisia siitä, että kiinnostus Savo-Solarin osakeantiin oli näin suurta sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluan kiittää kaikkia nykyisiä osakkeenomistajia sekä uusia sijoittajia heidän osoittamastaan luottamuksesta. Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme tavoittelemamme rahoituksen ja voimme nyt keskittyä palvelemaan asiakkaitamme ja lisäämään kapasiteettiamme edelleen tulevaa kasvua varten. Pariisin onnistuneesta ilmastosopimuksesta on vain muutama päivä ja olen varma siitä, että meillä ja meidän ainutlaatuisella teknologiallamme tulee olemaan tärkeä rooli, kun maailma aloittaa tuon ilmastosopimuksen toteuttamisen. ”

Savo-Solarin hallitus päätti 17.12.2015 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Osakeannissa ilman merkintäoikeutta merkittyjen osakkeiden ja niihin liittyvien optio-oikeuksien osalta merkintöjen hyväksyminen on ehdollinen sille, että merkityt osakkeet maksetaan Yhtiölle viimeistään 22.12.2015. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien perusteella osakkeita merkinneille sijoittajille allokoitiin 38 % ja ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille sijoittajille 62 % tarjotuista osakkeista. Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee 10 591 620 osakkeella. Osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 15 887 430. Osakeannissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on 2 647 905.   

Niille merkitsijöille, jotka eivät saaneet kaikkia ilman merkintäoikeuksia merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 30.12.2015. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa.

Savo-Solar saa Osakeannilla yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa (ennen Osakeannista aiheutuvien, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämistä). Noin 0,525 miljoonaa euroa annista saatavista varoista maksettiin lainoja kuittaamalla.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 53, 2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa arviolta viikolla 53, 2015 First North Finlandissa ja arviolta viikolla 1, 2016 First North Swedenissä.

Osakeannin yhteydessä merkityt optio-oikeudet toimitetaan Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin ylläpitämien arvo-osuusjärjestelmien kautta merkitsijöille arviolta viikolla 2, 2016. Kaupankäynti optio-oikeuksilla alkaa arviolta viikolla 2, 2016 First North Finlandissa ja First North Swedenissä. Optio-oikeuksien ISIN-tunnus on FI4000170758.

Merkintäetuoikeusannin johdosta Yhtiön hallitus päätti myös muuttaa Yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelman 2015 ehtoja siten kuin sen ehdoissa on tarkemmin määrätty.

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa. Advokatfirman Westermark Anjou AB toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Ruotsiin lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa.

Lisätietoa:

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Oy
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osakkeet on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts