Savo-Solar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                        12.7.2016 klo 15.30 (CEST)

Savo-Solar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Savo-Solar Oyj piti ylimääräisen yhtiökokouksen tänään 12.7.2016. Kokoukseen osallistui yhteensä 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 570 790 osaketta eli noin 16,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta merkintäetuoikeusannilla siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Yhtiö on 21.6.2016 julkistanut merkintäoikeusannin järjestämistä koskevan suunnitelman.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 75,4 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen eli uudet osakkeet tarjotaan ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi näiden omistusosuuksien suhteessa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 päätettyä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 12.7.2016 klo 17 (CEST).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh.  +46 8 5030 1550.

 

More Posts