Savo-Solar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                28.3.2017 klo 18.00 (CET)

Savo-Solar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset

Savo-Solar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2017 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 18 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4 902 610 osaketta eli noin 13,82 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2016
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2016 ja päätti, että tilikauden tappio 5 475 335,59 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkiot 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.-31.5.2017 välisenä aikana ja toinen erä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Christof Geyn ja Sami Tuhkasen sekä uutena jäsenenä Håkan Knutssonin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja hallituksen jäsenet Aminoff, Gey ja Knutsson ovat yhtiön suurimmista omistajista riippumattomia.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 281,9 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaa Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Savo-Solarin kotisivuilla viimeistään 11.4.2017.

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Hyväksytty Neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
puh.  +46 8 5030 1550

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.3.2017 klo 18.00 (CET).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh.  +46 8 5030 1550.

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty