Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin selvästi ja yhtiö päätti suunnattujen osakeantien toteuttamisesta

Share:

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                       23.9.2016 klo 18.00 (CEST)

Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin selvästi  ja yhtiö päätti suunnattujen osakeantien toteuttamisesta

Savo-Solar Oyj (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) 5.9.-21.9.2016 välisenä aikana Suomessa ja 5.9.-19.9.2016 välisenä aikana Ruotsissa ja on päättänyt toteuttaa kolme suunnattua osakeantia sekä päättänyt muuttaa Yhtiön optio-ohjelmien 1-2015 ja 2-2015 ehtoja.

  • Savo-Solarin noin 3,9 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti ylimerkittiin, kokonaismerkintä oli 155 %.
  • 77,69 % Osakeannissa merkityistä osakkeista merkittiin merkintäoikeuksilla ja 22,31 % ilman merkintäoikeuksia sellaisten sijoittajien toimesta, jotka merkitsivät osakkeita myös merkintäoikeuksilla.
  • Tarjotuista osakkeista 54,94 % allokoidaan Suomessa merkinnän tehneille sijoittajille ja 45,06 % Ruotsissa merkinnän tehneille sijoittajille.
  • Savo-Solarin hallitus on päättänyt noin 23,1 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen suunnatun osakeannin järjestämisestä ammattilaisille sijoittajille.
  • Savo-Solarin hallitus on päättänyt noin 0,9 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen suunnatun osakeannin järjestämisestä merkintätakauksen antajille.
  • Yhtiön hallitus on lisäksi osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 19.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 23.786 uutta osaketta, jotka tarjotaan merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta.

Savo-Solarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Osakeanti on herättänyt laajaa kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Osakeannin tulos on meille Yhtiössä toimiville osoitus sitoutumisesta tavoitteisiimme ja strategiaamme ja se edistää ponnistelujamme liiketoimintamme kasvattamiseksi. Koska kiinnostus yhtiömme merkintäoikeusantia kohtaan oli odotettua suurempaa, Savo-Solarin hallitus on päättänyt järjestää uuden suunnatun osakeannin insitutionaalisille sijoittajille. Olemme iloisia siitä, että saamme tässä annissa mukaan merkittäviä omistajia, jotka toimivat pitkällä aikajänteellä ja varmistavat yhtiömme kasvupolun toteuttamisen. Haluan kiittää kaikkia nykyisiä ja uusia osakkeenomistajiamme heidän tuestaan ja luottamuksestaan meitä kohtaan.”

Savo-Solarin hallitus päätti 23.9.2016 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden allokaatiosta. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Osakkeista merkittiin merkintäoikeuksien perusteella 77,69 % ja ilman merkintäoikeuksia 22,31 % sellaisten sijoittajien toimesta, jotka merkitsivät osakkeita myös merkintäoikeuksilla. Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee 11.930.156 osakkeella. Osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 27.837.031.

Niille merkitsijöille, jotka eivät saaneet kaikkia merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 5.10.2016. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Savo-Solar saa Osakeannilla yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa (ennen Osakeannista aiheutuvien, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen sekä nostetun siltalainarahoituksen takaisinmaksun vähentämistä). Noin 0,2 miljoonaa euroa Osakeannista saatavista varoista maksettiin lainoja kuittaamalla.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 39, 2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa arviolta viikolla 39, 2016 First North Finlandissa ja arviolta viikolla 40, 2016 First North Swedenissä.

Samalla kun Yhtiö päätti Osakeannissa saatujen merkintöjen hyväksymisestä, Yhtiö päätti suunnatusta osakeannista ammattimaisille sijoittajille, suunnatusta osakeannista merkintätakauksen antajille ja vastikkeettomasta suunnatusta osakeannista hallituksen jäsenille.

Ammattimaisille sijoittajille suunnatun osakeannin seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee 7.369.395 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli sama kun Osakeannissa, eli 3,14 Ruotsin kruunua. Kuten esitteessä todettiin, syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ja suunnatun osakeannin järjestämiselle ammattimaisille sijoittajille on Yhtiön rahoituspohjan laajentaminen riittävän rahoituksensaannin turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Savo-Solar saa suunnatulla osakeannilla noin 23,1 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Tässä suunnatussa osakeannissa annettavat osakkeet vastaavat noin 20,78 % Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin ja kaikkien kolmen suunnatun osakeannin jälkeen.

Ammattimaisille sijoittajille suunnatun osakeannin enimmäiskooksi oli Osakeantia koskevassa esitteessä ilmoitettu 4.909.210 osaketta ja noin 1,62 miljoonaa euroa. Koska Osakeanti ja suunnattu osakeanti herättivät niin suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, Yhtiön hallitus päätti kasvattaa suunnatun osakeannin kokoa edellä kuvatulla tavalla. Suunnatun osakeannin koon kasvattamisesta johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt tarjota Osakeannissa osakkeita merkinneille sijoittajille mahdollisuuden peruuttaa merkintänsä 27.9.2016 klo 16.00 Suomen aikaa (klo 15.00 Ruotsin aikaa) mennessä ilmoittamalla asiasta Mangold Fondkommission AB:lle (ta@mangold.se, +46 8 503 01 580).

Merkintätakauksen antajille suunnatun osakeannin seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee 239.120 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,82 Ruotsin kruunua, mikä vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia First North Swedenissä 5.9.-19.5.2016 välisenä aikana. Kuten esitteessä todettiin, syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden poikkeamisesta oli Yhtiön päätös hankkia merkintätakauksen sen varmistamiseksi, että Osakeannilla saadaan kerättyä vähintään noin 2,9 miljoonaa euroa ennen Yhtiön maksettavaksi jäävien Osakeannin arvioitujen kulujen vähentämistä. Merkintätakausten saamisen ehtona oli, että merkintätakauksen antajilla on halutessaan oikeus saada merkintätakauspalkkionsa Yhtiön osakkeina. Merkintähinta suoritetaan kuittaamalla merkintätakauksen antajan merkintätakauspalkkio, joka määräytyy 14.6.2016 solmitun merkintätakaussopimuksen mukaisesti, osakkeiden merkintähintaa vastaan. Nämä suunnatussa osakeannissa annettavat osakkeet vastaavat noin 0,67 % Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin ja kaikkien kolmen suunnatun osakeannin jälkeen.

Savo-Solarin hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 19.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 23.786 uutta osaketta, jotka tarjotaan merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan yhteensä 9.515 uutta osaketta ja muille hallituksen jäsenille kullekin 4.757 uutta osaketta. Koska hallituksen jäsen Sami Tuhkanen on ilmoittanut, ettei hän vastaanota palkkiota, suunnatussa osakeannissa tarjottavien osakkeiden yhteismäärä on 23.786. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä kahden viikon ajanjaksolla Yhtiön puolivuotiskatsauksen 1.1.-30.6.2016 julkistamisesta (12.8.-25.8.2016), eli 4,30 Ruotsin kruunua.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 19.4.2016, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille Yhtiön uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä hallituksen jäsenille osakkeina maksettavasta palkkiosta suoritettiin hallituksen 3.5.2016 päättämällä suunnatulla osakeannilla. Tämän päivän suunnattu osakeanti on toinen erä hallituksen jäsenille osakkeina maksettavasta palkkiosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Osakeannin ja kaikkien kolmen suunnatun osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 35.469.332.

Suunnatuissa osakeanneissa merkityt osakkeet, lukuun ottamatta ammattimaisille sijoittajille suunnattua osakeantia, merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 39, 2016. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa arviolta viikolla 39, 2016 First North Finlandissa ja arviolta viikolla 40, 2016 First North Swedenissä. Ammattimaisille sijoittajille suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 40, 2016. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa arviolta viikolla 40, 2016 First North Finlandissa ja arviolta viikolla 41, 2016 First North Swedenissä.

Osakeannin johdosta Yhtiön hallitus päätti myös muuttaa Yhtiön optio-ohjelmien 1-2015 ja 2-2015 ehtoja niiden ehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman 1-2015 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,82 euroa ja optio-ohjelman 2-2015 osalta 0,88 euroa.

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB ja G&W Fondkommission AB toimivat Yhtiön taloudellisina neuvonantajina Osakeannissa ja suunnatuissa osakeanneissa. Smartius Oy toimi Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa ja suunnatuissa osakeanneissa Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 23.9.2016 klo 18 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 18 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North