Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiö päätti suunnattujen osakeantien toteuttamisesta sekä uudesta optio-ohjelmasta yhtiön johdolle

Savo-Solar Oyj                  
Yhtiötiedote                       6.7.2017 klo 8.55 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiö päätti suunnattujen osakeantien toteuttamisesta sekä uudesta optio-ohjelmasta yhtiön johdolle


Savo-Solar Oyj (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) 14.-30.6.2017 Suomessa ja 14.-28.6.2017 Ruotsissa ja on päättänyt toteuttaa kaksi suunnattua osakeantia sekä uuden optio-ohjelman Yhtiön johdolle.

  • Savo-Solarin noin 4,3 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti ylimerkittiin, kokonaismerkintä oli 113 %.
  • 66 % Osakeannista allokoidaan merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 34 % ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.
  • Savo-Solarin hallitus on päättänyt noin 1,8 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen suunnatun osakeannin järjestämisestä merkintätakauksen antajille.
  • Yhtiön hallitus on lisäksi osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 118.645 uutta osaketta, jotka tarjotaan merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta.
  • Lisäksi Savo-Solarin hallitus on päättänyt uudesta johdon optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan myöntää enintään 2.000.000 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 osaketta Yhtiössä.

Savo-Solarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”On todella hienoa nähdä, että puhtaan aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa edelleen sijoittajia. Olemme Savo-Solarissa erittäin tyytyväisiä osakeannin myönteiseen vastaanottoon ja haluan kiittää kaikkia antiin osallistuneita entisiä ja uusia osakkeenomistajiamme. Osakeannilla kerätyt varat antavat mahdollisuuden jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista. Liiketoiminnan näkymät ovat hyvät ja viimeaikaiset onnistumiset muun muassa Ranskassa ovat osoitus ratkaisujemme kilpailukyvystä. Jatkamme määrätietoista työtä kasvu- ja kannattavuustavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Yhtiön hallitus päätti 5.7.2017 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Osakeannissa ilman merkintäoikeutta merkittyjen osakkeiden ja niihin liittyvien optio-oikeuksien osalta merkintöjen hyväksyminen on ehdollinen sille, että merkityt osakkeet maksetaan Yhtiölle viimeistään 10.7.2017. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien perusteella osakkeita merkinneille sijoittajille allokoitiin 66 % ja ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille sijoittajille 34 % tarjotuista osakkeista. Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee 70.938.664 osakkeella. Osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 106.407.996. Osakeannissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on 23.645.786.

Niille merkitsijöille, jotka eivät saaneet kaikkia ilman merkintäoikeuksia merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 14.7.2017. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa.

Savo-Solar saa Osakeannilla yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa (ennen Osakeannista aiheutuvien, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämistä).

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 29, 2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa arviolta viikolla 29, 2017 First North Finlandissa ja First North Swedenissä.

Osakeannin johdosta Yhtiön hallitus päätti myös muuttaa Yhtiön optio-ohjelman 1-2015 ehtoja sen ehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman 1-2015 mukainen uusi osakekohtainen merkintähinta on 0,53 euroa.

Suunnatut osakeannit

Merkintätakauksen antajille suunnatun osakeannin seurauksena Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä nousee  3.164.224 osakkeella. Osakekohtainen merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,76 Ruotsin kruunua, mikä vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia First North Swedenissä 14.6.-28.6.2017 välisenä aikana. Kuten esitteessä todettiin, syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseeen oli Yhtiön päätös hankkia merkintätakaus sen varmistamiseksi, että Osakeannilla saadaan kerättyä vähintään noin 2,6 miljoonaa euroa ennen Yhtiön maksettavaksi jäävien Osakeannin arvioitujen kulujen vähentämistä. Merkintätakausten saamisen ehtona oli, että merkintätakauksen antajilla on halutessaan oikeus saada merkintätakauspalkkionsa Yhtiön osakkeina. Merkintähinta suoritetaan kuittaamalla merkintätakauksen antajan merkintätakauspalkkio, joka määräytyy 24.5.2017 solmitun merkintätakaussopimuksen mukaisesti, osakkeiden merkintähintaa vastaan. Nämä suunnatussa osakeannissa annettavat osakkeet vastaavat noin 2,9 % Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin ja molempien suunnatun osakeannin jälkeen.

Savo-Solarin hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 118.645 uutta osaketta, jotka tarjotaan merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan yhteensä 59.323 uutta osaketta ja muille hallituksen jäsenille kullekin 29.661 uutta osaketta, paitsi hallituksen jäsenelle Sami Tuhkaselle, joka on ilmoittanut, ettei hän vastaanota palkkiota. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Swedenissä kolmen päivän ajanjaksolla siitä kun Yhtiö julkisti suunnitelmansa järjestää Osakeannin (29.5.-31.5.2017), eli 0,71 Ruotsin kruunua.

Osakeannin ja molempien suunnattujen osakeantien jälkeen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 109.690.865.

Suunnatuissa osakeanneissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 29, 2017. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa arviolta viikolla 29, 2017 First North Finlandissa ja First North Swedenissä.

Uusi optio-ohjelma

Lisäksi Savo-Solarin hallitus on päättänyt uudesta johdon optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan myöntää enintään 2.000.000 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 osaketta Yhtiössä. Optio-oikeudet jakautuvat seuraaviin luokkiin: 500.000 kappaletta 2-2017A, 500.000 kappaletta 2-2017B, 500.000 kappaletta 2-2017C ja 500.000 kappaletta 2-2017D. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Optio-oikeudella 2-2017A 1.1.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017B 1.7.2018-31.12.2019, optio-oikeudella 2-2017C 1.1.2019-31.12.2019 ja optio-oikeudella 2-2017D 1.7.2019-31.12.2019. Osakkeiden merkintähinta on Yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi First North Finlandissa 1.6.2017-31.8.2017. Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB ja Augment Partners AB toimivat Yhtiön taloudellisina neuvonantajina Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 6.7.2017 klo 8.55 (CEST).

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts