Savo-Solar Oyj: Pääomistaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on antanut omistusosuuttaan vastaavan merkintäsitoumuksen Savo-Solar Oyj:n suunnitellussa merkintäoikeusannissa

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                      1.7.2016 klo 8.00 (CET)

Pääomistaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on antanut omistusosuuttaan vastaavan merkintäsitoumuksen Savo-Solar Oyj:n suunnitellussa merkintäoikeusannissa

Viitaten Savo-Solar Oyj:n (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) 21.6.2016 julkistamaan yhtiötiedotteeseen Yhtiö on vastaanottanut uusia merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta, jotka vastaavat enintään 16,3 prosenttia suunnitellusta merkintäoikeusannista (”Osakeanti”).

Yhtiö on vastaanottanut uusia merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä enintään noin 0,6 miljoonan euron määrälle, joka vastaa enintään 16,3 prosenttia Osakeannista. Aikaisemmin Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksia ulkopuolisilta sijoittajilta yhteensä noin 2,4 miljoonan euron määrälle, joka vastaa 61,2 prosenttia Osakeannista. Näin ollen Osakeanti on yhteensä taattu enintään noin 77,5 prosenttiin.

Uudet merkintäsitoumukset on saatu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta (”Sitra”), joka on Yhtiön pääomistaja ja Yhtiön hallituksen puheenjohtajalta Feodor Aminoffilta. Sitra on sitoutunut merkitsemään omistusosuuttaan vastaavan osuuden Osakeannissa merkityistä osakkeista. 

Sitran pääomasijoituksista vastaava johtaja Sami Tuhkanen: ”Savo-Solarin liikevaihdon nopea kasvu, kannattavuuden kehittyminen hyvään suuntaan ja lupaavat kasvunäkymät ovat keskeiset argumentit Sitran merkintäsitoumuksen antamiselle.” 

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävänä on edistää Suomen talouden määrällistä ja laadullista kasvua, vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:
Savo-Solar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo-Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

More Posts