Savo-Solar Oy: Osakkeenomistajien ehdotukset 19.4.2016 pidettävälle Savo-Solar Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oy                       Yhtiötiedote                               12.4.2016 klo 16:30 (CET)

Osakkeenomistajien ehdotukset 19.4.2016 pidettävälle Savo-Solar Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oy:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tehneet seuraavat ehdotukset 19.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.5.-31.5.2016 välisenä aikana ja toinen erä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemista koskien

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff ja Sami Tuhkanen sekä uusina jäseninä suostumuksensa mukaisesti Kenth Granljung (Ruotsin kansalainen, M.Sc. (tekninen fysiikka) ja M.B.A. (kansainvälinen liiketoiminta), s. 1971), Christof Gey (Saksan kansalainen, M.Sc. (mekaniikka), s. 1964) ja Michael Mattsson (Ruotsin kansalainen, M.Sc. (kansantaloustiede ja johtaminen / rahoitus), s. 1973).

Kenth Granljung
Kenth Granljung työskentelee Latour-konserniin kuuluvan Swegon AB:n, joka on markkinajohtaja energiatehokkaissa ilmastointi- ja sisätilojen lämpötilajärjestelmissä, Pohjoismaista ja Baltiasta vastaavana johtajana. Vuosina 2012-2014 hän työskenteli TA Hydronicsin palveluksessa (nykyisin IMI Hydronic Engineering) Pohjois-Euroopasta vastaavana johtajana, vuosina 2011-2012 ClimateWell AB:ssa johtajana, vuosina 2008-2011 Vacon Oyj:ssä globaaleista asiakkuuksista ja Afrikasta vastaavana johtajana, vuosina 2006-2008 Vacon AB:n toimitusjohtajana, vuosina 1999-2006 Siemensillä corporate account managerina ja autoteollisuussektorin managerina ja vuosina 1995-1999 ABB:n myynti- ja projektitoiminnossa Saksassa. Kenth Granljung toimii Comsys AB:n hallituksen jäsenenä.

Christof Gey
Christof Gey työskentelee Solarstation SVS GmbH:n palveluksessa konsulttina sekä kansainvälisesti aurinko- ja lämmitysmarkkinoihin liittyvän maahantuonnin ja vähittäismyynnin parissa asiakkaille, jotka ovat muun muassa Kiinassa (Linou-Ritter), Yhdysvalloissa (Ferro, MP-Tec), Kanadassa (Enerworks), Lähi-idässä, Espanjassa (Consolar), Puolassa, Ruotsissa (ClimateWell) ja Saksassa (Vaillant, Solvis Energiesysteme GmbH, NARVA Lichtquellen GmbH jne.). Vuonna 1999 hän perusti aurinkokeräimiä valmistavan ja myyvän GeySolin ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2004. Vuosina 1995-1999 hän työskenteli lämmitysurakoitsija Erwin Maier GmbH:n palveluksessa ja vuosina 1993-1995 insinöörinä Ing. Büro geTec:in palveluksessa.

Michael Mattsson
Michael Mattsson työskentelee ammattimaisena sijoittajana, yrittäjänä (vuodesta 2013 Svenska Pannkakshuset AB:ssa, vuosina 2006-2010 Åre Skilodge AB:ssa) ja hallituksen jäsenenä (Copperstone Resources AB). Vuonna 2011 hän työskenteli yrityskauppaneuvonantajana Mellby Gård AB:n tytäryhtiölle (yritysosto Yhdysvalloissa), vuosina 2003-2009 Kaupthing rahastojen, private bankingin ja varainhoidon sekä Kaupthingin Investment Banking & Business Control -yksikössä Tukholmassa, vuosina 1996-1999 ja 2001-2002 Enskilda Securitiesin corporate finance -yksikössä Tukholmassa ja vuosina 1999-2001 Enskilda Securitiesin palveluksessa New Yorkissa työskennellen Enskildan ja The Blackstone Groupin M&A-allianssissa.

SAVO-SOLAR OY

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö-järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi

More Posts