Savo-Solar oikaisee vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä taloudellisia tietoja Q1 2017

Share:

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                      7.6.2017 klo 15:30 (CEST)

Savo-Solar oikaisee vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä taloudellisia tietoja 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta

Savo-Solar Oyj:n (”Savo-Solar” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt oikaistun tilinpäätöksen vuodelta 2016. Oikaistuun tilinpäätökseen on sisällytetty 211,5 tuhannen euron suuruinen projektikulujaksotus, mikä ei sisältynyt aiemmin hyväksyttyyn ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Vastaava oikaisu on tehty tuloslaskelma ja -tasetietoihin 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilinpäätös on oikaistu sisällyttämällä siihen 211,5 tuhannen euron suuruinen projektikulujaksotus, joka ei sisältynyt lakisääteiseen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen. Tämä tarkoittaa muun muassa että Materiaalit ja palvelut kasvaa -5.083,1 tuhannesta eurosta -5.294,6 tuhanteen euroon ja Liiketappio kasvaa -4.310,6 tuhannesta eurosta -4.522,1 tuhanteen euroon 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiön tänään julkistamaan esitteeseen sisällytettyyn 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen sisältyviä tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja on oikaistu takautuvasti edellä esitetyn seikan osalta. Oikaistut tilintarkastetut tilinpäätöstiedot 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu esitteeseen sisällytettäväksi, eikä niitä ole käsitelty tai vahvistettu Yhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiö julkaisi 29.5.2017 tuloslaskelma- ja tasetietoja 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Näitä tietoja on oikaistu vastaavalla 211,5 tuhannen euron kulukirjauksen oikaisulla. Kyseinen kulu sisältyi 31.3.2017 taseen ostovelkoihin.

Oikaistusta tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus sisältää saman Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvää olennaista epävarmuutta koskevan lisätiedon kuin 31.12.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksestä annettu 14.3.2017 päivätty tilintarkastuskertomus, jonka Yhtiö on julkistanut yhtiötiedotteella 15.3.2017. Oikaistusta tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus sisältää lisäksi seuraavan tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon:

”Tietyn seikan painottaminen

Haluamme kiinnittää huomioita sivun 5 liitetietoon ”Vuoden 2016 tilinpäätöksen oikaisu” jossa kuvataan oikaisu, joka on tehty hallituksen 3.3.2017 allekirjoittamaan ja yhtiökokouksen 28.3.2017 vahvistamaan tilinpäätökseen josta olemme antaneet kertomuksen 14.3.2017. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.”

Oikaistu vuoden 2016 tilinpäätös ja sekä tähän liittyvä tilintarkastuskertomus ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä sekä ja saatavissa Yhtiön sivustolla.

Lisätietoja:

Savo-Solar Oyj
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 7.6.2017 klo 15:30 (CEST).

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

Savo-Solar Oyjn päivitetty tilinpäätös vuodelta 2016

More Posts

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli

Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Meriaura Oy:n hankinnan jälkeen

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                                       18.11.2022 klo 9.00 (CET) Savosolar Oyj on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Savosolar Oyj:n arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North