Savo-Solar julkaisee ennakkotietoja vuoden 2016 tuloksestaan – Savo-Solar sopeuttaa Suomen toimintojaan ja vahvistaa myyntiorganisaatiotaan

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                       10.2.2017 klo 10.10 (CET)

Savo-Solar julkaisee ennakkotietoja vuoden 2016 tuloksestaan – Savo-Solar sopeuttaa Suomen toimintojaan ja vahvistaa myyntiorganisaatiotaan

  • Savo-Solarin alustavan tilinpäätöslaskennan perusteella yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto on noin 5,4 miljoonaa euroa eli noin 164 % suurempi kuin vuonna 2015. Liiketulosmarginaali parani noin sadalla prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta.
  • Savo-Solar sopeuttaa toimintojaan Suomessa ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
  • Savo-Solar vahvistaa myyntiorganisaatiotaan Tanskassa uusilla rekrytoinneilla.

Ennakkotietoja Savo-Solar Oyj:n tuloksesta vuonna 2016: Liikevaihto ennustehaarukan yläreunassa, liiketappio hieman arvioitua suurempi

Alustavan tilinpäätöslaskennan perusteella Savo-Solar Oyj:n koko vuoden 2016 liikevaihto on noin 5,4 miljoonaa euroa eli noin 164 % suurempi kuin vuonna 2015. Liiketappio (EBIT) on noin -4,3 miljoonaa euroa. Euromääräinen liiketappio on näin ollen suurempi kuin vuonna 2015, mutta liiketulosmarginaali on selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Yhtiön aiempaa ennustetta heikompi tulos johtui varsinkin voimakkaan kasvun edellyttämistä myyntipanostuksista, ensimmäisten kaksilasikeräinten toimituksiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista (jotka aiheuttivat noin puolet tulosheikennyksestä) sekä tuloslaskelmaan kirjatuista takuuvarauksista.

Savo-Solar on toteuttanut vuonna 2016 mittavia investointeja ja tuotannon tehostamistoimenpiteitä, ja nämä heijastuvat tuloskehitykseen selvemmin vuonna 2017.

Yhtiö arvioi aiemmin 12.8.2016 julkaistussa puolivuotiskatsauksessa, että yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto tulisi olemaan yli kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna eli noin 4,5-5,5 miljoonaa euroa.  Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioitiin olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015, jolloin se oli -3,7 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaalin arvioitiin olevan selvästi paremman kuin vuonna 2015. 

Savo-Solarin tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 julkaistaan maanantaina 6.3.2017.    

Savo-Solar virtaviivaistaa Suomen toimintojaan ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Savo-Solar Oyj sopeuttaa toimintaansa kysyntätilanteen mukaisesti ja käynnistää Suomen yhtiön henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään arviolta noin 35 henkilön mahdollisia lomautuksia tai irtisanomisia. Neuvottelut eivät koske myyntihenkilöstöä.

Savo-Solarin tilauskanta on heikentynyt pääasiassa siksi, että samalla kun yhtiö on toimittanut suuria tilauksia, yhtiön päämarkkina-alueella Tanskassa ei saatu uusia tilauksia samassa tahdissa. Syynä alentuneeseen kysyntään viime vuoden lopulla oli Tanskan valtion energiansäästö- ja päästövähennysohjelman jatkamispäätöksen viivästyminen, joka lykkäsi energiayhtiöiden investointipäätöksiä. Päätös ohjelman jatkumisesta tehtiin lopulta joulukuun lopussa, ja sen jälkeen markkina on lähtenyt nopeaan kasvuun.

Savo-Solar on toteuttanut kapasiteettia kasvattavia investointeja pinnoituksessa ja keräinten valmistuksessa sekä tehostanut tuotantoa monin eri toimenpitein. Lisäksi asiakasprojektien painopiste on siirtynyt palveluja sisältäviin kokonaistoimituksiin, joissa keräimien tuotannon osuus koko kaupan arvosta on suhteellisesti pienempi.

Savo-Solar vahvistaa myyntiorganisaatiotaan Tanskassa

Savo-Solar vahvistaa organisaatiotaan nimittämällä Lars Rossenin Tanskan myyntipäälliköksi ja Morten Hofmeisterin projekteista ja systeemisuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi. Hofmeister nimitettiin myös johtoryhmän jäseneksi.

Lars Rossenilla on 35 vuoden kokemus kaukolämpöliiketoiminnasta Tanskassa ja Saksassa. Hän on työskennellyt kaukolämpöön liittyvissä rakennus- ja energiaprojektissa ja hankkinut niissä vankan osaamisen sekä voimalaitosten operatiivisessa toiminnassa, konsultointiliiketoiminnassa, kaukolämpöputkien valmistuksessa ja urakoinnissa.

Morten Hofmeisterilla on laaja kokemus kaukolämmön kehittämisessä ja suunnittelussa. Hän on työskennellyt muun muassa osastopäällikkönä ja projektipäällikkönä PlanEnergissä, joka on tunnettu järjestelmäsuunnittelu-yhtiö Tanskassa. Hänen vankka projektiosaamisensa kattaa kaukolämmön kehittämisen sekä Itä- että Länsi-Euroopassa ja Tanskassa.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 10.2.2017 klo 10.10 (CET).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh.  +46 8 5030 1550.

More Posts

Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       8.12.2022 klo 10.30 (CET) Savosolar nimittää Kirsi Suopellon strategiajohtajaksi Savosolar on nimittänyt Kirsi Suopellon, oikeustieteen maisteri ja MBA (syntynyt 1976) Savosolar

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                       25.11.2022 klo 11.00 (CET) Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.11.2022 Helsingissä. Kokouksessa oli