Osakkeenomistajien ehdotukset Savo-Solar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Savo-Solar Oyj                                  
Yhtiötiedote                        20.3.2018 klo 14.30 (CET)

Osakkeenomistajien ehdotukset Savo-Solar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Savo-Solar Oyj:n hallitus on vastaanottanut seuraavan osakkeenomistajien ehdotuksen 27.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:


Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 5.7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Ehdotus hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 5.7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen kaikki nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Christof Gey, Håkan Knutsson ja Sami Tuhkanen. Kaikki henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja Feodor Aminoff, Christof Gey ja Håkan Knutsson ovat riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh. +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 20.3.2018 klo 14.30 (CET).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

More Posts