Osakkeenomistajien ehdotukset 28.3.2017 pidettävälle Savo-Solar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote                20.3.2017 klo 20.30 (CET)

Osakkeenomistajien ehdotukset 28.3.2017 pidettävälle Savo-Solar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oy:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tehneet seuraavat ehdotukset 28.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioksi 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.-31.5.2017 välisenä aikana ja toinen erä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Ehdotus hallituksen jäseniksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Christof Gey ja Sami Tuhkanen sekä Håkan Knutsson (M.Sc. Industrial Engineering and Management, s. 1963) uutena jäsenenä. Håkan Knutsson on yhtiöstä riippumaton. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla ennen yhtiökokousta. Michael Mattsson ja Kenth Granljung eivät ole muiden sitoumuksiensa vuoksi käytettävissä hallituksen jäseniksi. Molemmat kuitenkin jatkavat yhtiön neuvonantajina erityisprojekteissa.

Håkan Knutsson
Håkan Knutsson työskentelee toimitusjohtajana Indepro AB:ssä, joka tarjoaa yrityspalveluja cleantech-yhtiöille ja konsultointipalvelua energiayhtiöille. Hän on työskennellyt ylimmän johdon tehtävissä Arca Systems Scandinaviassa, Sani Maskiner -yhtiössä ja Sustainable Business Hub Scandinavia AB:ssä sekä myynnin ja markkinoinin tehtävissä ABB:n palveluksessa Ruotsissa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Venezuelassa ja Qualitrol Corporationin palveluksessa Yhdysvalloissa. Hän on hallituksen puheenjohtaja Swedish Council for District Heatingissä (Sweheat).

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Hyväksytty Neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh.  +46 8 5030 1550

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 20.3.2017 klo 20.30 (CET).


Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh.  +46 8 5030 1550.

 

More Posts