Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Savosolar Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä (viimeinen vaihe)

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto            13.5.2020 klo 16.30 (CEST)

Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Savosolar Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä (viimeinen vaihe)

Savosolar Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Savosolar”) varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2020 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:aa Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyä varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2020 15.000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille, jotka jäljempänä määriteltynä täsmäytyspäivänä a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. osakkeenomistajan nimissä tai b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen sadalla, siinä määrin kuin ko. osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi sadalla edellyttää. Lisäksi päätettiin, että jäljellä oleva osa Yhtiön ko. hallussa olevista osakkeista mitätöidään.

Täsmäytyspäivä Yhtiön osakemäärän vähentämiseksi oli a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään (joko omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä) merkittyjen osakkeiden osalta 4.5.2020 ja b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjen hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 29.4.2020.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, Yhtiö on edellä mainittuun lunastussuhteeseen ja edellytykseen perustuen laskenut liikkeeseen eli luovuttanut yhteensä 2.279 omaa osaketta em. osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että em. osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen sadalla. Tämä osakeanti / -luovutus koskee ainoastaan kaikkia edellä tarkoitettuihin ryhmiin a) ja b) kuuluvia osakkeenomistajia, jotka omistavat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin tai Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä hallintarekisteröityjä osakkeita siinä määrin kuin ko. osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi sadalla edellyttää.

Lisäksi yhteensä 12.721 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta mitätöitiin hallituksen päätöksellä tänään 13.5.2020. Lopullinen osakkeiden lukumäärä edellä mainitun osakkeiden mitätöinnin jälkeen, eli osakkeiden lukumäärä kaikkien osakkeiden lukumäärän vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.5.2020.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 13.5.2020 klo 16.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

More Posts

Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan

Savosolar Oyj Yhtiötiedote                                       13.3.2023 klo 8.30 (CET) Savolarin tytäryhtiö Meriaura on myynyt M/S Ramonan Meriauran laivaston vanhin ja pienin alus M/S Ramona on myyty