Noin 89,51 prosenttia Savosolar Oyj:n optio-oikeuksista 2-2020 käytettiin osakkeiden merkintään

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto                            24.03.2021 klo 16.00 (CET)

Noin 89,51 prosenttia Savosolar Oyj:n optio-oikeuksista 2-2020 käytettiin osakkeiden merkintään

Noin 89,51 prosenttia Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) optio-oikeuksista 2-2020 käytettiin osakkeiden merkintään, minkä johdosta Yhtiö kerää noin 1,25 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Yhtiö on päättänyt suunnatusta osakeannista, jolla Yhtiö kerää noin 0,15 miljoonaa euroa (”Suunnattu Anti”).

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-oikeuksilla 2-2020 päättyi 19.03.2021. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta ja Yhtiö sai noin 1,25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Noin 89,51 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään.

Kuten Yhtiö tiedotti 08.03.2021, Yhtiö on tehnyt sopimuksen määrältään enintään noin 0,42 miljoonan euron suuruisesta merkintätakauksesta, jota voidaan käyttää, jos optio-ohjelmaan 2-2020 kuuluvia optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti. Täten Yhtiön hallitus on päättänyt Suunnatusta Annista, jossa enintään 1.521.496 uutta osaketta tarjotaan merkittäväksi ja jossa Yhtiö kerää noin 0,15 miljoonaa euroa ennen kuluja. Merkintähinta on 0,977 Ruotsin kruunua per osake, mikä on sama merkintähinta kuin optio-oikeuksien nojalla.

Suunnattuun Antiin liittyvän merkintätakaussopimuksen mukaan sijoittaja on oikeutettu takauspalkkioon, joka on määrältään 8 prosenttia merkintätakauksesta, siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta. Palkkio maksetaan rahana.

Optio-oikeudet, joita ei käytetty osakkeiden merkintään, ovat arvottomia ja poistetaan optio-oikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 24.03.2021 klo 16.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.