Tiedotustilaisuuden 29.8.2022 aineisto

Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyvät osakevaihdolla – tiedotustilaisuuden aineisto

Savosolar Oyj on allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-ShippingOy:ltä merilogistiikkaan erikoistuneen Meriaura Oy:n ja VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. VG Shippingistä tulee yhdistymisen jälkeen Savosolar Oyj:n enemmistöomistaja.

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan markkinoilla vallitsevaa tarjonnan vajetta. Savosolarin omistajat saavat uudesta kokonaisuudesta 30 prosentin omistusosuuden, VG Shipping omistaa 70 prosenttia osakkeista.

Yhdistymisestä järjestettiin tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille webinaarina 29.8. klo 11.00.

Tilaisuudessa esitetty aineisto: 

Videotallenne tilaisuudesta
Savosolar Meriaura_Management presentation_ENG

Tausta-aineistoa
Savosolarin ja Meriauran yhdistymisestä 
Meriaura Oy’s and VG EcoFuel Oy’s company presentation