Kaukolämpö

Lolland Forsyning, Tanska

Lolland Forsyningin kaukolämpöyhtiö Søllestedissä on ensimmäinen, jossa Savosolarin tuplalasisia keräimiä käytettiin suuressa mittakaavassa. Tuplalasinen ratkaisu vähentää lämpöhäviötä keräimeen etupuolen kautta, parantaen hyötysuhdetta erityisesti korkeilla lämpötilatasoilla ja vuoden pimeämpänä ajanjaksona. Søllestedin kaukolämpöyhtiö tuottaa energiansa noin 500 verkkoon kytketylle kiinteistölle aurinkolämmön ohella 5 MW kiinteän polttoaineen biokattilalla, jonka pääasiallisena polttoaineena toimii olki. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan myös öljykattilan turvin.

Søllestedin keräinkenttä on niin sanottu hybridikenttä, jossa on sekä Savosolarin yksi- että tuplalasisia keräimiä. Yksilasiset keräimet on sijoitettu keräinrivien viileämpiin päihin ja kaksilasiset ovat rivien kuumassa päässä, josta lämpöhäviöt olisivat yksilasista keräintä käytettäessä huomattavasti suuremmat.

Søllestedin keräinkentän poikki kulkee maanalainen viemäriputki, jonka huoltotoimenpiteitä varten viemärille tuli taata esteetön pääsy myös keräinjärjestelmän asennuksen valmistuttua. Savosolarin toimittamassa ratkaisussa optimoitiin lämmön saanti käytettävissä olevalta maa-alalta samalla taaten pääsy tekemään viemäröintiin liittyviä huoltotöitä.

Keräinala

4,700 m²

Keräinmalli

Savo 15 SG & Savo 15 DG

Keräinmäärä

317

Sijainti

Søllested, Tanska

Asennusvuosi

2016

Energianlähteet

Aurinkolämpö, olki, öljy