Kaukolämpö

Jelling Varmeværk, Denmark

Jelling Varmeværk on tanskalainen energiayhtiö Jellingistä, missä aikanaan asui viikinkipäällikkö Harald Sinihammas. Historialliset seikat asettivat järjestelmälle tiukkoja ehtoja myös ulkonäöllisesti – aurinkolämpöjärjestelmää varten tarvittava varaajakapasiteetti oli toteutettava yhden suuren varaajan sijasta kahdella pienemmällä varaajalla. Asiakkaalta saadun palautteen perusteella kyläläiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä myös Savosolarin toimittaman keräinkentän ulkonäköön, jonka on sanottu olevan huomattavasti kilpailevilla tuotteilla toteutettuja kenttiä paremman näköinen.

15 300 m² keräinkentän lisäksi, Jelling Varmeværk tuottaa energiansa 1 MW hakekattilalla, 1,5 MW absorptiolämpöpumpulla, 3 kaasupolttimella, joiden yhteenlaskettu teho on 15 MW ja Wärtsilän kaasuturbiinilla, joka tuottaa 8 MW lämpötehon ja 6 MW edestä sähköä. Aurinkolämpöjärjestelmä otettiin käyttöön kesällä 2016 ja ensimmäisen toimintaviikkonsa aikana kenttä rikkoi aiemman Tanskan yhden vuorokauden tuottoennätyksen, tuottaen 4,97 kWh/m² edestä energiaa.

Keräinkenttä on toteutettu kaksisuuntaisilla nesteenkeruukomponenteilla, joiden avulla kaksi keräinriviä saadaan kytkettyä samaan putkilinjaan ilman erillisiä liitoskomponentteja. Ratkaisu vähentää komponenttien tarvetta ja lämpöhäviöitä.

Vuosittaisen keräintuoton on arvioitu olevan 8500 MWh, mikä kattaa 20–25% kylän lämmöntarpeesta.

Keräinala

15,300 m²

Keräinmalli

Savo 15 SG

Keräinmäärä

1031

Sijainti

Jelling, Tanska

Asennusvuosi

2016

Energianlähteet

Aurinkokeräimet, hakekattila, absorptiolämpöpumppu, maakaasu

Testimonial

Innovative solutions in historic village

“We chose Savosolar as our collector supplier due to their high efficiency in combination with their innovative solutions. They enable us to have an environmentally friendly, stable and low price for heating over the next 20 years. Collectors have integrated hose connections which means that they disturb the landscape as little as possible in an historic village of Jelling. The collectors can also follow the curvature of the landscape which means that we didn’t have to level out the ground of the field.”


Bjarne Nielsen
Plant Manager, Jelling Varmeværk district heating plant