Kaukolämpö

Fernwärme Ettenheim, Saksa

Savosolar rakensi pääurakoitsijana Fernwärme Ettenheim GmbH:lle aurinkolämpöjärjestelmän, joka tuottaa mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa nykyiseen kaukolämpöverkkoon. 112 suurikokoista Savo 15 SG-M keräintä tuottavat ilman polttoaineita puhdasta lämpöä, joka säilötään tilapäisesti kahteen 100 kuutiometrin varaajasäiliöön.  

Se antaa myös mahdollisuuden optimoida yhteistuotantovoimalan ja biomassalla toimivan lämpökattilan käyttöajan.
Toimitukseen sisältyi myös alueen aitaus ja kameravalvontajärjestelmä sekä paikallista biodiversiteettiä parantavan niittyalueen luominen.  

Covid-19-rajoitukset keskeyttivät rakennustyöt tilapäisesti. Kaikki järjestelmän hydrauliikka koottiin konttiin. Avaimet ojennettiin tilaajalle lokakuussa 2020.  

Laitoksen itäpuolelle on vielä rakennettava aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa tulevaisuudessa pumppujen tarvitseman sähkön.  

Kuvassa vasemmalla näkyy kattilahuone ja varaajasäiliö. Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie ojentaa avaimet asiakkaan edustajalle, toimitusjohtaja Peter Blaserille. 

Keräinmalli

Savo 15 SG-M 

Keräinten määrä

112 

Keräinala

1 661 m², apertuuri 

Teho

1,2 MW 

Energiantuotto

845 MWh vuodessa 

Siirtojohto

130 m, DN 200 

Lämpövaraaja

2 x 100 m³ 

Käyttöönotto

2020