Optimal udnyttelse af tilgængeligt areal

  1. Det montagesystem, vi bruger, betyder, at antal af fundamenter er reduceret ift. andre kendte produkter. Dette sparer omkostninger og tillader masse af plads til græsslåning og eventuelt vedligeholdsarbejde. Vi kan reducere montageafstanden mellem solfangerne til 40mm, hvilket kan øge mængden af solfangere, der kan blive monteret på et givent areal.
  2. De integrerede slanger i vore solfangere minimerer varmetabet de enkelte solfangere imellem og hindrer skygger på de omkringstående solfangere. Denne forbindelsesløsning sikrer, at solfangerne og solfangerfeltet kan producere og levere så meget energi som muligt.
  3. Ved større solfangerfelter kan vi, med vores dobbelte stanchion-løsning, få det opvarmede vand fra to solfangerrækker til det samme varmerør. Dette reducerer varmetabet fra varmerørene, idet vi bruger færre rørmeter. Det er også med til at reducere jord- og rørarbejdet for varmerørene og tillader ydermere, at solfangerrækkerne kan monteres tættere på hinanden.

Virksomhedsbrochure