Vand og rumvarme

Sakarinmäki skole, Finland

Solvarmeanlægget blev bygget for at producere varmt vand og bygningsvarme til et større skolebyggeri. I det første driftsår blev ca 80% af det samlede energiforbrug produceret ved vedvarende energi; geotermisk varmepumpe og solvarme.

Afhængig af energibehovet leverer solvarmeanlægget varme:
1) Direkte til varmt brugsvand og rumopvarmning
2) Til varmepumper for at hæve COP-faktor
3) Til varmebrønde for at opbevare energi til senere brug

Solfangerareal

160 m²

Solfangertype

Savo 10 SG

Antal solfangere

16

Sted

Helsinki, Finland

Installationsår

2014