Solvarme 

Pons, Frankrig

Et storskala foregangsprojekt på solenergimarkedet, med deltagelse af Savosolar: Det første solvarmeanlæg med dobbeltglas-solfangere monteret på soltrackere. Formålet med denne nyskabelse er optimering af den årlige solproduktion ved begrænset areal til rådighed for solfeltet. Dette nye solvarmeanlæg tilhører newHeat og vil levere solvarme til opvarmning af forsyningsnettet i byen Pons i Frankrig, som administreres af Dalkia.

Savosolars leveringsomfang i projektet består af solfeltet som turn-key-løsning omfattende design, levering og installation af solfangere på soltrackere, såvel som rørlægning frem til solvarmecentralen. Feltet består af 112 stk. Savo 15 DG-M-solfangere, som vil reducerer CO2-emissionen med 210 ton pr. år i forbindelse med dækning af byens varmebehov.

Solfangerareal:

1.786 m2

Solfangertype:

Savo 15 DG-M

Antal solfangere:

112

Effekt

1,2 MW

Energiproduktion:

1.000 MWh/år

Installationsår:

2021