Vand og rumvarme

Onnelanpolku servicehus, Finland

Onnelanpolku nursing home, bygget i 2013, er et såkaldt 0-energibyggeri. For at opnå denne status skal byggeriet være godt isoleret og noget af forbrugsenergien skal være produceret på stedet. Et kombi-varmesystem til varmt brugsvand og rumvarme blev etableret ved hjælp af solvarme og fjernvarme.

Savosolar leverede 240m2 solfangere, der bruges til at dække 20-30% af bygningernes samlede energiforbrug.

Solfangerareal

240 m²

Solfangertype

Savo 200

Antal solfangere

120

Sted

Lahti, Finland

Installationsår

2013