Solvarme

Narbonne, Frankrig 

Med dette nye solvarmeanlæg til newHeat har Savosolar etableret en ny førende reference på det franske marked for solvarme. Solvarmeanlægget med en feltstørrelse på 2.996 m2 gør det muligt at erstatte 2.410 MWh gasopvarmning med vedvarende energi i Narbonne bys forsyningsnet, som administreres af et datterselskab af Dalkia.

Savosolar har på vegne af newHeat opført hoveddelen af anlægget, fra og med solfeltet over varmeveksler til lagertank, dvs. solfelt med fangere, rørlægning og solvarmecentral. Over 200 stk. af vores højeffektive Savo 15 SG-M-fangere sikrer et højt årligt energiudbytte, samt reduktion af CO2-emissionen med 510 ton pr. år fra byens fjernvarmesystem. Produktionen fra solanlægget giver samtidigt mulighed for øget udbytte i løbet af vinteren fra den eksisterende biomasseovn.

Solfangerareal:

2.996 m2

Solfangertype:

Savo 15 SG-M

Antal solfangere:

202

Effekt:

2,45 MW

Energiproduktion:

2.410 MWh/åt

Installationsår:

2021