Fjernvarme

Lolland Forsyning, Danmark

Lolland Forsynings fjernvarmeværk i Søllested ligger på øen Lolland og er den første installation, hvor Savosolars dobbeltglassolfangere er brugt. Dobbeltglasset reducerer varmetabet gennem glassiden af solfangeren og giver derved en højere effektivitet, særligt ved høje driftstemperaturer og i de mørkere måneder af året. Søllested fjernvarme har ca. 500 forbrugere og bruger også en 5 MW halmkedel og en oliekedel til at producere varme.

Solfangerfeltet i Søllested er et såkaldt kombifelt med både enkeltglas- og dobbeltglassolfangere. Enkeltglassolfangerne er placeret i den kolde ende af solfangerrækkerne og hæver den lave temperatur så hurtigt som muligt, medens dobbeltglassolfangerne er placeret i den varme ende af solfangerrækkerne, hvor det er vigtigere at reducere varmetabet.

I Søllested fik Savosolar en ekstra udfordring, idet der gennem etableringsområdet løber en kloakledning. Ejeren af kloakledningen skal kunne servicere sin ledning i tilfælde af skader eller andet, og Savosolar har formået at leveret et solfangerfelt, der både optimerer brugen af området og stadig sikrer adgang til kloakledningen.

 

 

 

Solfangerareal

4.700 m²

Solfangertype

Savo 15 SG & Savo 15 DG

Antal solfangere

317

Sted

Søllested, Danmark

Installationsår

2016

Energikilder

solvarme, flis og olie