Fjernvarme

Løgumkloster Fjernvarme, Danmark

Løgumkloster Fjernvarme er et fjernvarmeselskab med en årlig produktion på 35.000 MWh til mere end 1500 forbrugere. Varmen produceres her ved en kombination af en 3 MW træpillekedel, en 1,3 MW el-varmepumpe, en 3 MW absorptionsvarmepumpe og et solvarmefelt på 15.300m2. Desuden har fjernvarmeselskabet 2 gasmotorer, der kan producere 7,6 MW varme og 6 MW elektricitet og en 10 MW gaskedel som back-up.

I 2015 leverede Savosolar et 9.700m2 solvarmefelt til Løgumkloster. Den næste ordre på 5.600m2 blev leveret og idriftsat i starten af 2016. Det samlede anlæg består af 1030 stk Savo 15 SG-solfangere og dækker ca. 20% af værkets årlige varmebehov. Den største del af varmebehovet dækkes af træpiller, men Løgumkloster overvejer at ændre dette i fremtiden ved at udvide solvarmefeltet og ved at bygge et stort sæsonvarmelager.

Solfangerareal:

15.300 m2

Solfangertype:

Savo 15 SG

Antal solfangere:

1.030

Sted:

Løgumkloster, Danmark

Installationsår:

2015-2016

Energikilder:

solvarme, træpiller, absorptions- og el varmepumper, naturgas