Procesvarme

Issoudun, Frankrig

Med en størrelse på mere end 13.000 m2 er dette system det største solvarmeanlæg i Frankrig og det største solvarmeanlæg til industriel procesvarme i Europa.  Savosolar har leveret størstedelen af hele solvarmanlægget, inklusive solfangerpark, anlægsarbejde, rørlægning, design og levering af solvarme vekslerstationen.  

Kyotherm og datterselskabet Kyotherm Solar er investeringsselskaber, der er specialiseret i tredjepartsfinansiering af projekter for vedvarende varme og energieffektivisering. Kyotherm Solar sælger varme fra dette system til en malttørringsfabrik, der drives af Malteries Franco-Suisses. 

Opsamlingsområde:

13 243 m², aperture

Solfangertype:

Savo 15 SG-M

Antal solfangere:

893

Solfangerkapacitet:

10,6 MW

Installationsår:

2021